Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

giao an phu dao toan 9 (chuan)tinh Phu Tho

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Hiên
Ngày gửi: 17h:22' 15-10-2009
Dung lượng: 1.8 MB
Số lượt tải: 2633
Số lượt thích: 0 người
GIÁO ÁN ĐẠO TOÁN 9
LOẠI BÁM SÁT
Ôn tập về bất đẳng thức
Ngày soạn:
Ngày giảng:
I-Mục tiêu
-Học sinh nắm được các phương pháp chứng minh bất đẳng thức, biết sử dụng các bất đẳng thức thông dụng để chứng minh
-Rèn cho học sinh kỹ năng giải bất đẳng thức vận dụng thành thạo các thể loại
-Giáo dục cho học sinh yêu thích môn toán học
II-Phương tiện dạy học
-Hệ thống lại về bất đẳng thức
-Ôn tập về bất đẳng thức lớp 8
III-Tiến trình dạy học
A/ôn tập về lý thuyết
-Bất đẳng thức AB,…
-Phương pháp chứng minh
+Biến đổi tương đương
+Xét hiệu A-B
+Sử dụng các bất đảng thức thông dụng: Cô si, Bunhia….
+Sử dụng các mối liên hệ giữa các bđt
1. Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân với số dương
Tính chất :
Với ba số a, b, c mà c > 0 ta có
a < b ac < bc
a b ac bc
a > b ac > bc
a b ac > bc
2.Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân với số âm
Tính chất :
Với a, b, c mà c < 0
Nếu a < b ac > bc
a b ac bc
a > b ac < bc
a b ac < bc
Ví dụ :
a) 3. (-5) > 5 . (-5) vì 3 < 5
b) -4a > -4b a < b
3. Tính chất bắc cầu của thứ tự
Với ba số a, b, c
Nếu a < b và b < c thì a < c
a b và b c thì a c
a > b và b > c thì a > c
a b và b c thì a c
Ví dụ :
Cho a > b chứng minh a + 2 > b – 1
Giải : a > b a + 2 > b + 2
Vì 2 > -1 nên b + 2 > b + (-1)
Hay a + 2 > b – 1
Hay a + 2 > b – 1
B/Bài tập
1/bài 1 Chứng minh các bất đẳng thức sau
a) với 
b)(ac+bd)2 (a2+b2)(c2+d2) với mọi a,b,c,d
c) cùng dấu
gv hướng dẫn hs dựa vào 2 cách xét hiệu - biến đổi tương đương
2/Bài 2 Chứng minh
a)x2+2x+3>0 x
b)x2- xy+y2 > 0 x,y
c)-5x2+3x-1<0 x
d)x2- 2xy+y2 +x-y+1> 0 x,y
gv hướng dẫn hs phân tích
x2+2x+3= (x+1)2+2
(x+1)20x nên (x+1)2+2>0x
Gv 3 câu còn lại làm tương tự
3/bài 3
a)Cho các số x,y, thoả mãn xy=2
Chứng minh:x2+y24(x-y)
b)Cho a,b,c>0 chứng minh:
+
c)cho a>c,b>c,c>0 chứng minh

Gv Áp dụng bđt Cô si cho 2 số dương
4/Bài4 Cm các bđt sau
a)a2+b2 +c2 ab+bc+ca với mọi a,b c
b)a2+b2 +c2 +d2+e2 a(b+c+d+e) với mọi a,b c,d,e


Ôn tập về bất phương trình
Ngày soạn:
Ngày giảng:
I-Mục tiêu
-Học sinh nắm được về cách giải bất phương trình, biết sử dụng các phép biến đổi để giải bất phương trình tích-thương
-Rèn cho học sinh kỹ năng giải bất pt vận dụng thành thạo các cách giải để làm bài tập
-Giáo dục cho học sinh yêu thích môn toán học
II-Phương tiện dạy học
-Hệ thống lại về bất phương trình
-Ôn tập về bất phương trình lớp 8
III-Tiến trình dạy học
A/ôn tập về lý thuyết
*Bất phương trình
1 ) Hai bất pt tương đương .
Hai bất pt tương đương là hai bất pt có cùng tập
 
Gửi ý kiến