Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

ke hoach giang day Tieng anh 6,7,8,9

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Giang
Ngày gửi: 15h:38' 19-09-2009
Dung lượng: 771.5 KB
Số lượt tải: 673
Số lượt thích: 0 người
Kế hoạch giảng dạy môn tiếng anh 6

Tháng
Tuần


Tiết


Tên bài dạy
Chuẩn bị


Ghi chú


Giáo viên

Học sinh

1
1
Hướng dẫn cách học
G.án , sgk, sbt
Học bài, làm bt
2
Unit 1.A1,2,3,4. Hello
G.án, sgk, sbt, băng đài
Học bài, làm bt
3
A5,6,7. Hello
G.án, sgk, sbt, băng đài
Học bài, làm bt
2
4
B1.2.3.4 Good morning
G.án, sgk, sbt, băng đài
Học bài, làm bt
5
C1,2.How old are you ?
G.án, sgk, sbt, băng đài
Học bài, làm bt
6
C3,4. How old are you?
G.án, sgk, sbt, băng đài
Học bài, làm bt
3
7
Unit 2.A1,2,3 Come in
G.án, sgk, sbt, băng đài
Học bài, làm bt
8
B1&3 Where do you live?
G.án, sgk, sbt, băng đài
Học bài, làm bt
9
B4,5Where do you live?
G.án, sgk, sbt, băng đài
Học bài, làm bt
4
10
C1My school
G.án, sgk, sbt, băng đài
Học bài, làm bt
11
C2,3 My school
G.án, sgk, sbt, băng đài
Học bài, làm bt
12
Unit 3. A1,2. My house
G.án, sgk, sbt, băng đài
Học bài, làm bt
5
13
A3,4 My house
G.án, sgk, sbt, băng đài
Học bài, làm bt
14
B1,2 Numbers
G.án, sgk, sbt, băng đài
Học bài, làm bt
15
B3,4,5. Numbers
G.án, sgk, sbt, băng đài
Học bài, làm bt
6
16
C1,2 Families
G.án, sgk, sbt, băng đài
Học bài, làm bt
17
Grammar practice
G.án, sgk, sbt,
Học bài, làm bt
18
Written Test
G.án, sgk, sbt,
Học bài, làm bt
7
19
Unit 4. A1,2Where is your school
G.án, sgk, sbt, băng đài
Học bài, làm bt
20
A3,4Where is your school
G.án, sgk, sbt,
Học bài, làm bt
21
B1,2,3,4,5 My class
G.án, sgk, sbt, băng đài
Học bài, làm bt
8
22
Test correction
G.án, sgk, sbt,
Học bài, làm bt
23
C1,2,3 Getting ready for school
G.án, sgk, sbt, băng đài
Học bài, làm bt
24
C4,5,6,7. Getting ready for school
G.án, sgk, sbt, băng đài
Học bài, làm bt
9
25
Unit 5.A1,2. My day
G.án, sgk, sbt, băng đài
Học bài, làm bt
26
A3,4 My day
G.án, sgk, sbt, băng đài
Học bài, làm bt
27
A5,6. My day
G.án, sgk, sbt, băng đài
Học bài, làm bt
10
28
B1,2,3 My routine
G.án, sgk, sbt,
Học bài, làm bt

No_avatar
day la phan phoi chuong trinh hay ke hoach giang day vay thay?
 
Gửi ý kiến