Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

hoat dong ngoai gio len lop 7

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: s
Người gửi: Trần Hải Triều
Ngày gửi: 15h:41' 18-05-2008
Dung lượng: 333.5 KB
Số lượt tải: 6545
Số lượt thích: 0 ngườiCHỦ ĐIỂM THÁNG 9
TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG
Hoạt động 1
“Bầu cán bộ lớp”
Yêu cầu giáo dục:
Học sinh hiểu được vai trò quan trọng của đội ngũ cán bộ lớp trong quá trình học tập và rèn luyện đạo đức của cả tập thể lớp.
Học sinh biết lựa chọn những cán bộ lớp có năng lực, nhiệt tình và có trách nhiệm trong công tác được giao đồng thời mỗi học sinh phải có ý thức tôn trọng và ủng hộ cán bộ lớp trong các hoạt động trong và ngoài nhà trường.
Nội dung và hình thức hoạt động:
Nội dung:
Tổng kết hoạt động của cán bộ lớp sau 1 năm học. (Lớp trưởng thay mặt cán bộ lớp đọc báo cáo)
Bầu đội ngũ cán bộ lớp mới: lớp trưởng, lớp phó, tổ trưởng, cán sự bộ môn… (tất cả học sinh có mặt trong lớp)
Hình thức hoạt động:
Nghe báo cáo và thảo luận. (tất cả học sinh)
Bầu bằng phiếu và lấy biểu quyết. (tất cả học sinh)
Chuẩn bị hoạt động:
Về phương tiện hoạt động:
Bản báo cáo kết quả hoạt động của cán bộ lớp trong năm học trước.
Phiếu bầu, hòm phiếu, phấn, bảng, hoa, khăn trải bàn…
Một số tiết mục văn nghệ
Về tổ chức:
Giáo viên chủ nhiệm cùng cán bộ lớp hội ý:
Đánh giá kết quả hoạt động của cán bộ lớp trong năm qua và thống nhất chương trình hoạt động.
Phân công người viết báo cáo và báo cáo kết quả hoạt động của cán bộ lớp trong năm học trước: Lớp trưởng.
Ban văn nghệ chuẩn bị 4 tiết mục văn nghệ.
Phân công người điều khiển chương trình: bạn Quỳnh Anh
Thư ký cuộc họp: bạn Trâm.
Bầu ban kiểm phiếu: 4 bạn tổ phó của 4 tổ (chuẩn bị phiếu bầu và hòm phiếu)
Phân công tổ 1 và 2 trang trí lớp, kẻ tiêu đề, kê dọn bàn ghế.
Tiến hành hoạt động:
Khởi động:
Bạn Quỳnh Anh nêu lý do cuộc họp và giới thiệu đại biểu: cô chủ nhiệm tham gia cuộc họp; giới thiệu chương trình làm việc, giới thiệu người điều khiển chương trình, thư ký cuộc họp
Quản ca bắt nhịp bài hát tập thể: “Lớp chúng mình”
Báo cáo hoạt động của cán bộ lớp trong năm qua:
Lớp trưởng báo cáo kết quả hoạt động của cán bộ lớp trong năm học trước và phương hướng hoạt động trong năm học mới.
Lớp thảo luận góp ý kiến cho bản báo cáo của bạn lớp trưởng.
Bạn Quỳnh Anh tổng kết ý kiến của các bạn trong lớp.
Bầu cán bộ lớp mới:
Bạn Quỳnh Anh yêu cầu các bạn trong lớp thảo luận để thống nhất tiêu chuẩn của cán bộ lớp:
+ Học lực: giỏi hoặc khá
+ Hạnh kiểm: tốt
+ Tác phong nhanh nhẹn, nhiệt tình và có trách nhiệm trong công việc
+ Có năng lực trong các hoạt động tập thể
+ Có uy tín với các bạn trong lớp
Tự ứng cử hoặc đề cử các bạn có năng lực làm cán bộ lớp.
Bạn thư ký: Ngọc Trâm ghi tên các bạn tự ứng cử (nếu có) và các bạn được đề cử lên bảng.
Lớp bầu ra trưởng ban kiểm phiếu. Trưởng ban kiểm phiếu nêu rõ thể lệ bầu cử:
+ Bầu lớp trưởng và các lớp phó (bằng phiếu)
+ Bầu các cán sự bộ môn (bằng phiếu)
+ Bầu tổ trưởng, tổ phó của các tổ (biểu quyết theo đơn vị tổ)
Ban kiểm phiếu chia phiếu bầu cho các bạn. Thu lại phiếu, kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử lên bảng.
Lớp trưởng mới thay mặt các cán bộ mới của lớp phát biểu ý kiến.
Ban văn nghệ dưới sự điều khiển của bạn quản ca – Trang giới thiệu các bài hát ca ngợi tình bạn trong sáng dưới mái trường.
Kết thúc hoạt động:
Giáo viên chủ nhiệm chúc mừng đội ngũ cán bộ lớp mới, giao nhiệm vụ và nêu trách nhiệm của cán bộ lớp đối với tập thể lớp đồng thời động viên các bạn cán bộ lớp cố gắng phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được tập thể lớp giao phó trong năm học.
Giáo viên chủ nhiệm chúc cả lớp đoàn kết, hợp tác để đạt kết quả tốt trong mọi hoạt động trong năm học này.
__________________________________________________________

