Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Giáo án Ngữ văn 8

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đoàn Mai Hương
Ngày gửi: 02h:50' 05-04-2008
Dung lượng: 1.3 MB
Số lượt tải: 596
Số lượt thích: 0 người
TU?N 2
TI?T 8 NS: 16/9 ND: 18/9/07
B? C?C C?A VAN B?N
I.M?c tiu c?n d?t
Gip hs:
N?m du?c b? c?c c?a van b?n, d?c bi?t l cch s?p x?p n?i dung trong van b?n, n?i dung t?ng ph?n c?a van b?n.
Bi?t xy d?ng b? c?c c?a van b?n m?ch m?ch l?c, ph h?p.
Rn luy?n k? nang, th?c xy d?ng b? c?c c?a van b?n khi t?o l?p van b?n.
I.CHU?N B?.
Dy l bi h?c m n?i dung ki?n th?c lin quan d du?c h?c ? chuong trình l?p 7 (b? c?c trong van b?n), gv yu c?u hs xem l?i ki?n th?c d h?c.
Gv chu?n b? b?ng ph?.
TI?N TRÌNH LN L?P.
?n d?nh.
Bi cu:
Tính th?ng nh?t v? ch? d? trong van b?n l gì? vì sao van b?n c?n cĩ tính th?ng nh?t v? ch? d?? Mu?n xy d?ng van b?n cĩ tính th?ng nh?t v? ch? d?, chng ta c?n ph?i lm gì? (ki?n th?c l?p 7: tính th?ng nh?t, tính m?ch l?c, tính lin k?t)
Ch?ng minh r?ng ch? d? c?a van b?n " Trong lịng m?" l S? b?t h?nh v tình yu thuong m? c?a b H?ng?
Bi m?i.
Gi?i thi?u bi.
Gv g?i l?i cho hs m?ng ki?n th?c v? t?o l?p van b?n m cc em d du?c h?c ? chuong trình ng? van 7.
Ti?n trình bi h?c.
HO?T D?NG C?A TH?Y V TRỊ
GHI B?NG

Trong van b?n, thơng thu?ng thì cĩ b? c?c nhu th? no (thu?ng thì du?c chia lm m?y ph?n chính)?
D?c van b?n Ngu?i th?y d?o cao d?c tr?ng v cho bi?t:
1, N?i dung chính c?a van b?n l gì?
Ch? d? c?a van b?n?
2, Van b?n cĩ m?y ph?n? Ch? r ranh gi?i cc ph?n trn van b?n?
3, N?i dung t?ng ph?n?
4, N?i dung cc ph?n ny cĩ m?i quan h? v?i nhau nhu th? no?
5, V?y b? c?c c?a van b?n cĩ dĩng vai trị trong vi?c th? hi?n ch? d? c?a van b?n hay khơng?
T? dĩ k?t lu?n:
1/ M?t van b?n thơng thu?ng cĩ m?y ph?n?
2/ Nhi?m v? c? th? c?a t?ng ph?n?
Trong van b?n Tơi di h?c vi?t v? tm tr?ng c?a nhn v?t tơi ? cc th?i di?m khc nhau, khơng gian khc nhau. Chng ta d h?c cc cch s?p x?p n?i dung van b?n miu t? ? chuong trình ng? van 6, ví d? nhu miu t? t? xa d?n g?n, t? ngồi vo trong.
V?y thì trong van b?n Tơi di h?c di?n bi?n tm tr?ng c?a Tơi du?c tri?n khai theo cch no? (th?i gian, khơng gian, c?m xc)
T? dĩ, hy nu cc cch s?p x?p n?i dung c?a van b?n m em t?ng bi?t?
Ngồi cc cch s?p x?p n?i dung ph?n thn bi c?a van b?n m?t cch thơng thu?ng nhu cc em t?ng bi?t d?n thì cịn cĩ cc cch s?p x?p n?i dung khc nhau nhu:
S?p x?p n?i dung theo logic khch quan.
(dĩ l logic c?a nguyn nhn-k?t qu?, logic tồn th?-b? ph?n.)
S?p x?p theo logic ch? quan
( dĩ l logic c?a cch nhìn nh?n mang tính c nhn tc gi? nhu: theo m?ch suy lu?n, theo th?c nh?n th?c.)
( D?c ghi nh?.
Bi t?p:
Gv yu c?u hs d?c bt:
Th?o lu?n v tr? l?i cu h?i:
Cc do?n van l?n lu?t du?c trình by theo th? t? no? Ch?ng minh di?u dĩ?
Bi t?p 2:
Cch tri?n khai : (a) - ch?ng minh tru?c r?i d?n (b) - gi?i thích cu t?c ng? cĩ ph h?p khơng?
I/ B? c?c c?a van b?n.
Phn tích m?u:
Van b?n "Ngu?i th?y d?o cao d?c tr?ng"
Cĩ b? c?c 3 ph?n.
MB: Ong Chu Van An. danh l?i.
TB: H?c trị.. Vo tham.
KB: Khi ơng m?t.. Thang Long.
Nhi?m v? t?ng ph?n.
MB: Gi?i thi?u ơng CVA v ph?m ch?t d?o d?c c?a ơng.
TB: Tri?n khai v?n d? nu ? MB ( Ong l ngu?i d?o cao, d?c tr?ng)
KB: K?t thc v?n d?.
( K?t lu?n:
Van b?n thu?ng cĩ b? c?c 3 ph?n.
MB: Gi?i thi?u v?n d? c?n d? c?p.
TB: Tri?n khai, m? r?ng v?n d?.
KB: K?t thc v?n d?.
(Cc ph?n tch r?i v? hình th?c nhung n?i dung g?n k?t v?i nhau)
II/ Cch b? rtí s?p x?p n?i dung ph?n thn bi.

