Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Giáo án Công nghệ 10

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
Nguồn:
Người gửi: Bùi Đình Đường (trang riêng)
Ngày gửi: 20h:42' 31-03-2008
Dung lượng: 4.2 MB
Số lượt tải: 4087
Số lượt thích: 1 người (Thu Minh)
Mục lục
Thiết kế bài học môn Công nghệ 10

(Giữ phím Ctrl và ckick chuột vào tên bài để chuyển ngay đến bài đó;
Với Word từ 2000 trở lên thì không cần giữ Ctrl)

STT
Tên bài
Trường THPT


Bài 2: Khảo nghiệm giống cây trồng
Lê Quý Đôn


Bài 3: Sản xuất giống cây trồng
Nguyễn Đức Cảnh


Bài 4: Sản xuất giống cây trồng
Chuyên Thái Bình


Bài 6: ứng dụng công nghệ nuôi cấy mô tế bào trong nhân giống cây trồng nông - lâm nghiệp
DL. Nguyễn Công Trứ


Bài 7: Một số tính chất của đất trồng
Nguyễn Trãi


Bài 10: Biện pháp cải tạo và sử dụng đất mặn, đất phèn
Lý Bôn


Bài 12: Đặc điểm, tính chất, kỹ thuật sử dụng một số loại phân bón thông thường
Bán công Vũ Thư


Bài 13: ứng dụng công nghệ vi sinh trong sản xuất phân bón
Chu Văn An


Bài 15: Điều kiện phát sinh, phát triển của sâu, bệnh hại cây trồng
Nguyễn Du


Bài 23: Chọn giống vật nuôi
Nam Tiền Hải


Bài 25: Các phương pháp nhân giống vật nuôi và thuỷ sản
Đông Tiền Hải


Bài 26: Sản xuất giống trong chăn nuôi và thuỷ sản
Bán công Tiền Hải


Bài 28: Nhu cầu dinh dưỡng vật nuôi
Bắc Đông Quan


Bài 29: Sản xuất thức ăn cho vật nuôi
Nam Đông Quan


Bài 31: Sản xuất thức ăn nuôi thuỷ sản
Tiên Hưng


Bài 34: Tạo môi trường sống cho vật nuôi và thuỷ sản
BC. Đông Hưng


Bài 35: Điều kiện phát sinh, phát triển bệnh ở vật nuôi
Thái Ninh


Bài 37, 38: ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất vacxin và thuốc kháng sinh
Đông Thụy Anh


Bài 41: Bảo quản hạt, củ làm giống
DL. Diêm Điền


Bài 42: Bảo quản lương thực, thực phẩm
Phụ Dực


Bài 43: Bảo quản thịt, trứng, sữa và cá
Quỳnh Côi


Bài 48: Chế biến sản phẩm cây công nghiệp và lâm sản
Bán công Quỳnh Phụ


Bài 50: Doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
Hưng Nhân


Bài 51: Lựa chọn lĩnh vực kinh doanh
BC. Trần Hưng Đạo


Bài 51: Lựa chọn lĩnh vực kinh doanh
Bắc Duyên Hà


Bài 52: Thực hành: Lựa chọn cơ hội kinh doanh
Nam Duyên Hà


Bài 53: Xác định kế hoạch kinh doanh
Đông Hưng Hà


Bài 55: Quản lí doanh nghiệp
Tư thục Đông Hưng


1. Lê Quý Đôn

Trường THPT Lê Quý Đôn
Người thực hiện: - Trần thị Phái
-Trần Đức Hinh

Bài soạn

Chương 1: trồng trọt, lâm nghiệp đại cương

Bài 2: khảo nghiệm giống cây trồng
mục tiêu:
Học xong bài này, học sinh cần phải:
-Biết mục đích , ý nghĩa công tác khảo nghiệm giống cây trồng.
-Biết nội dung các loại thí nghiệm so sánh giống kiểm tra kỹ thuật và sx quảng cáo.
-Rèn kỹ năng so sánh phân tích.
Chuẩn bị:
1. Tài liệu:
-Nghiên cứu Sgk,tham khảo giáo trình chọn giống cây trồng.
-Trọng tâm: mục 1, nội dung các loại thí nghuiệm trong bài.
2. Phương pháp: Giảng giải, vấn đáp.
3. Đồ dùng:
Thiết kế sơ đồ các loại thí nghiệm khảo nghiệm giống cây trồng , vẽ vào giấy khổ lớn, máy chiếu.
Tiến trình :
ổn định tổ chức: - Sí số, danh sách lớp , cán bộ lớp.
-Thông báo qui định học tập bộ môn.
2. Kiểm tra bài cũ: Không kiểm tra
3. Các hoạt động khác:


Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung

Hoạt động 1: Giới thiệu bài học
Trong sản xuất nông , lâm ngư nghiệp giống là một yếu tố quan trọng quyết định năng suất và phẩm chất nông sản. vậy muốn có giống cây trồng tốt trước khi đưa vào sản xuất đại trà ta phải tiến hành khảo nghệm. Khảo nghiệm giống tức là khi có giống mới đưa về ta phải trồng thử để khảo sát đặc tính của giốngvà xem giống có phù hợp với điều kiệt sinh thái của địa phương hay không. Như vậy thì khảo nghiệm giống có vai trò quan trọng sản xuất, bài học hôm naycho chúng ta biết mục đích, ý nghĩa và những nội dung cơ bản trong công tác khảo nghiệm giống cây trồng.

HS nghe GV giới thiệu bài học


Hoạt động 2: Mục đích, ý nghĩa của công tác khảo nghiệm giống.

- Cùng một giống cây, trồng ở các điều kiện môi trường khác nhau có cho kết quả giống nhau không? Vì sao?

HS nghiên cứu Sgk để trả lời câu hỏi.


- Muốn biết giống cây trồng có phù hợp với điều kiện sinh thái ở địa phương hay không ta cần phải làm gì?
HS nghiên cứu Sgk để trả lời câu hỏi.


-Khảo nghiệm để làm gì?
HS suy nghĩ và đọc Sgk để trả lời.


- GV yêu cầu HS đọc mục 1 Sgk

1. Mục đích (Sgk)

- Ngoài mục đích trên , khảo nghiệm giống còn cho ta biết những thông tin gì về giống.
HS nghiên cứu Sgk để trả lời câu hỏi.
2. ý nghĩa (Sgk)

- Đưa giống mới vào sử dụng không qua khảo nghiệm kết quả sẽ như thế nào?
- GV hướng dẫn HS thảo luận.
HS thảo luận nhóm, cử thư ký ghi ý kiến thống nhất trong nhóm và báo cáo kết thúc nội dung này.


-GV nhận xét, bổ sung và kết luận.


Giống không qua khảo nghiệm thì không biết có phù hợp với điều kiện địa phương hay không do vậy không chắc chắn có kết quả tốt,năng suất , chất lượng nông sản kémcó thể mất mùa , thất thu.

Hoạt động 3: Các loại thí nghiệm khảo nhgiệm giống cây trồng.

-GV yêu câu HS đọc mục ii trong Sgk.
HS đọc , cả lớp theo dõi Sgk.


-GV giới thiệu sơ đồ các loại thí nghiệm trên khổ giâi lớn
HS quan sát sơ đồ


- GV chia 3 nhóm thảo luận.
HS thảo luận


- GV phát phiếu học tập:
HS nhận phiếu học tập trao đổi nhóm , ghi nội dung trả lời vào phiếu học tập.


+Nhóm 1: Phiếu số 1: Xác định phạm vi, nội dung, mục đích thí nghiệm so sánh giống.
+ Nhóm 2: Phiếu số 2: Xác định phạm vi, nội dung, mục đích thí nghiệm kiểm tra kỹ thuật.+Nhóm 3: Phiếu số3: Xác định phạm vi, nội dung, mục đích thí nghiệm sản xuất quảng cáo.-Trong khi các nhóm hoàn thành phiếu học tập, GV kẻ bảng so sánhc các loại thí nghiệm khảo nghiệm giống.

TN
Thí nghiêm so sánh
Kiểm tra kỹ thuật
S xuất quảng cáoMục đích


Phạm vi


Nội dung
- GV bổ sung báo cáo của học sinh.- GV nhấn mạnh trọng tâm bằng câu hỏi:
+So sánh nội dung 3 loại thí nghiệmkhảo nghiệm giống cây trồng?
HS trả lời theo nội dung trong bảng so sánh.


Hoạt động 4: tổng kết , kiểm tra, đánh giá kết quả bài học.

- GV gọi 4 HS trả lời lần lượt 4 câu hỏi cuối bài trong Sgk
-GV đánh giá kết quả học tiết học qua nội dung câu trả lời của HS
HS trả lời câu hỏi, nghe và bổ sung.
Tự đánh giá kết quả tiếp thu bà học của mình và đánh giá kết quả của bạn.


