Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Giáo án HDNGLL 6

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
Nguồn:
Người gửi: Mạnh Hùng (trang riêng)
Ngày gửi: 20h:04' 21-03-2008
Dung lượng: 281.0 KB
Số lượt tải: 934
Số lượt thích: 0 người

Phân phối chương trình


Tháng
Chủ điểm
Nội dung và hình thức

9
Truyền thống nhà trường
Thảo luận nội quy và nhiệm vụ năm học mới
Tổ chức đội ngũ cán bộ lớp
Nghe giới thiệu về truyền thống của trường
Tập các bài hát quy trình

10
Chăm ngoan, học giỏi
Nghe giới thiệu thư Bác Hồ
Lễ giao ước thi đua giữa các tổ, cá nhân
Trao đổi về kinh nghiệm học tập ở THCS
Thi văn nghệ giữa các tổ

11
Tôn sư
trọng đạo
nghe giới thiệu về đội ngũ thầy cô giáo trong trường
Lễ đăng ký “Tháng học tốt-Tuần học tốt”
Trao đổi tâm tình và ca hát mừng 20/11
Tổ chức kỷ niệm ngày 20/11

12
Uống nước
nhớ nguồn
Hội vui học tập
Tìm hiểu truyền thống cách mạng của địa phường
Nghe nói chuyện về ngày 22/12
Vui văn nghệ

1
Mừng đảng, mừng xuân
Trình bày kết quả sưu tầm về ca dao,tục ngữ và nét đẹp truyền thống quê hương
Tìm hiểu gương sáng Đảng viên ở quê hương
Sinh hoạt văn nghệ mừng Đảng, mừng xuân
Thảo luận biện pháp thực hiện kế hoạch rèn luyện ở học kỳ II

2

Chủ điểm tháng 9
Truyền thống nhà trường

I. Mục tiêu giáo dục:
Giúp học sinh:
- Hiểu biết về truyền thống tốt đẹp của trường.
- Bồi dưỡng tình cảm yêu quý trường mình, tự hào là học sinh của nhà trường và có ý thức phát huy truyền thống của trường.
- Có thói quen thực hiện đúng và nghiêm túc những quy định của nhà trường về nền nếp học tập, kỷ luật, biết thực hiện những yêu cầu cơ bản đối với người học sinh THCS
II. Nội dung và kế hoạch hoạt động trong nhóm:
Ngày
Tuần thứ nhất
Thảo luận nội quy và nhiệm vụ năm học mới

I. Mục tiêu giáo dục:
Học sinh hiểu được nội quy nhà trường và nhiệm vụ năm học mới .
Có ý thức tôn trọng nội quy và nhiệm vụ năm học mới.
Tích cực rèn luyện, thực hiện tốt nội quy và nhiệm vụ năm học mới.
Thảo luận, hiểu và chấp hành đúng nội quy lớp.
II. Nội dung và hình thức hoạt động:
Nội dung:
Nội quy của nhà trường .
Những nhiệm vụ chủ yếu của năm học mới mà học sinh cần biết .
Nội quy của lớp.
Hình thức hoạt động:
Nghe giới thiệu về nội quy và nhiệm vụ năm học mới.
Trao đổi, thảo luận trong lớp.
Văn nghệ.
III. Chuẩn bị hoạt động:
1. Về phương tiện:
Một bản ghi nội quy của nhà trường.
Một bản ghi những nhiệm vụ chủ yếu của năm học.
Một số bài hát, câu chuyện.
Bản nội quy riêng của lớp.
2. Về tổ chức:
- Giáo viên: nêu yêu cầu những nội quy của nhà trường, nhiệm vụ năm học mới, nội quy lớp. Chuẩn bị một số câu hỏi có liên quan để hướng dẫn học sinh thảo luận.
Cung cấp cho học sinh bản nội quy trường, của lớp để học sinh tìm hiểu trước khi thảo luận.
Chuẩn bị một số bài hát.
IV. Tiến hành hoạt động:
1. Nghe giới thiệu nội quy và nhiệm vụ năm học mới:
Giáo viên: giới thiệu nội quy nhà trường, nhiệm vụ chủ yếu của năm học.
Học sinh: nghe
2. Thảo luận nhóm:
Giáo viên: chia lớp thành 4 nhóm, mỗi nhóm cử 1 nhóm trưởng và 1 thư ký. Mỗi nhóm chuẩn bị 1 tờ giấy, bút để ghi ý kiến của nhóm, giáo viên đưa ra câu hỏi cho mỗi nhóm để các em thảo luận.
Học sinh: đại diện nhóm trình bày ý kiến, các nhóm khác nghe và bổ sung.
Giáo viên: trên cơ sở những ý kiến của học sinh, giáo viên chốt lại ý cơ bản của nội quy.
Học sinh: nhắc lại các nhiệm vụ chủ yếu của năm học.
3. Nghe nội quy lớp:
Giáo viên: xây dựng trước nội quy riêng cho lớp dựa trên nội quy trường và đặc điểm, tình hình của lớp.
Học sinh: nghe.
4. Thảo luận nhóm:
Học sinh : nghe,thảo luận về những câu hỏi liên quan đến nội quy mà giáo viên giao cho, đi đến nhất trí, ký cam kết thực hiện.
5. Vui văn nghệ:
Học sinh : trình bày một số bài hát.
V. Kết thúc hoạt động:
Giáo viên: + Nhận xét …
+ Nhắc nhở hoạt động lần sau.


