Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

bai 2 Thuc hien phap luat.ppt

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bùi Xuân Dương (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:48' 14-11-2009
Dung lượng: 932.5 KB
Số lượt tải: 146
Số lượt thích: 0 người
BÀI 2 : THỰC HIỆN PHÁP LUẬT (3tiết)
MỤC TIÊU BÀI HỌC
1.- Về kiến thức : Hiểu được thực hiện PL là quá trình phức tạp gồm nhiều giai đọan thông qua nhiều hình thức do nhiều chủ thể tiến hành để đưa PL vào đời sống. Nắm được khái niệm quyền và nghĩa vụ pháp lí, mối quan hệ không tách ròi giữa quyền và nghĩa vụ, cách thức bảo đảm thực hiện quyền và nghĩa vụ pháp lí
2.- Về kỹ năng : Bước đầu có khả năng phân tích đựơc các quá trình thực hiện hay vi phạm pháp luật, nhận biết được đời sống và sự vận động trong thực tế của 1 quy định pháp luật sau khi được ban hành
3.- Về thái độ : Xác định đượcvai trò và trách nhiệm của cá nhân với tư cách là chủ thể của các quyền và nghĩa vụ pháp lí khi tham gia vào quá trình thực hiện pháp luật; hình thành ý thức “sống và học tập theo pháp luật”. Chủ động trong việc thực hiện đúng đắn các quyền và nghĩa vụ, phòng ngừa vi phạm, hạn chế những hậu quả pháp lí phát sinh do vi phạm pháp luật.
NỘI DUNG BÀI HỌC
I.- Khái niệm, các hình thức và các
giai đoạn thực hiện pháp luật.
1.- Khái niệm thực hiện PL
2.- Các hình thức thực hiện PL
3.- Các giai đọan thực hiện PL
II.- Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí
1.- Vi phạm pháp luật
2.- trách nhiệm pháp lí
3.- Các loại vi phạm pháp luật và trách nhiệm
pháp lí
Hãy chỉ rõ ai là người tuân theo pháp luật và ai là người áp dụng pháp luật?
1.- Khái niệm thực hiện pháp luật
?
A.- Học sinh – Cảnh sát giao thông
B.- Hai thanh niên – Cảnh sát giao thông
C.- Hai thanh niên – Học sinh
D.- Học sinh – Thanh niên – Cảnh sát giao thông
I.- Khái niệm, các hình thức và các giai đoạn thực hiện pháp luật.
Thực hiện pháp luật là quá trình hoạt động có mục đích làm cho những quy định của pháp luật đi vào cuộc sống, trở thành những hành vi hợp pháp của các cá nhân, tổ chức khi tham gia vào các quan hệ xã hội do pháp luật điều chỉnh.
1.- Khái niệm thực hiện pháp luật
Thực hiện nghĩa vụ quân sự
Quy định đội mũ bảo hiểm
I.- Khái niệm, các hình thức và các giai đoạn thực hiện pháp luật.

2.- Các hình thức thực hiện pháp luật
Sử dụng
pháp luật
Cá nhân,
tổ chức
sử dụng
đúng đắn
các quyền
của mình
làm những điều
pháp luật
cho phép
I.- Khái niệm, các hình thức và cácgiai đoạn thực hiện pháp luật.

b) Thi hành
pháp luật
Cá nhân,
tổ chức
thực hiện đầy đủ
những nghĩa vụ
chủ động làm
những gì mà
pháp luật
quy định
phải làm
c)Tuân thủ
phápluật
Cá nhân,
tổ chức
không làm
những điều mà
pháp luật
cấm
d) Áp dụng
pháp luật
Cá nhân,
tổ chức
thực hiện
pháp luật
với sự tham gia,
can thiệp của
Nhà nước

Các quyền và nghĩa vụ của công dân
không tự phát sinh hay chấm dứt nếu
không có một văn bản,quyết định áp
dụng pháp luật của Cơ quan Nhà nước
có thẩm quyền.
Cơ quan nhà nước ra quyết định xử lí
người vi phạm pháp luật hoặc giải
quyết tranh chấp giữa các cá nhân,
tổ chức. Căn cứ vào quyết định của
cơ quan Nhà nước , người vi phạm
pháp luật hoặc các bên tranh chấp
phải thực hiện các quyền, nghĩa vụ
theo quy định của pháp luật.
2.- Các hình thức
thực hiện pháp luật

