Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

ke hoach su dung thiet bi

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: suu tam
Người gửi: Lê Thanh Tuần
Ngày gửi: 22h:40' 14-10-2009
Dung lượng: 176.5 KB
Số lượt tải: 408
Số lượt thích: 0 người
Kế hoạch sử dụng đồ dùng thiết bị dạy học
Môn Tiếng Anh 9 Năm học 2009 – 2010

Tuần
Tiết theo PPCT
Tên bài dạy
Loại đồ dùng, thiết bị
Cần sử dụng
Phân loai thí nghiệm





C/ minh
T/hành

1
1
Ôn tập / kiểm tra





2
UNIT 1 :
Getting started + listen and read
Đài – băng ; tranh



2
3
UNIT 1 :
Speak and listen
Đài – băng ; tranh




4
UNIT 1 :
Read
Tranh



3
5
UNIT 1 :
Write





6
UNIT 1 :
Language focus




4
7
UNIT 2 :
Getting started + listen and read
Đài – băng ; tranh




8
UNIT 2 :
Speak
Tranh



5
9
UNIT 2 :
Listen
Đài – băng




10
UNIT 2 :
Read




6
11
UNIT 2 :
Write





12
UNIT 2 :
Language focus




7
13
Written test 1





14
UNIT 3 :
Getting started + listen and read
Đài – băng ; tranh



8
15
UNIT 3 :
Speak and listen
Đài – băng ; tranh




16
UNIT 3 :
Read
Tranh



9
17
Test correction





18
UNIT 3 :
Write





Kế hoạch sử dụng đồ dùng thiết bị dạy học
Môn Tiếng Anh 9 Năm học 2009 – 2010

Tuần
Tiết theo PPCT
Tên bài dạy
Loại đồ dùng, thiết bị
Cần sử dụng
Phân loai thí nghiệm





C/ minh
T/hành

10
19
UNIT 3 :
Language focus





20
UNIT 4 :
Getting started + listen and read
Đài – băng ; tranh



11
21
UNIT 4 :
Speak





22
UNIT 4 :
Listen
Đài – băng



12
23
UNIT 4 :
Read
Tranh




24
UNIT 4 :
Write




13
25
UNIT 4 :
Language focus





26

Written test 2




14
27
UNIT 5:
Getting started + listen and read
Đài – băng ; tranh




28
UNIT 5:
Speak and listen
Đài – băng ; tranh



15
29
UNIT 5:
Read
Tranh




30

Test correction




16
31
UNIT 5:
Write





32
UNIT 5:
Language focus




17
33

Revision





34

Revision




18
35

Test for the first term




19
36

Test correction





Kế hoạch sử dụng đồ dùng thiết bị dạy học
Môn Tiếng Anh 9 Năm học 2009 – 2010

Tuần
Tiết theo PPCT
Tên bài dạy
Loại đồ dùng, thiết bị
Cần sử dụng
Phân loai thí nghiệm





C/ minh
T/hành

20
37
UNIT 6 :
Getting started + listen and read
Đài – băng ; tranh




38
UNIT 6 :
Speak and listen
Đài – băng ; tranh



21
39
UNIT 6 :
Read
Tranh




40
UNIT 6 :
Write




22
41
UNIT 6 :
Language focus





42
UNIT 7 :
Getting started + listen and read
Đài – băng ; tranh



23
43
UNIT 7 :
Speak and listen
Đài – băng ; tranh




44
UNIT 7 :
Read
Tranh



24
45
UNIT 7 :
Write






 
Gửi ý kiến