Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Giáo án Ngữ văn 12 ( trọn bộ)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
Nguồn: kết hợp sưu tầm, biên soạn
Người gửi: Lê Thị Thanh Thơ
Ngày gửi: 00h:40' 04-04-2008
Dung lượng: 821.5 KB
Số lượt tải: 4965
Số lượt thích: 0 người
Ngày soạn: Tiết theo PPCT:1-2
Tuần lên lớp

Lý luận văn học:
Bài 1: Sự phát triển lịch sử của văn học

A,Mục tiêu bài học:
1.hs nắm được các khái niệm lý luận văn học cơ bản:Sự vận động của văn học, thời kì văn học, trào lưu văn học và sự tiến bộ trong văn học,
2.Hs được hình thành kĩ năng khái quát hoá các vấn đề văn học.
3.Hình thành cho Hs niềm yeu mến văn học và có cái nhìn khoa học về văn học.
B. Phương tiện thực hiện:
-Sgk, Sgv Ngữ văn 12, Tài liệu về lý luận văn học.
C. Cách thức thực hiện:
1.Phương pháp
-Hs chuẩn bị theo hướng dẫn SGK.
-Phát vấn, nêu vấn đề, thảo luận, giảng bình.
2.Phân tiết
-Tiết 1: I.Vận động của XH và vận động của VH
II.Khảo sát lịch sử phát triển của VH:Thời kì VH
-Tiết 2: II.Khảo sát lịch sử phát triển của VH: Trào lưu VH
III.Tiến bộ VH
D.Tiến trình lên lớp:
I.ổn định lớp.
II. Bài cũ:
-Kiểm tra SGK,Vở ghi, vở soạn bài của HS
III. Bài mới:

Hoạt động của GV và HS
Nội dung cần đạt


GV:Gọi 1 hs đọc SGK
GV:Vận động của VH phụ thuộc vào những yếu tố nào?


GV:Gọi 1 HS đọc SGK
GV:Thế nào là Thời kì VH?
GV: Lịch sử VH VN chia thành những thời kì VH nào?GV: Thế nào là trào lưu VH?GV: Trong lịch sử VH thế giới có những trào lưu VH nào?

GV: Kể tên các trào lưu văn học VN ?


Gv: Tiến bộ XH là gì?

GV: Tiến bộ VH được hiểu như thế nào?

I . Vận động của xã hội và vận động của văn học:
Sự vận động của văn học gắn bó với sự vận động của lịch sử xã hội
Văn học cũng có lịch sử phát triển riêng cả về nội dung lẫn thời điểm
*Tóm lại: Sự vận động của lịch sử văn học chịu ảnh hưởng chung của xã hội nhưng đồng thời nó cũng đi theo những quy luật bên trong của nó. Nó bi chi phối bởi quan hệ phụ thuộc nhưng cũng đồng thờicũng có tính độc lập tương đối trong quy luật tồn tại.
II. Khảo sát lịch sử phát triển của văn học:
1, Có 2 cách khảo sát:
- C1: lấy tác phẩm, nhà văn, thời kì
- C2: phương pháp loại hình, có các loại hình khác nhau, xu hướng trào lưu kiểu sáng tác, kiểu phong cách nghệ thuật.
2, Một số khái niệm chung:
a,Thời kì văn học:
- Khái niệm: thời kỳ VH là một giai đoạn lịch sử mà trong đó sự phát triển của văn học mang những nét riêng nào đó khác với những giai đoạn trước và sau đó.
- Cách xác định giới hạn của thời kỳ VH:
+ đặc điểm mốc là thời kì có thể trùng với đặc điểm mốc của lịch sử
+ đặc điểm mốc của thời kì có khi chỉ gắn với đặc điểm nào đó trong sự phát triển của bản thân văn học
Văn học các dân tộc trên thế giới đều trải qua các thời kì ít nhiều giống nhau: Thời kì trung đại, cận đại, hiện đại …. Nhưng có thể khác nhau về thời điểm.
* Tóm lại: khi phân chia thời kì văn học có thể căn cứ vào những tiêu chí khác nhau miễn làm sao nêu bật được sự vận động văn học và đặc điểm từng thời kì.
b, Trào lưu văn học:
- Khái niệm: là k/n được dùng để chỉ sự phát triển mạnh mẽ của văn học trong một giai đoạn nào đó với những tác phảm được sáng tác theo nguyên lí chung mang hàng loạt đặc điểm chung.
* Lưu ý: +Trào lưu là một hiện tượng có tính chất lịch sử, nó xuất hiện trong từng thời điểm nào đosau đó nó mất đi.
+ Tính chất chủ yếu để xác định trào lưu là tính chất có cương lĩnh, tính tự giác của việc tuân theo một nguyên tắc, một tư tưởng chủ đầôn đó khi xây dựng tác phẩm nghệ thuật được nhà văm ủng hộ và theo đuổi. Vì vậy các trào lưu thường tạo ra ác trường phái thường gắn liền với chúng.
+ Trào lưu không có ngay từ đầu khi văn học mới phát sinh. Vì vậy có thể nói sự xuất hiện của trào lưu đánh dấu bước phát triển của văn học
-Một số trào lưu chính:
+CN cổ điển
+CN lãng mạn,cuối thế kỷ XVIII đến đầu thế kỷ XIX
+ Trào lưu hiện thực: cuối đầu thế kỷ XIX
+ Trào lưu hiện đại CN: đầu TK XX
+ Trào lưu hiện thực XHCN
- ở VN: + Trào lưu lãng mạn
+ Trào lưu hiện thực
III. Tiến bộ trong văn học:
- Trong văn học, tiến bộ văn học được hiểu theo nghĩa chung: những tác phẩm XH sau hơn những tác phẩm trước
- Các độc đáo của tiến bộ văn học: khác với các lĩnh vực KHTN, ở đây không phải bao giờ cái có sau cũng hơn cái có trướcvà cái có trước còn có giá trị đén mai sau nữa.
VD:- C.Mác cho rằng: THần thoại và sử thi Hi Lạp là những tác phẩm không thể bắt chước, 1 đi không trở lại.
-Truyện Kiều mãi là “ tâm sự của con người không chia lìa mà da thời đại” và Nguyễn du mãi là “bậc kì tài đời nay không sánh kịp”