Bài tập
Theo em, ý nào
sau đây
thể hiện
quyền
và nghĩa vụ
được phát sinh (P),
ý nào thể hiện
quyền
và nghĩa vụ
chấm dứt (C)?
Đăng ký kết hôn
Li hôn
Làm giấy khai sinh
CMND
Làm sổ đỏ,
Sổ hộ nghèo
Làm hộ chiếu
xuất cảnh
Công ty bị
niêm phong
P
C
P
P
P
C
3.- Các giai đọan thực hiện pháp luật
a.- Cá nhân, tổ chức hình thành một
quan hệ xã hội do pháp luật điều chỉnh
(gọi là quan hệ pháp luật)
Ông A đang có nhu cầu tìm việc làm. Doanh nghiệp X đang có nhu cầu tìm người làm và tổ chức một kì thi tuyển, ông A đã đáp ứng được và trúng tuyển ông A và chủ doanh nghiệp X đã kí một hợp đồng lao động, trong hợp đồng có thỏa thuận về những quyền và nghĩa vụ của mỗi bên. Như vậy anh A đã thực hiện quyền lao động và quyền này chỉ được bắt đầu khi anh A và doanh nghiệp X kí kết hợp đồng lao động.
ví dụ

3.- Các giai đọan thực hiện pháp luật
b.- Cá nhân, tổ chức tham gia quan hệ pháp luật
thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình
ví dụ
Theo quy định của pháp luật hoặc theo nội dung của hợp đồng lao động thì ông A phải hoàn thành các công việc được giao đúng thời hạn, đảm bảo kĩ thuật, chấp hành đúng kỉ luật lao động… Như vậy là ông A đang thực hiện nghĩa vụ của mình. Còn phía doanh nghiệp X phải đảm bảo các điều kiện an toàn lao động, trả lương đúng đầy đủ và đúng thời hạn cho người lao động. Vậy doanh nghiệp X cũng đang thực hiện nghĩa vụ của mình. Quyền của bên này là nghĩa vụ của bên kia và ngược lại

3.- Các giai đọan thực hiện pháp luật
c.- Nếu cá nhân, tổ chức tham gia quan hệ pháp luật
vi phạm các quy định về quyền và nghĩa vụ thì cơ
quan nhà nước có thẩm quyền sẽ can thiệp và ra
các quyết định để buộc họ phải thực hiện
đúng pháp luật.
ví dụ
Theo hợp đồng lao động ông A sẽ làm cho công ty X là 3 năm,
nhưng chỉ đựợc 2 năm thì ông xin nghỉ mà không có lí do
chính đáng (không đúng pháp luật) do ông muốn chuyển sang
công ty Y có mức lương cao hơn. Như vậy doanh nghiệp X có
quyền

Quá trình thực hiện pháp luật chỉ đạt được hiệu quả khi
mỗi cá nhân tổ chức, đặc biệt là các cơ quan, công chức Nhà
nước, tham gia vào các quan hệ pháp luật đều chủ động, tự
giác thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của mình theo hiến
pháp và pháp luật.
Là học sinh lớp 12, (18 tuổi) có đẩy đủ quyền và nghĩa vụ
của một công dân. Vậy để thực hiện tốt trong các quan hệ
pháp luật thì điều đầu tiên là các em phải có kiến thức về
pháp luật., thực hiện đúng và tự giác các quyền và nghĩa vụ
của mình
Kết luận
Cho biết điểm khác nhau, cơ bản
giữa đạo đức và pháp luật?
Bài tập 1
Hình thành từ
đời sống XH
Hình thành từ đời sống XH
được NN thể chế hóa
Các quan niệm chuẩn mực
thuộc đời sống tinh thần
tình cảm của con người
(hỉ, nộ, ái, ố)
Các quy tắc xữ sự, quyền và
nghĩa vụ pháp lí của các
cá nhân, tổ chức trong các
quan hệ do PL quy định
Trong nhận thức
tình cảm của con người
Văn bản do Nhà nước
ban hành
Dư luận xã hội
Giáo dục cưỡng chế bằng
quyền lực NN
Bài tập 2
Theo hợp đồng lao động ông A sẽ làm cho công ty X là 3 năm, nhưng chỉ đựợc 2 năm thì ông xin nghỉ mà không có lí do chính đáng(không đúng pháp luật) do ông muốn chuyển sang công ty Y có mức lương cao hơn. Vậy …
Ai vi phạm hợp đồng
Ai có quyền kiện ông A
Ai giải quyết vụ kiện đó
Ông A phải thực hiện
nghĩa vụ gì
Ông A
Công ty X
Cơ quan NN có
thẫm quyền
Trở lại làm việc
ở công ty X và bồi
thường thiệt hại nếu có


