Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

tiết 13. Phong chác ngôn ngữ khoa học

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: sưu tầm
Người gửi: Nguyễn Phúc Thức
Ngày gửi: 15h:17' 30-09-2009
Dung lượng: 61.0 KB
Số lượt tải: 262
Số lượt thích: 0 người
Tên bài soạn:
Tiết 13 PHONG CÁCH NGÔN NGỮ KHOA HỌC
Tiếng Việt
Ngày soạn bài: 06.09.2009
Giảng ở các lớp:12A, 12B
Lớp
Ngày dạy
Học sinh vắng mặt
Ghi chúI- Mục tiêu cần đạt
1- Về kiến thức: Giúp HS
a. Kiến thức chung:
- Hiểu rõ được khái niệm: VB khoa học, ngôn ngữ khoa học, phong cách ngôn ngữ khoa học.
b. Kiến thức trọng tâm:
-Văn bản KH và ngôn ngữ KH.
- Đặc trưng của PCNNKH.
2- Về kĩ năng
- Có kĩ năng phân biệt PCNNKH với các loại PCNN khác và biết vận dụng NNKH vào các trường hợp cụ thể.
3- Về tư tưởng
- Hiểu được đặc trưng của phong cách ngôn ngữ KH để từ đó có ý thức trong việc sử dụng và gìn giữ sự trong sáng của tiếng Việt.
II- Phương pháp
Giáo viên gợi ý nêu câu hỏi hướng dẫn học sinh thảo luận trả lời
III- Đồ dùng dạy học
SGK, Giáo án, bảng phụ.
IV- Tiến trình bài dạy
Bước 1: Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số
Bước 2: Kiểm tra bài cũ:

Bước 3: Nội dung bài mới
Hoạt động của thầy và trò
Trình tự và nội dung kiến thức cần khắc sâu

Hoạt động 1

- GV gọi HS đọc các văn bản trong và rut ra nhận xết về phạm vi giao tiếp của mỗi văn bản và các loại văn bản khoa học.
? VB KH là gì?- GV giải thích thêm về văn bản KH chuyên sâu, VB KH giáo khoa, VB KH đại chúng (phổ cập)? Từ khái niệm về VBKH hãy cho biết Ngôn ngữ khoa học là gì?
HS trả lời dưạ vào SGK.

Hoạt động 2
GV yêu cầu HS làm bài tập 1 (SGK- Tr.70)

Gv giải thích bài tập, và đưa ra yêu cầu của bài tập: Giải nghĩa tữ để phân biệt “chúng”. HS làm các trường hợp tiếp theo.
- HS nhận xét, bổ sung.

I- VĂN BẢN KHOA HỌC VÀ NGÔN NGỮ KHOA HỌC
1- Văn bản khoa học
a- Tìm hiểu ngữ liệu
- Cả 3 VB đều được sử dụng trong phạm vi giao tiếp về những vấn đề khoa học:
+ VB a: là 1 loại VB KH chuyên sâu.
+ VB b: là 1 VB KH dung để giảng dạy.
+ VB c: là 1 VB phổ biến kiến thức KH.
b- Các loại VB khoa học
* Văn bản KH: là VB nghiên cứu 1 vđề KH, tringf bày 1 nội dung KH dùng để giảng dạy hoặc để phổ biến những kiến thức KH thông dụng.
* Các loại VB:
- Các VB KH chuyên sâu: Chuyên sâu nghiên cứu sâu về 1 ngành KH nào đó.
- Các VB dùng để giảng dạy các môn KH (khoa học giáo khoa): KH giáo khoa, KH kết hợp với giáo dục.
- Các Vb phổ biến khoa học ( Kh đại chúng, KH thường thức): Khoa học đại chúng: cung cấp kiến thức KH cho mọi người.
2- Ngôn ngữ khoa học
- Khái niệm: Ngôn ngữ KH là ngôn ngữ được dùng trong giao tiếp thuộc lĩnh vực KH, tiêu biểu là trong các VB KH ( dạng viết, dạng nói)
- Ngôn ngữ KH phải đảm bảo các đặc trưng của PCNNKH.
- PCNNKH là phong cách ngôn ngữ với những đặc trưng khu biệt được dùng chủ yếu và tiêu biểu trong văn bản khoa học
3- Luyện tập
Bài tập 1: Tìm hiểu bài “Khí quát VHVN từ CMT8 năm 1945 đến hết thế kỉ XX.
a. Nội dung KH được trình bày trong VB: 2 phần
- Khái quát VHVN từ CMT8 năm 1945 đến năm 1975.
- Khái quát VHVN từ 1975 đến hết TK XX
Trong mỗi phần trình bày lần lượt các vấn đề:
+ Hoàn cảnh lịch sử, XH, Vhóa.
+ Quá trình phát triển và thành tựu chủ yếu.
+ Những đặc điểm cơ bản.
b. Văn bản thuộc lĩnh vực khoa học XH&NV, ngành KH Ngữ Văn, chuyên ngành lịch sử VH.
c. Đặc điểm ngôn ngữ của văn bản dễ nhận thấy:
- Có hệ thống đề mục từ lớn đến nhỏ, có tiêu đề ngắn gọn, rõ rang, phù hợp với nội dung trình bày.
- Sử dụng các thuật ngữ KH chuyên ngành Lsử Vhọc – KH Ngữ văn (giai đoạn, chặng đường VH, nền VH, xu hướng văn học, thơ, kí, chủ
 
Gửi ý kiến