IV. Củng cố, dặn dò:
-Hs nắm vững các khái niệm: Sự vận động của VH va XH, Phân biệt Thời kì VH và trào lưu VH, Tiến bộ VH khác tiến bộ KH?
E.Rút kinh nghiệm


Ngày soạn: Tiết theo PPCT:3-4
Tuần lên lớp:
Lý luận Văn học:
Bài 2: Các giá trị văn học và tiếp nhận văn học.
A.Yêu cấu cần đạt:
1. Giúp Hs hiểu và nắm vững 2 vấn đề có bản của VH:Giá trị văn học và tiếp nhận VH
2. Rèn kĩ năng tìm hiểu TPVH trên cơ sở 3 giá trị cơ bản và có cách tiếp nhận VH phù hợp
3. Bồi dưỡng lòng yêu mến VH và ý thức tiếp nhận các giá trị của VH
B. Phương tiện thực hiện:
-Sgk, Sgv Ngữ văn12, Tài liệu về LLVH
C. Cách thức thực hiện:
-Hs chuẩn bị theo hướng dẫn SGK.
-Phát vấn, nêu vấn đề, thảo luận, giảng bình.
D.Tiến trình lên lớp:
I.ổn định lớp.
II. Bài cũ:
Muốn khảo sát sự phát triển của 1 nền VH ta thường dùng Khái niệm nào? Nêu ngắn gọn khái niệm?
Yêu cầu: HS nêu được 2 khái niệm
* Thời kì văn học:
- Khái niệm: thời kỳ VH là một giai đoạn lịch sử mà trong đó sự phát triển của văn học mang những nét riêng nào đó khác với những giai đoạn trước và sau đó.
*Trào lưu văn học:
- Khái niệm: là k/n được dùng để chỉ sự phát triển mạnh mẽ của văn học trong một giai đoạn nào đó với những tác phảm được sáng tác theo nguyên lí chung mang hàng loạt đặc điểm chung.
III. Bài mới:
Hoạt động của GV và HS
Nội dung cần đạt
- Giá trị hận thức của VH thể hiện như thế nào?
- Muốn đánh giá TP VH về phương diện nghệ thuật cần căn cứ vào những tiêu chuẩn cơ bản nào?


- VH bồi dưỡng cho con người tình cảm gì?

- Giá trị thẩm mĩ của TP thể hiện ntn?