Bài tập 3
Công ty X muốn hủy hợp đồng lao
động với ông A nên ra quyết định
cho ông A nghỉ việc(trái pháp luật). Vậy …
Ai là người vi phạm hợp đồng
Ai là người vi phạm hợp đồng
Ai là người giải quyết vụ kiện
công ty X
phải thự hiện nghĩa vụ gì
Cônt ty X
Ông A
Cơ quan NN có
thẫm quyền
Nhận ông A làm việc lại,
bồi thường nếu có
Cho biết quyền và nghĩa vụ pháp lí của các chủ thể tham gia vào quan hệ hợp đồng mua bán xe
Bài tập 4
Nhận xe máy đúng
chất lượng trong
hợp đồng đã ghi
Trả tiền đầy đủ
đúng phương thức
đúng hẹn
Nếu một trong hai bên vi
phạm hợp đồng thì :
Nhận tiền đầy đủ
đúng như hợp
đồng đã ghi
Giao xe máy đúng
chất lượng, đúng
giờ, đúng hẹn
2 bên cùng ngồi lại một
lần nữa để thương lượng
tiếp tục hợp đồng
Ra bản án, quyết
định đúng pháp
luật
Nhận đơn kiện và
xét xữ theo đúng
thẫm quyền
Nếu không thương lượng
được thì kiện ra tòa án
yêu cầu giải quyết
II.- Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí
1.- Vi phạm pháp luật
Vi phạm Pluật có các dấu hiêu cơ bản sau
a. Là hành vi
không hợp pháp
hành vi trái PL
b. Do người có năng
lực trách nhiệm
pháp lí thực hiện
c. Người vi phạm
pháp luật
phải có lỗi
Hành vi đó có
thể là hành động
(đi xe vào đường
một chiều)
Hành vi đó có
thể là không hành
động (người sử
dụng LĐ để xảy
ra tai nạn LĐ
Đạt một độ tuổi
nhất định theo
quy định vủa PL,
có thể nhận thức
và điều khiển
được hành vi
của mình.
Lỗi thể hiện thái độ
của người biết hành
vi của mình là sai,
trái PL, có thể gây
hậuquả không tốt
nhưng vẫn cố ý làm
hoặc vô tình để mặc
cho sự việc xảy ra

Chở 3-đi hàng ngang
Vượt đèn đỏ
Chặt phá rừng
Đỗ Hoàng Phương Minh
2.- Trách nhiệm pháp lí
II.- Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí
Là nghĩa vụ mà các cá nhân hoặc tổ chức phải gánh chịu
hậu quả bất lợi từ hành vi vi phạm pháp luật của mình
Nhà nước thực hiệnTrách nhiệm pháp lí nhằm
Bu?c cc
ch? th? vi ph?m
PL ch?m d?t
tình tr?ng vi
ph?m PL
Bu?c h? ph?i
ch?u nh?ng thi?t
h?i, h?n ch?
nh?t d?nh
Bu?c h? ph?i
lm nh?ng
cơng vi?c
nh?t d?nh

Nhà nước thực hiệnTrách nhiệm pháp lí nhằm
Giáo dục, răn đe những người khác để họ tránh, hoặc
kiềm chế những việc làm trái PL, đồng thời giáo dục ở họ
ý thức tôn trọngPL cũng cố niềm tin ở tính nghiêm minh
của PL, khuyến khích mọi người tích cực đấu tranh
phóng, chống vi phạm PL
Truy c?u trch nhi?m ph?i tun theo
nh?ng yu c?u co b?n sau
Tính pháp chế
Tính phù hợp
Tính công bằng,
nhân đạo