VD1: Van b?n Tơi di h?c
Thn bi du?c s?p x?p theo th? t? th?i gian, khơng gian, c?m xc.
VD2: Van b?n Trong lịng m? s?p x?p theo di?n bi?n tm tr?ng c?a b H?ng, s?p x?p theo th? t? di?n bi?n c?a s? vi?c.
( Ghi nh? (SGK)


III/ Luy?n t?p.
Bi 1:
a/ Miu t sn chim.
T? tồn th?, t?ng qut d?n c? th?.
b/ C?nh Ba Vì.
Theo th? t? th?i gian.
c/ Do?n van ngh? lu?n.
Nu lu?n di?m chính ( nu cc lu?n c? ch?ng minh.
Bi 3:
Ph?i gi?i thích cho r nghia tru?c, sau dĩ m?i ch?ng minh.
(mu?n ch?ng minh tính dng sai c?a m?t v?n d?, tru?c h?t c?n thơng hi?u v? v?n d? dĩ)Hu?ng d?n v? nh.
Lm bi t?p 2; h?c bi, xem l?i m?t cch cĩ h? th?ng m?ng ki?n th?c rn luy?n k? nang t?o l?p van b?n d h?c ? l?p 6 v 7.
D?c bi Cu?c chia tay c?a nh?ng con bp b (ng? van 7) cho bi?t cch s?p x?p n?i dung c?a van b?n ny cĩ gì d?c bi?t?
Chu?n b? bi T?c nu?c v? b?: tìm d?c tc gi? Ngơ T?t T?, ti?u thuy?t T?t dn; xem phim Ch? D?u; tr? l?i cc cu h?i trong sch gio khoa.
Tu?n 2
Ti?t 9 NS: 17/9 ND: 21/9/07
T?c Nu?c V? B?
I.M?c tiu c?n d?t
Giúp hs: Cảm nhận được từ văn bản:
Bộ mặt tàn bạo của chế độ phong kiến thực dân áp bức bóc lột dã man; tình cảnh thống khổ của người nông dân mà ở đây điển hình là gia đình chị Dậu trứơc cách mạng tháng 8-1945.
Sức sống tiềm tàng và sự phản kháng mãnh liệt của người nông dân khi bị dồn nén.
Hiểu sơ lược khái niệm giá trị nhân đạo, giá trị tố cáo, giá trị hiện thực trong văn học hiện thực 30-45. Biết tìm giá trị của tác phẩm thuộc trào lưu sáng tác văn học hiện thực.
II.Chu?n b?
Gv: nếu có điều kiện về thời gian chuẩn bị trước phòng cho hs xem phim Chị Dậu
Giới thiệu vài nét về tác phẩm và bộ phim được chuyển thể từ tác phẩm.

III.Ti?n trình ln l?p.
1. ?n d?nh
2.Bi cu
Hồng (trong văn bản Trong lòng mẹ) là một chú bé có hoàn cảnh như thế nào?
Chứng minh rằng: Hồng là một chú bé luôn tin và yêu thương mẹ?
Hình ảnh Chảng khác nào. trên sa mạc là một hình ảnh rất sáng tạo rất độc đáo của nhà văn, nó gợi ra cảm giác gì? qua đó ta có thể khẳng định them điều gì về bé Hồng?
Bài mới:
Giới thiệu bài:
Dùng 2 phương án: (1) nếu hs được bố trí xem phim: cho học sinh nhận xét và bình luận.
. Giới thiệu về tác giả và tác phẩm, tạo sự hứng thú cho hs.
Tiến trình bài học.
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
GHI BẢNG.

