Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

kế hoạch giảng dạy môn hóa 8,9(2009 - 2010)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Tuấn Minh (trang riêng)
Ngày gửi: 05h:45' 02-10-2009
Dung lượng: 1.0 MB
Số lượt tải: 794
Số lượt thích: 0 người

Phòng giáo dục và đào tạo lục ngạn
Trường trung học cơ sở Hồng Giang
---------------------------------Kế hoạch giảng dạy
năm học 2009-2010
Họ Và tên giáo viên :Phạm Tuấn Minh
Tổ chuyên môn: Tổ khoa học tự nhiên
Giảng dạy môn: Hoá khối 8;9
Trình độ đào tạo: Cao đẳng


Năm học 2009 - 2010

Kế hoạch giảng dạy bộ môn
Một số thông tin cá nhân

1. Họ và tên:
2. Chuyên ngành đào tạo: CĐ Hoá - Sinh
3. Trình độ đào tạo:
4. Tổ chuyên môn: Khoa học Tự nhiên
5. Năm vào ngành giáo dục đào tạo:
6. Số năm đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở
7. Kết quả thi đua năm học trước:
8. Tự đánh giá trình độ, năng lực chuyên môn:
-Năng lực chuyên môn : Khá
9. Nhiệm vụ được phân công trong năm học:
a./ Dạy học: Môn hoá học
b./ Kiêm nhiệm:
10. Những thuận lợi, khó khăn về hoàn cảnh cá nhân khi thực hiện nhiệm vụ được phân công:
a./ Thuận lợi:
-Bản thân đã được đào tạo chuẩn về kiến thức và đã ra trường đượn 06 năm công tác.Với sự giúp đỡ của các đồng nghiệp, đồng thời nhà trường đã trang bị đầy đủ đồ dùng thí nghiệm cho bộ môn hoá ,là tiền đề đề cho việc trao rồi chuyên môn nghiệp vụ.
b./ Khó khăn:Tuy nhiên bên cạnh đó mặc dù đã được trang bị đồ dùng thí nghiệm nhưng một số hoá chất chưa tinh khiết nên nhiều khi cho kết quả chưa chính xác.

Phần thứ nhất: Kế hoạch chung

A./ Những căn cứ để xây dựng kế hoạch:
1./ Các văn bản chỉ đạo:
a. Chủ trương, đường lối, quan điểm giáo dục của Đảng, nhà nước (Luật giáo dục, Nghị quyết của Quốc hội về Giáo dục và đào tạo, mục tiêu giáo dục của cấp học, bậc học,…)
b. Các văn bản chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học của Bộ Giáo dục và Đào tạo
c. Các văn bản chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học của Sở Giáo dục và Đào tạo
d. Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học của nhà trường, của tổ chuyên môn.
2./ Mục tiêu của môn học:
* Đối với môn Hoá học:
-Môn hoá học THCS có vai trò quan trọng trong việcthực hiện mục tiêu đào tạo của nhà trường THCS .môn học này cung cấp cho học sinh một kiến thức phổ thông ,cơ bản và thiế thực để thiết thực đầu tiên về hoá học ,hình thành ở các em một số kĩ năng phổ thông cơ bản và thói quen làm việc khoa học ,góp phần làm nền tảng cho việc giáo dục xã hội chủ nghĩa, phát triển năng lực nhận thức, năng lực hành động ,chuẩn bị cho học sinh học lên và đi vào cuộc sống lao động .
1-Kiến thức
a)Học sinh có được một hệ thống kiến thức phổ thông ,cơ bản đầu về hoá học ,bao gồm
-Hệ thống khái niệm hoá học cơ bản ,học thuyết định luật hoá học :Nguyên tử ,phân tử ,đơn chất
 
Gửi ý kiến