Hoạt động 2
“Thảo luận nội quy & nhiệm vụ năm học”
Yêu cầu giáo dục:
Học sinh hiểu rõ nội quy, nhiệm vụ năm học mới và ý nghĩa của chúng.
Mỗi học sinh đều có ý thức tự giác thực hiện và nhắc nhở nhau cùng chấp hành đúng nội quy của trường, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học.
Nội dung và hình thức hoạt động:
Nội dung:
Nội quy và ý nghĩa của việc thực hiện nội quy của nhà trường.
Những nhiệm vụ cụ thể của năm học và ý nghĩa của nó.
Học sinh thảo luận và đưa ra biện pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ năm học.
Hình thức hoạt động:
Thảo luận bằng cách đưa ra câu hỏi và trả lời
Liên hệ thực tế
Chuẩn bị hoạt động:
Về phương tiện hoạt động:
Văn bản nội quy và nhiệm vụ năm học
Các câu hỏi về nội quy, ý nghĩa của nội quy, nhiệm vụ năm học và việc chấp hành nội quy của trường, của lớp trong năm học qua để lớp thảo luận. (cán bộ lớp tham khảo ý kiến của GVCN để thực hiện phần câu hỏi và đáp án)
Một vài tiết mục văn nghệ. (Ban văn nghệ của lớp điều khiển)
Về tổ chức:
Giáo viên chủ nhiệm hướng dẫn cán bộ lớp cách tổ chức cuộc thảo luận, nêu mục đích, yêu cầu và nội dung hoạt động; giúp cán bộ lớp xây dựng câu hỏi thảo luận và đáp án.
Cán bộ lớp đưa ra nội dung: thống nhất chương trình, hình thức và kế hoạch hoạt động.
Ban văn nghệ chuẩn bị 4 tiết mục văn nghệ.
Phân công người điều khiển chương trình: bạn Quỳnh Anh; Thư ký: bạn Trâm.
Phân công tổ 2 trang trí lớp, kẻ tiêu đề, kê dọn bàn ghế.
Tiến hành hoạt động:
Khởi động:
Bạn Quỳnh Anh nêu lý do cuộc họp và giới thiệu đại biểu: cô chủ nhiệm tham gia cuộc họp; giới thiệu chương trình hoạt động, giới thiệu thư ký.
Quản ca bắt nhịp bài hát tập thể: “Vui bước tới trường” (Nhạc và lời: nhạc sĩ Nghiêm Bá Hồng)
Thảo luận về vị trí và nhiệm vụ của năm học:
Bạn Quỳnh Anh nêu lần lượt các câu hỏi cho các bạn trong lớp thảo luận
Lớp tổ chức thảo luận theo tổ dưới sự điều khiển của tổ trưởng sau đó tổ trưởng tập hợp các ý kiến của tổ.
Từng tổ trưởng trình bày ý kiến của tổ mình.
Lớp góp ý bổ sung, phân tích lựa chọn và thống nhất đưa ra các ý kiến chung về việc thực hiện nội quy và nhiệm vụ trong năm học này.
Cuối cùng bạn lớp trưởng tổng kết thảo luận.
Văn nghệ
Ban văn nghệ dưới sự điều khiển của bạn quản ca – Trang giới thiệu các bài hát ca ngợi tình bạn trong sáng dưới mái trường.
Kết thúc hoạt động:
Giáo viên chủ nhiệm nêu ý nghĩa của nội quy, nhiệm vụ của năm học và động viên học sinh cố gắng phấn đấu thực hiện tốt nội quy, nhiệm vụ năm học.
________________________________________________________