GV yêu cầu hs đọc chú thích (*) và trả lời các câu hỏi sau:
1/ Tác giả văn bản này là ai? Nêu các nét chính về tác giả này?
2/ Em hiểu thế nào là tiểu thuyết?
3/ Văn bản có xuất xứ như thế nào?
Đọc phần chú thích về tác phẩm, tóm tắt sơ lược tác phẩm và tóm tắt ngắn gọn toàn bộ tiểu thuyết này?
Gv giải thích một số từ và nhấn mạnh tính chất của nó: Sưu, thuế thân, (liên hệ: thuế muối), lực điền, cai lệ, lý trưởng.
Đọc đoạn trích và:
1/ Tóm tắt nội dung chính của đoạn trích?
Đoạn trích nói về nhân vật chính nào, sự việc nào đã diễn ra? Ai là nhân vật chính?
Cai lệ có mặt trong làng với vai trò gì? hắn đến nhà chị Dậu trong vai trò gì? trong hoàn cảnh nào?
Tình thế của chị Dậu lúc này ra sao?
Cai lệ và người nhà Lí trưởng tiến vào nhà chị Dậu và mang theo những thứ gì? Thái độ của chúng ra sao? Tìm những chi tiết chứng tỏ điều đó?
Tâm trạng và thái độ của vợ chồng anh dậu khi thấy chúng đến?
Khi Chị Dậu xin khất, Cai lệ đã nói và làm những gì? hắn nhân danh ai để có thể nói và làm như thế?
Nhận xét gì về cách dùng từ của tác giả trong đoạn văn này?
Cái nhà nước mà Cai lệ nói ra theo em hiểu như thế nào?
Chị dậu đã đối phó với chúng như thế nào? Khi biết không thể xin khất?
Thái độ của chị Dậu đã có sự thay đổi như thế nào? Từ việc thay đổi thái độ và cách cư xử của mình, em có thể nói gì về nhân vật người nông dân này?
Trao đổi và cho biết ý kiến: xuất phát từ đâu mà chị có thể vùng lên đánh ngã Cai lệ?
Đọc ghi nhớ: sgk
Phần luyện tập:
Cho hs thảo luận và trình bày.
" Cái đoạn Chị Dậu đánh nhau với Cai lệ là một đoạn tuyệt khéo rất đúng với tâm lí dân quê"
Để có đoạn này, tác giả đã phục từ trước. Từ việc sắp xếp, xây dựng hình ảnh Cai lệ lèo khèo, khàn khàn.không chỉ phù hợp với tâm lí dân quê mà nó còn phù hợp với tâm lí con người nói chung, bởi lẽ ở đâu có áp bức thì ở đó có đấu tranh đó là quy luật.
Bài 6: hiểu từ Xui trong câu Xui người nông dân nổi loạn như thế nào? Từ Xui trong trường hợp này không hiểu theo nghĩa xấu (xúi bậy) mà là thúc dục, thức tỉnh. thì đúng hơn. Việc tổ chức một đoạn văn có sự phản kháng của nông dân trước sự áp bức của nhà nước lúc này thể hiện sự nhận thức bước đầu của tác giả về tinh thần đấu tranh, ý thức đấu tranh. Tuy nhiên rất tiếc, tác phẩm lại là Tắt đèn kết thúc tác phẩm lại là đêm tối chứ chưa phải là ngọn cờ cách mạng như một số tác phẩm khác cùng thời. ( Vợ chồng A Phủ - Tô Hoài, Vợ nhặt -Kim Lân.)

I/ Tìm hiểu chung.
1/ Tác giả, tác phẩm.
(Sgk)
2/ Tiểu thuyết?
Là văn bản tự sự cở lớn (có số lượng nhân vật, phạm vi bao quát, nội dung đề cập, thời gian diễn biến. thường rất lớn).
II/ Đọc hiểu văn bản.
1/ Đọc và tìm hiểu chú thích.
2/ Thể loại.
Tiểu thuyết.
3/ Phân tích.
Cai Lệ, người nhà Lý trưởng
Chị Dậu

Sầm sập tiến vào, mang theo tay thước, dây thừng, roi.
Giọng hầm hè
Quát.
Đánh, Trói anh Dậu.
-> Giọng văn, cách dùng từ thể hiện sự khinh bỉ.
( Là những tên tay sai tàn bạo, ngang ngược (hiện thân của cái nhà nước bất nhân lúc bấy giờ).

Run run xin khất sưu ( thiết tha xin khất.
(Chịu đựng, nhẫn nhục.
Khi Cai lệ không đồng ý, hắn trói anh Dậu:
Xám mặt ( Nghiến răng, thay đổi cách xưng hô(Nảy sinh sự phản kháng ( Quật ngã Cai lệ.
( Xuất phát từ lòng căm thù và tình yêu thương chồng con mãnh liệt.


Tác giả đã thành công trong nghệ thuật miêu tả, khắc họa chân dung nhân vật thông qua cử chỉ, hành động, lời nói. Qua đó thể hiện rõ bản chất hung hãn, thú tính của bọn tay sai; hình ảnh chị Dậu cam chịu và mạnh mẽ.
Đọc ghi nhớ: sgk
III/ Luyện tập
1/ Câu hỏi 5 trang 33 sgk:
2/ Câu hỏi 6 trang 33 sgk.4. Hướng dẫn về nhà.
1/ Học bài, đọc và tóm tắt lại nội dung văn bản.
2/ Làm các bài
Avatar

bai nay tiet  66 cha den tiet 67 ma nhay sang tiet 85

 

No_avatar

bài tức nước vỡ bờ hok có nhận xét về cái đoạn Dâu đánh cai lệ là đoạn tuyệt khéo như lời of Vũ Ngọc Phan, nhưng nói chung cũng đầy đủ.xin cảm ơn Mỉm cười

 

 
Gửi ý kiến