Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Giao An Hoa 11 (THD-ChuongTrinhMoi-CoBan)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Ngô Chí Hiếu
Ngày gửi: 15h:45' 15-03-2008
Dung lượng: 153.0 KB
Số lượt tải: 76
Số lượt thích: 0 người
TIẾT : .
BÀI 1 ? CB : SỰ ĐIỆN LI.

Mục đích yêu cầu :
- Biết các khái niệm về sự điện li, chất điện li là gì.
? Hiểu nguyên nhân tính dẫn điện của dung dịch chất điện li và cơ chế của quá trình điện li.
Trọng tâm :
- Hiện tượng chất điện li ? Cơ chế của quá trình điện li ? Quá trình điện li.
Đồ dùng dạy học :
- Thí nghiệm về sự dẫn điện của các dung dịch các chất điện li.
Tiến trình :

Phương pháp
Nội dung


- GV làm thí nghiệm, yêu cầu HS quan sát + ghi chép để ( kết luận.
Thuyết A?rê?ni?ut .

( Vậy chất điện li là gì ?


( Chất không điện li là gì ?

I. HIỆN TƯỢNG ĐIỆN LI :
1. Thí nghiệm :
- Lắp dụng cụ như hình vẽ : TN lần lượt trên 3 cốc dung dịch a, b, c:
? Cốc a: H2O tinh khiết không dẫn diện.
? Cốc b: dd Sacccarozơ , Ancol Etilic , Glixerol . không dẫn điện.
? Cốc c: Muối NaCl khan không dẫn điện.
Cho muối NaCl khan vào cốc nước ( Bóng đèn sáng ( dd dẫn điện được.
Lần lượt thay các dd bằng dd NaCl ; KCl ;CuSO4 . ( bóng đèn đếu sáng ( các dung dịch muối, axit, baz đều có tính dẫn điện.
2. Nguyên nhân tính dẫn điện của các dung dịch axit, bazơ và muối trong nước :
Tính dẫn điện của các dung dịch axit, bazơ và muối là do trong dung dịch của chúng có các tiểu phân mang điện tích chuyển động tự do được gọi là các ion.
Quá trình phân li các chất trong nước ra ion là sự điện li.
Những chất tan trong nước phân li ra ion được gọi là chất điện li.
Axit, bazơ, muối là những chất điện li.
Sự điện li được biểu diễn bằng Phương trình điện li.
TD : 

.
II. PHÂN LOẠI CÁC CHẤT ĐIỆN LI:
1. Thí nghiệm :
Chuẩn bị 2 cốc :  và , lắp dụng cụ như hình vẽ, nối mạch điện ( đèn dd HCl sáng hơn dd CH3COOH.
Nồng độ các ion trong dd HCl > nồng độ các ion trong dd CH3COOH.
Số phân tử HCl phân li nhiều hơn số phân tử CH3COOH.

II. CHẤT ĐIỆN LI MẠNH VÀ CHẤT ĐIỆN LI YẾU :
1.Chất điện li mạnh :
Chất điện li mạnh là chất khi tan trong nước (*), các phân tử hòa tan đều phân li ra ion.
? Chất điện li mạnh có  (TD: , , , , ..
? Phương trình dùng 
TD : dd .

2. Chất điện li yếu :
Chất điện li yếu là chất khi tan trong nước , chỉ có 1 phần số phân tử hòa tan phân li ra ion, phần còn lại vẫn tồn tại dưới dạng phân tử trong dung dịch.
? Chất điện li yếu : TD: Các axit yếu: , , , , , , Các bazơ yếu: Bi(OH)2 , Mg(OH)2.
? Phương trình dùng .
TD : .
? Sự điện li của chất điện li yếu là quá trình thuận nghịch.
? Cân bằng điện li ( là Cân bằng động (tuân theo nguyên lí chuyển dịch cân bằng Le Chatelier)Củng cố : GVPV lại :
Chất điện li là gì ? Chất không điện li là gì ? Những loại chất nào là chất điện li ?
Lấy ví dụ ?
Bài tập : 1 ? 5 Trang 7 ? SGK .

 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