Hoạt động 3
“Văn nghệ theo chủ đề”
Yêu cầu giáo dục:
Học sinh tham gia văn nghệ nhiệt tình, sôi nổi tham gia ca hát các bài hát ca ngợi tình bạn dưới mái trường, tình thầy trò thân thiết, tình yêu mái trường...
Bồi dưỡng tình cảm yêu mến, gắn bó với trường, lớp, quý trọng thầy cô giáo, đoàn kết với bạn bè, phấn khởi tự hào về trường lớp mình và tự tin quyết tâm thực hiện tốt nội quy, nhiệm vụ năm học mới để phát huy truyền thống của trường.
Nội dung và hình thức hoạt động:
Nội dung:
Ca ngợi trường lớp, thầy cô và bạn bè.
Hình thức hoạt động:
Thi hát và ngâm thơ giữa các tổ
Thi sáng tác thơ theo chủ đề trên
Tổ chức trò chơi “Đi tìm ẩn số” cho các bạn trong lớp tham gia
Chuẩn bị hoạt động:
Về phương tiện hoạt động:
Những bài hát, bài thơ về trường lớp, thầy cô và bạn bè. (Ban văn nghệ)
Hệ thống câu hỏi và đáp án cho trò chơi “Đi tìm ẩn số” (Ban văn nghệ và cán bộ lớp)
Về tổ chức:
Giáo viên chủ nhiệm hướng dẫn học sinh chuẩn bị các phương tiện hoạt động.
Lớp thảo luận thống nhất yêu cầu, nội dung, hình thức và kế hoạch hoạt động. Phân công chuẩn bị các công việc cụ thể (lớp trưởng điều khiển)
Ban văn nghệ chuẩn bị các câu hỏi và đáp án, thang điểm...
Phân công người điều khiển chương trình: bạn lớp trưởng; Thư ký: bạn Trâm.
Ban giám khảo: GVCN & Ban văn nghệ
Các tổ có kế hoạch sưu tầm và sáng tác thơ ca cùng luyện tập theo tổ.
Phân công viết giấy mời mời cô Thuỷ và cô Thơ tham gia ban giám khảo
Phân công tổ 3 trang trí lớp, kẻ tiêu đề, kê dọn bàn ghế.
Tiến hành hoạt động:
Khởi động:
Bạn Quỳnh Anh nêu lý do cuộc họp và giới thiệu đại biểu: cô chủ nhiệm cùng các cô giáo dạy nhạc tham gia cuộc họp.
Quản ca bắt nhịp bài hát tập thể: “Thịnh Quang, trường em”
Thảo luận về truyền thống của trường, của lớp:
Bạn lớp trưởng giới thiệu các hình thức thi và cách tham gia cuộc thi:
Thi hát về trường lớp, thầy cô và bạn bè
Tham gia trò chơi
Thi sáng tác thơ ca ngợi trường lớp, thầy cô và bạn bè
Mỗi tổ cử ra 3 bạn đại diện cho tổ tham gia đội thi
Thí sinh từng tổ biểu diễn bài hát lần lượt theo thứ tự tổ 1, 2, 3, 4. Nếu tổ nào đến lượt mà không hát được thì chuyển sang tổ khác. Trong 10 phút tổ nào có được nhiều bài hát nhất thì thắng cuộc. (bài hát nào đã được tổ trước hát rồi thì tổ sau không được hát lại)
Trò chơi: trả lời nhanh và đúng (dành cho cả lớp): Bạn Quỳnh Anh lần lượt đặt câu hỏi các bạn xung phong trả lời ai trả lời đúng sẽ có quà (nếu không ai trả lời được thì nhờ ban giám khảo)
Thi sáng tác thơ:
4 tổ lần lượt cử đại diện lên đọc bài thơ do các bạn tự sáng tác
Ban giám khảo nhận xét cho điểm
Tặng quà cho tổ nhất nhì ba
Kết thúc hoạt động:
Giáo viên chủ nhiệm nhận xét và đánh giá kết quả của cuộc thi.
_______________________________________________________