Ngày
Tuần thứ 2
Tổ chức đội ngũ cán bộ lớp

I. Mục tiêu:
Giúp học sinh:
Hiểu cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ lớp.
Bước đầu có ý thức xây dựng tập thể lớp, có thái độ tôn trọng đội ngũ lớp.
Rèn luyện lỹ năng nhận nhiệm vụ và kỹ năng tham gia các hoạt động chung của tập thể.
II. Nội dung và hình thức hoạt động:
Nội dung:
Bầu đội ngũ cán bộ lớp: lớp trưởng, các lớp phó, các tổ trưởng.
Xác định chức năng, nhiệm vụ của từng cán bộ lớp.
Hình thức hoạt động:
Tổ chức đại hội chi hội: lớp đề cử 7, bầu 5 vào BCH chi đội mới.
Giáo viên chủ nhiệm giao nhiệm vụ cho đội ngũ cán bộ lớp trước tập thể.
Các tổ hội ý tự bầu ra tổ trưởng cho tổ mình
III. Chuẩn bị hoạt động:
Về phương tiện:
Bảng sơ đồ cơ cấu tổ chức lớp.
Bảng ghi nhiệm vụ của cán bộ lớp.
Các loại sổ sách ghi chép của cán bộ lớp
Các bản tham luận, bản phương hướng xây dựng lớp, bản ghi thể lệ bầu cử, biên bản đại hội.
Về tổ chức:
Chuẩn bị
Người thực hiện

Bảng sơ đồ cơ cấu tổ chức lớp.
Bảng ghi nhiệm vụ của cán bộ lớp.
Các loại sổ sách ghi chép.
Giáo viên chủ nhiệm

Tham luận về đạo đức
Tham luận về học tập.

Tham luận về văn thể mỹ.

Bản dẫn chương trình.

Bản phương hướng năm học.

Thư ký đại hội.

Tổ bầu cử.

Các tiết mục văn nghệ (trang trí bảng).

Nguyễn Thị Phương Nhung

Nguyễn Thị Minh Thuỷ

Nguyễn Thị Phương Nhung


Nguyễn Thị Phương Anh

Nguyễn Thị Mỹ Linh

Nam Phương + Thuý + Thuỳ Trang


Nhung + Kim Anh + Vân + ThuIV. Tiến hành hoạt động:
Tường tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu…
Vân đọc bản phương hướng.
Các tham luận, văn nghệ.
Tổ bầu cử làm việc, học sinh giơ tay biểu quyết, đại diện BCH đội đọc lời hứa.
Thư ký đọc biên bản.
Giáo viên chủ nhiệm giao nhiệm vụ cho cán bộ lớp, giới thiệu sơ đồ cơ cấu tổ chức của lớp.
Cả lớp hát bài: lớp chúng ta kết đoàn.
V. Kết thúc hoạt động:
Giáo viên chủ nhiệm nhận xét tinh thần, thái độ tham gia của học sinh trong việc sáng suốt lựa chọn đội ngũ cán bộ lớp và yêu cầu các thành viên trong lớp tích cực ủng hộ, giúp đỡ các bạn hoàn thành nhiệm vụ.
Động viên đội ngũ cán bộ lớp cố gắng làm tốt nhiệm vụ được giao.