- Hãy lấy VD minh hoạ cho các tiêu chuẩn xác định nội dung thẩm mĩ của TP.
Gọi Hs đọc SGK
Tiếp nhận VH có những đặc điểm gì?Tại sao có hiện tương 1 TPVH lại có nhiều cách hiểu?
- Em thường tiếp nhận TP VH theo những cách nào?
A/ Các giá trị văn học:
1. Giá trị về nhận thức:
A, giá trị về nhận thức bao gồm: Biết, hiểu
- Tác phẩm VH mang lại cho con người tri thức( Biết)
+ Đ/s các sự kiện lịch sử, nhiều chi tiết khác nữa có liên quan đến sinh hoạt của con người trong XH, trong một đất nước nào đó, trong một thời đại nào đó.
VD: tác phẩm:+ “Tắt đèn”, “Chí phèo”
+ “ Đẻ đất đẻ nước”
+ Bộ tuyển tập “ Tấn trò đời”- Bandắc
- TP VH còn giúp ta hiểu, bao gồm: hiểu đời, con người, hiểu chính mình.
b, Yêu cầu chung- t/c đánh giá:
- Tính chân thực
- Sự sâu sắc
- Tầm k/q
2. Giá trị về tư tưởng- t/c:
a, Bộc lộ 2 mặt:
- T1: Rung động, cảm xúc của tác giả gửi gắm.
VD: t/c nhẹ nhàng bâng quơ
- T2: vđ nội dung mang XH- nhân văn, khuynh hướng tư tưởng, tình cảm bao gồm:
+ Thái độ của nhà văn với đất nước (tình yêu đất nước)
+Thái độ của nhà văn với con người (lòng nhân ái, CN nhân đạo)
+ Thái độ của nhà văn với đạo đức (tinh thần chuọng đạo lý)
3. Giá trị thẩm mĩ:
a, Các biểu hiện:
- Cái hay- đẹp của TP VH: hình thức, nội dung
-> hấp dẫn người đọc, làm người đọc tiếp thu thích thú, có ấn tượng
- Cái hay, cái đẹp của tác phẩm làm nảy sinh phát triển ở người đọc những rung động thẩm mĩ giúp cho người đọc cảm nhận được vẻ đẹp của đời sống con người, đồng thời khơi dậy nguồn sáng tạo
b, Những yêu cầu chung:
- sự phù hợp giữa nội dung và hình thức
- Sự điêu luyện
- Tính chất mới mẻ
- Tính độc đáo của bút pháp thể hiện
* Lưu ý:
- Trong tác phẩm VH, mỗi giá trị đều có vị trí riêng, không thể thay thếbằng giá trị khác
-ở một tác phẩm vĩ đại, có sự thống nhất cao giữa các giá trị
B/ Tiếp nhận văn học:
1. Tiếp nhận văn học là gì?
- Tiếp nhận văn học- tiếp nhận không VH
- Tiếp nhận- đọc
- Kn tiếp nhận VH: sgk
2. Đặc điểm của tiếp nhận văn học:
a, Đặc điểm 1:
- Đặc điểm nổi bật của tiếp nhận văn học là tính đa dạng và không thống nhất của nó
- Biểu hiện: cùng một tác phẩm văn học nhưng có những đánh giá khác nhau
- Cơ sở khách quan của tính đa dạng:
+ Sự phân phối về nội dung của tác phẩm, tính đa nghĩa
+ Yếu tố tâm lí và phong cách cá nhân của người đọc
+ Do môi trường VH, XH mà trong đó người đọc đang sống
b, Đặc điểm 2:
- Điều mà tác giả nói ra và điều mà người đọc tiếp nhận không phải lúc nào cũng trùng hợp
3. Cách tiếp nhận văn học:
- Chỉ tập trung vào cốt truyện, diễn biến tình tiết
- Chú ý đến nội dung tư tưởng cu
No_avatar
cám ơn cô giáo rất nhiều
No_avatar
Đồng nghiệp ơi! Có bao nhiêu cách đánh bóng tên tuổi mình làm sao phải hạ nhau xuống thế? Em cũng đã chuyển công tác rồi, nước sông có còn chạm đến nước giếng nữa đâu?
No_avatar
Tôi gửi giáo án này lên Bạch Kim từ lâu rồi. Không phải vì danh hay lợi.
No_avatar
Đáng buồn thay, những người tôi cần cảm ơn thì rất vô tư và không hề lên tiếng còn người không hề liên quan vô tình biết được thì đang lu loa tôi ăn cắp trí tuệ của họ để lăng xê tên tuổi và dạy hay nhờ họ
No_avatar

giáo án này chưa hẳn là đã hay, nhiều bài soạn thú thực còn mang tính đối phó. Giáo án là giáo án của chương trình cũ mà lại thêm nỗi buồn mới.

No_avatar
Hôm nay, tôi lấy tài khoản của chồng để nói lời để ngỏ!
No_avatar
 Là một GV trẻ, tôi phải học hỏi nhưng tôi luôn trung thực và cảm ơn những người đã giúp đỡ tôi
No_avatar
phải biết trân trọng tình người. Nó làm lên giá trị đích thực của đời sống.
No_avatar

chẳng đọc được cái gì cả viêtết sai chính tả

 

Avatar
sao thế  này loạn ah\
 
Gửi ý kiến