Hoạt động 4
“Thi tìm hiểu về truyền thống của trường”
Yêu cầu giáo dục:
Học sinh được củng cố và khắc sâu nhận thức về truyền thống tốt đẹp của trường, những tấm gương dạy tốt và học tốt của giáo viên và học sinh của trường.
Phấn khởi tự hào & phát huy truyền thống tốt đẹp của trường, lớp bằng việc phấn đấu học tập và tu dưỡng tốt trong năm học mới.
Nội dung và hình thức hoạt động:
Nội dung:
Ý nghĩa của tên trường.
Những truyền thống tốt đẹp của trường
Những tấm gương dạy tốt: Cô Bích, cô Liên, cô Hương…
Những tấm gương học tốt: Bạn Nguyễn Trung Thành đạt giải 3 môn vật lý quốc tế;…
Bảo vệ và phát huy truyền thống của trường
Hình thức hoạt động:
Thi hỏi – đáp về truyền thống của trường
Thi đố vui và văn nghệ
Chuẩn bị hoạt động:
Về phương tiện hoạt động:
Những mẩu chuyện về địa danh mà trường mang tên
Tấm gương dạy tốt, học tốt của các thầy, cô giáo và các bạn sưu tầm.
Các bài hát về trường lớp thầy cô và bạn bè
Câu hỏi và đáp án về truyền thống của trường
Về tổ chức:
Giáo viên chủ nhiệm nêu mục đích, yêu cầu nội dung và hình thức hoạt động cho cả lớp đồng thời hướng dẫn học sinh sưu tầm, tìm hiểu và chuẩn bị các phương tiện hoạt động.
Lớp thảo luận để thống nhất chương trình, hình thức và kế hoạch hoạt động.
Lựa chọn đội hình thi đấu gồm 2 đội đội 1 gồm đại diện của tổ 1 và 2; đội 2 gồm đại diện của tổ 3 và 4. Các thành viên còn lại là các cổ động vi
No_avatar
quá kém
No_avatar

ko xem dc pass cua zip la gi the>?

 

No_avatar
cam on nhe minh dag canCười
No_avatar

toi mo k duoc.co cach nao giup toi voi di cac ban

 

No_avatar
Bạn Lưu Thị Ngọc Mai đã cài phần mềm giải nén win rar chưa đã
No_avatar
that la vo van
No_avatar
gia dinh co do giai nen ma van khong mo duoc. chac cua thay bi loi roi
No_avatarf
cua thay bi hong roi- co giai nen ma co mo duoc dau
Avatar

cung dc day chu

 

Avatar

co ai day trung tam giao duc thuong xuyen

 

 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