Ngày
Tuần thứ 3:
Nghe giới thiệu về truyền thống nhà trường

I. Mục tiêu:
Giúp học sinh:
Nắm được những truyền thống cơ bản của nhà trường và ý nghĩa của truyền thống đó.
Xác định trách nhiệm của học sinh lớp 6 trong việc phát huy truyền thống nhà trường.
Xây dựng kế hoạch học tập và hoạt động của cá nhân và lớp.

II. Nội dung và hình thức hoạt động:
Nội dung:
Vài nét về lịch sử hình thành và phát triển của trường.
Truyền thống của trường về học tập, rèn luyện đạo đức và thành tích khác.
Hình thức hoạt động:
Trình bày bằng lời, sơ đồ, bảng biểu, tranh ảnh.
Trao đổi, thảo luận.
III. Chuẩn bị hoạt động:
Về phương tiện:
Giáo viên chủ nhiệm chuẩn bị sơ đồ về cơ cấu tổ chức của trường, về kết quả học tập và rèn luyện của học sinh nhà trường.
Về tổ chức:
* Giáo viên chủ nhiệm: chuẩn bị bảng sơ đồ về cơ cấu nhà trường, câu hỏi giao cho học sinh để tìm hiểu về truyền thống nhà trường.
- Năm học 2007-2008 trường có bao nhiêu học sinh? Bao nhiêu lớp? Mỗi khối lớp có bao nhiêu học sinh?
- Kể tên các thầy cô giáo trong trường? BGH gồm những ai? TPT là ai?
- Năm học 2006-2007 trường đạt danh hiệu gì? có bao nhiêu học sinh giỏi huyện? Cho biết tên các học sinh giỏi thành phố về môn nào, năm học nào?
- Hãy kể những lần đổi tên trường?
* Học sinh:
- Chuẩn bị mỗi tổ một tiết mục văn nghệ.
- Trả lời 3 câu hỏi
- Dẫn chương trình: Minh Thuỷ
- Mua phần thưởng: Nhung
- Trang trí bảng: Phong + Ngọc
IV. Tiến hành hoạt động:
Thuỷ nêu lý do sinh hoạt, cho cả lớp hát một bài.
Việt Anh đưa ra các câu hỏi để cả lớp trả lời, thảo luận. Ai trả lời đúng sẽ được một phần thưởng.
GVCN kết hợp treo bảng sơ đồ về cơ cấu nhà trường để giới thiệu cho học sinh minh hoạ bằng hình ảnh.
Thuỷ giới thiệu một số tiết mục văn nghệ.
GVCN cho học sinh trao đổi một số câu hỏi như: qua truyền thống của trường, em học tập được gì? em có suy nghĩ gì về hướng phấn đấu của mình để phát huy truyền thống đó của nhà trường.
V. Kết thúc hoạt động:
GVCN: nhận xét về nhận thức của học sinh: học sinh nắm được những nội dung cơ bản nào? những truyền thống nào được các em thảo luận sôi nổi nhất?
Tuyên dương và góp ý phê bình đối với việc chuẩn bị và tinh thần tham gia của học sinh trong lớp.


Ngày
Tuần thứ 4:
Tập các bài hát quy định

I. Mục tiêu:
Giúp học sinh:
Hiểu được sự cần thiết phải thuộc và nhớ các bài hát quy định cho lứa tuổi học sinh THCS.
Biết cách học và luyện tập các bài hát quy định.
Hào hứng, phấn khởi và có trách nhiệm học các bài hát quy định.
II. Nội dung và hình thức hoạt động:
Nội dung:
Những bài hát để sử dụng trong các hoạt động chung của lớp, của trường.
Hình thức hoạt động:
Học bài hát.
Giới thiệu bài hát bằng cách hát mẫu hoặc nghe băng nhạc.
III. Chuẩn bị hoạt động:
Về phương tiện:
Các bài hát quy định.
Nhạc cụ (nếu có)
Máy cát sét
Về tổ chức:
GVCN: cho học sinh chép các bài hát từ trước, cử Linh dẫn chương trình.
Học sinh nghe trước bài hát để chuẩn bị tập hát. Hiệp – Nhung trang trí bảng.
GVCN hướng dẫn hoặc giao cho LPVTM hướng dẫn tập hát.
I
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