II.- Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí
3.- Các loại vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí
Vi phạm
hình sự
Vi phạm
Hành chính
Vi phạm
dân sự
Vi phạm
kỉ luật
Là hành vi xâm phạm
các quy tắc quản lí NN
Là hành vi nguy hiễm
cho XH được quy định
trong bộ luật hình sự
Là hành vi trái PL xâm
phạm tới các quan hệ tài sản
và quan hệ PL dân sự khác
Là hành vi trái với quy định
quy tắc quy chế xác định trật
tự kỷ cương trong nội bộ cơ
quan trường học xí nghiệp
Chịu trách nhiệm hình phạt và
các biện pháp tư pháp được
quy định trong bộ luật hình sự
Chịu các hình thức xữ lí hành
chính do cơ quan NN có
thẫm quyền áp dụng
Chịu các biện pháp nhằm khôi
phục lại tình trạng ban đầu của
các quyền dân sự bị vi phạm
Chịu các hình thức kỷ luật do thủ
trưởng CQ, xí nghiệp,Trường
học áp dụng đối vớiCB – CNV
– HS – GV của tổ chức mình
Vi phạm pháp luật
Trách nhiệm pháp lí
Hình
sự
Hành
chính
Dân
sự
Kỷ
luật
Vi phạm pháp luật
Hành vi trái p/luật
Do người có năng lực
trách nhiệm pháp lí
Xâm hại các quan hệ
XH được p/luật b/vệ
Trách nhiệm pháp lí
* Chấm dứt hành vi trái
p/luật
* Đền bù thiệt hại gây ra
* Trừng phạt những
hành vi gây ra
Thực hiện trách nhiệm pháp lí
* Tính pháp chế
* Tính phối hợp
* Tính công bằng – nhân đạo
Cảnh sát giao thông phạt hai bố con bạn A vì cả hai đều lái xe
máy đi ngược đường một chiều.Bố của A không chịu nộp tiền phạt
vì lí do ông không nhận ra biển báo đường một chiều, A mới 16
tuổi, còn nhỏ chỉ biết đi theo ông nên không đáng bị phạt.
Bài tập 1
Theo em lý do bố của A
đưa ra có đúng không?
CSGTphạt 2 bố con A
có đúng không? A có chịu
trách nhiệm về hành vi của
mình không
Hai bố con A phải chịu trách
nhiệm trước ai ? Họ chưa gây
ra rai nạn chưa phải bồi thường
cho ai,vậy CSGT nhân danh ai
và căn cứ vào đâu để phạt tiền họ?
Việc phạt đó có ý nghĩa gì?
Bài tập 2
Anh A vào làm việc tại xí nghiệp X qua sự giới thiệu của một người bạn mà không làm hợp đồng lao động với chủ xí nghiệp. Một hôm anh A trong lúc đang làm việc tại xí nghiệp thì bị tai nạn. Hỏi chủ xí ngiệp có phải chịu trách nhiệm bồi thường vật chất cho anh A không?
Theo em vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí có gì
chung và có gì khác biệt với vi phạm đạo đức và trách nhiệm
đạo đức? Người có hành vi trộm cắp phải chịu trách nhiệm
pháp lí hay trách nhiệm đạo đức?
Bài tập 3
Đều là hành vi trái với các
quy tắc, chuẩn mực chung đã
được NN, XH thừa nhận
Đều là trách nhiệm của người
vi phạm phải gánh chịu sự tác
động từ phía NN, XH, đó là những
chế tài của p/luật hay đ/đức
Vi phạm đ/đức là làm trái các
quan niệm chuẩn mực đ/đức
được thừa nhận trong XH
Vi phạm đ/đức không có quy
định chặt chẽ nhưng cũng có
những yếu tố tương tự như khả
năng nhận thức, điều khiển
hành vi…
Trách nhiệm đ/đức là t/nhiệm
trước bản thân, người thân, gia
đình cộng đồng, biện pháp tác
động chủ yếu là dư luận XH
Vi phạm p/luật là hành vi
trái với các quy phạm p/luật do
NN ban hành
Vi phạm p/luật phải có 4 dấu
hiệu do p/luật quy định.Trách nhiệm p/lí là t/nhiệm
trước NN, biện pháp cưỡng chế áp
dụng mang tính quyền lực NN
Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 quy định về
“quyền và nghĩa vụ của cha mẹ” cũng như quyền và
nghĩa vụ của con”. Có ý kiến cho rằng, quan hệ giữa
cha mẹ và con cái là quan hệ huyết thống, quan hệ
tình cảm và đạo đức không thể coi là quan hệ
pháp luật.
Em có đồng ý như vậy không? Vì sao?
Bài tập 4
Bài tập 5
Ông A là giám đốc nhân sự của công ty XD X, thuê anh B mới ở quê lên TP xin việc làm. Anh B đã nộp cho ông A bộ hồ sơ xin việc và 2 bên đã ký một hợp đồng LĐ trong 6 tháng. Làm việc được khỏang hơn 1 tháng, anh B thấy LĐ trong điều kiện không an toàn, nên đã tự nghỉ việc. Anh B đến gặp giám đốc A để xin lại bộ hồ sơ để đi xin việc làm khác, nhưng ông A không đưa, lí do vì anh B tự ý bỏ việc. Em hãy phân tích mối quan hệ giữa người lao động và người sử dụng lao động
Bài tập 6
Hành vi nào sau đây chịu trách nhiệm pháp lí, trách nhiệm đạo đức
Làm các
bài tập
trong
SGK
trang 26
Xem trước
bài 3 :
Công dân
Bình đẳng
trước
pháp luật
Chuẩn bị
một số
tình huống
về sự
bình đẳng
của CD
trước PL
Dặn dò
CHÚC CÁC
EM HỌC TỐT
 
Gửi ý kiến