Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

PPCT Địa lý 6-9

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trương Đức Nhân (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:27' 10-10-2009
Dung lượng: 250.0 KB
Số lượt tải: 76
Số lượt thích: 0 người
KHUNG PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN ĐỊA LÝ THCS LỚP 6
Cả năm: 37 tuần – 37 tiết
HKI: 19 tuần – 19tiết
HKII: 18 tuần – 18 tiết
HỌC KỲ I

Tuần
Tiết
Nội dung bài dạy

1
1
Mở đầu

2
2
Bài 1: Vị trí hình dạng và kích thước của trái đất

3
3
Bài 2: Bản đồ. Cách vẽ bản đồ

4
4
Bài 3: Tỉ lệ bản đồ

5
5
Bài 4: Phương hướng trên bản đồ. Kinh độ, vĩ độ và toạ độ địa lý

6
6
Bài 5: Kí hiệu bản đồ. Cách biểu hiện địa hình trên bản đồ

7
7
Bài 6: Thực hành tập sử dụng địa bàn và thước đo để vẽ sơ đồ lớp học

8
8
Bài 7: Sự vận động tự quay quanh trục của Trái Đất và các hệ quả

9
9
Bài 8: Sự chuyển động của Trái Đất quanh mặt trời

10
10
Ôn tập

11
11
Kiểm tra viết một tiết

12
12
Bài 9: Hiện tượng ngày, đêm dài ngắn theo mùa

13
13
Bài 10: Cấu tạo bên trong của Trái Đất

14
14
Bài 11: Thực hành sự phân bố của các lục địa và đại dương trên bề mặt Trái Đất

15
15
Bài 12: Tác động của nội lực và ngoại lực trong việc hình thành địa hình bề mặt trái đất

16
16
Bài 13: Địa hình bề mặt Trái Đất

17
17
Bài 14: Địa hình bề mặt Trái Đất (tiếp theo)

18
18
Ôn tập

19
19
Kiểm tra HKI

HỌC KỲ II

Tuần
Tiết
Nội dung bài dạy

20
20
Bài 15: Các mỏ khoáng sản

21
21
Bài 16: Thực hành: Đọc bản đồ (lược đồ) Địa hình tỉ lệ lớn

22
22
Bài 17: Lớp vỏ khí

23
23
Bài 18: Thời tiết, khí hậu và nhiệt độ không khí

24
24
Bài 19: Khí áp và gió trên Trái Đất

25
25
Bài 20: Hơi nước trong không khí. Mưa

26
26
Bài 21: Thực hành: phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa

27
27
Bài 22: Các đới khí hậu trên Trái Đất

28
28
Ôn tập

29
29
Kiểm tra viết một tiết

30
30
Bài 23: Sông và Hồ

31
31
Bài 24: Biển và Đại Dương

32
32
Bài 25: Thực hành sự chuyển động của các dòng biển trong đại dương

33
33
Bài 26: Đất. Các nhân tố hình thành đất

34
34
Bài 27: Lớp vỏ sinh vật. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phân bố thực, động vật trên Trái Đất

35
35
Ôn tập

36
36
Kiểm tra HKII

37
37
Ôn tập

KHUNG PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN ĐỊA LÝ THCS LỚP 7
Cả năm: 37 tuần – 70 tiết
HKI: 19 tuần – 36 tiết
HKII: 18 tuần – 34 tiết
HỌC KỲ I

Tuần
Tiết
Nội dung bài dạy

1
1
Bài 1: Dân số


2
Bài 2: Sự phân bố dân cư. Các chủng tộc trên thế giới

2
3
Bài 3: Quần cư đô thị hoá


4
Bài 4: Thực hành: Phân tích lược đồ dân số và tháp tuổi

3
5
Bài 5: Đới nóng môi trường xích đạo ẩm


6
Bài 6: Môi trường nhiệt đới

4
7
Bài 7: Môi trường nhiệt đới gió mùa


8
Bài 8: Các hình thức canh tác trong nông nghiệp ở đới nóng

5
9
Bài 9: Hoạt động sản xuất nông nghiệp ở đới nóng


10
Bài 10: Dân số và sức ép dân số tới tài nguyên, môi trường ở đới nóng

6
11
Bài 11: Di dân và sự bùng nổ đô thị ở đới nóng


12
Bài 12: Thực hành: Nhận biết đặc điểm môi trường đới nóng

7
13
Ôn tập


14
Kiểm tra viết một tiết

8
15
Bài 13: Môi trường đới ôn hoà


16
Bài 14: Hoạt động nông nghiệp ở đới ôn hoà

9
17
Bài 15: Hoạt động công nghiệp ở đới ôn hoà


18
Bài 16: Đô thị ở
 
Gửi ý kiến