GV dăn dò HS về nhà nghiên cứu bài “ sản xuất cây trồng”

2. Nguyễn Đức Cảnh


================= Sản xuất giống cây trồng

I/. Mục tiêu yêu cầu: Sau khi học xong học sinh nêu được:
1. Kiến thức
Mục đích của công tác sản xuất giống cây trồng.
Quy trình sản xuất giống cây trồng.
+ Cây nông nghiệp
+ Cây lâm nghiệp
2. Kĩ năng : Phân tích , so sánh trong quá trình thực hiện các bước sản xuất giống.
II/. Chuẩn bị:
Phuơng pháp : Thảo luận - Giải quyết vấn đề
Phương tiện: Tranh vẽ H3.2 và 3.3 + PHT
Kiến thức bổ sung: Các khái niệm:
- Hạt giống tác giả: Do 1 nhóm cá nhân , tác giả tạo ra bằng lai tạo, KT cấy gen…Hạt tác giả được dùng làm VLKĐ.
- Hạt siêu nguyên chủng: Là hạt tác giả nhân lên qua 2-3 vụ trong điều kiện chăm sóc nghiêm ngặt để duy trì và củng cố KG của giống tránh pha tạp và tránh tác nhân đột biến. Hạt SNC tạo bởi
III/. Tiến trình thực hiện:
1.ổn định lớp
2.Kiểm tra bài cũ:?
? Mục đích khảo nghiệm giống bằng phương pháp so sánh giống ( kt đánh giá các chỉ tiêu về ST - PT, năng suất chất lượng, khả năng chống chịu …của giống ).
? Thí nghiệm kiểm tra kĩ thuật (xác định quy trình kĩ thuật gieo trồng).
? Kkĩ thuật sản xuất quảng cáo để tuyên truyền sản xuất đại trà.
3.Hoạt động dạy học
Hoạt động dạy
Hoạt động học
Nội dung

? Mục đích sản xuất giống cây trồng.
GV: Giải thích “ độ thuần – KG đồng hợp” ; “ sức sống – khả năng chống chịu” “ tính điển hình – NS, CL “

GV: ? SX giống Gồm mấy giai đoạn. Cơ quan tiến hành?Tại sao ?

? SX theo sơ đồ duy trì và sơ đồ phục tráng yêu cầu dựa vào HVẽ3.2; 3.3 phân tích từng năm( Phải so sánh giống nhau và khác nhau của 2 hình thức sản xuất giống.

-GV: Yêu cầu HS nhóm 1 điền nội dung và bảng
- Yêu cầu học sinh nhóm 2 hoàn tất nội dung 2

- GV; kết hợp phân tích cùng HS


? Cây rau ngót? Cây sắn, mía ? khoai tây? nhân giống như thế nào?==>


? Đặc điểm của cây rừng ? Từ đó có biện pháp nhân giống như thế nào cho phù hợp.
- Ghi chép tóm tắt vấn đề chính do HS khái quát
- HS đọc SGK và trả lời


- HS lên bảng mô tả lại các giai đoạnHS: chuẩn bị (5phút)-> theo bàn + Trình bầy


- Thảo luận (5 phút)
- HS thảo luận


HS; Đọc SGK ( Mô tả 3 giai đoạn

.

- HS trình bày tiếp các bước
I Mục đích của công tác sản xuất giống:

- Duy trì củng cố độ t/c tính trạng điển hình của giống
- Tạo số lượng cần thiết
- Đưa giống tốt vào sản xuất giống


II. Giai đoạn sản xuất giống
GĐ1 (sxSNC)( GĐ2( sx NC)( GĐ3 (XN)


III.Quy trình sản xuất giống:
III.1 Sản xuất cây nông nghiệp
A. Sản xuất giống cây trồng tự thụ phấn .
Cây t
Avatar
  Bạn cho phép tôi đăng Bộ Giáo án CÔNG NGHỆ 10 của bạn lên SINH HỌC PHỔ THÔNG - http://sinhhoc.org của tôi nhé ! Cảm ơn bạn rất nhiều !
No_avatar

Có thầy cô nào co GAĐT môn cong nghệ 10 cho em xin 1 ban ạ

Em xin chân thành cảm ơn.:D

No_avatar

Bài "Đồ dùng loại điện-nhiệt.Bàn là điện" của Công nghệ 8 (dùng hình ảnh động ) mình đang rất cần có thầy cô nào có không cho mình xin với. Mình rất cảm ơn.

Thân ái.Tâm

Avatar
có ai có đề kiểm tra công nghệ 10 45phút Kô; tui sắp KT rui` ai có thì post lên cho tui tham khảo náh thanks nhìu
Avatar
Cảm ơn nhiều.
 
Gửi ý kiến