Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Mau giay moi hop phu huynh

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Kiều Xuân Họa (trang riêng)
Ngày gửi: 07h:55' 18-09-2009
Dung lượng: 45.0 KB
Số lượt tải: 5220
Số lượt thích: 0 người
Trường THCS Cần Kiệm
----------------------
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
=====o0o=====Giấy mời

Kính gửi: Phụ huynh em:..................................................................................
Là học sinh lớp: 7C Trường trung học cơ sở Cần Kiệm.
Xin trân trọng kính mời: Ông (bà)
Đến tại : Phòng học lớp 7C
Để nghe tổng kết năm học 2008 - 2009 và Bàn phương hướng năm học 2009 - 2010
Vào hồi 14 giờ 00 ngày 28 tháng 8 năm 2009 (chiều thứ 6)
Mong ông (bà) đến đúng giờ để cuộc họp đạt kết quả cao.

Cần Kiệm, ngày 26 tháng 8 năm 2009
GVCN


Đỗ Tuyết Vinh
Trường THCS Cần Kiệm
----------------------
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
=====o0o=====Giấy mời

Kính gửi: Phụ huynh em:..................................................................................
Là học sinh lớp: 7C Trường trung học cơ sở Cần Kiệm.
Xin trân trọng kính mời: Ông (bà)
Đến tại phòng học lớp 7C
Để nghe tổng kết năm học 2008 - 2009 và Bàn phương hướng năm học 2009 - 2010
Vào hồi 14h 00 ngày 28 tháng 8 năm 2009 (chiều thứ 6)
Mong ông (bà) đến đúng giờ để cuộc họp đạt kết quả cao.

Cần Kiệm, ngày 26 tháng 08 năm 2009
GVCN


Đỗ Tuyết Vinh
Trường THCS Cần Kiệm
----------------------
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
=====o0o=====Giấy mời

Kính gửi: Phụ huynh em:..................................................................................
Là học sinh lớp: 7A Trường trung học cơ sở Cần Kiệm.
Xin trân trọng kính mời: Ông (bà)
Đến tại : Phòng học lớp 7A
Để nghe tổng kết năm học 2008 - 2009 và bàn phương hướng năm học 2009 - 2010
Vào hồi 14 giờ 00 ngày 28 tháng 8 năm 2009 (chiều thứ 6)
Mong ông (bà) đến đúng giờ để cuộc họp đạt kết quả cao.

Cần Kiệm, ngày 26 tháng 8 năm 2009
GVCN

Nguyễn thị Hương
Trường THCS Cần Kiệm
----------------------
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
=====o0o=====Giấy mời

Kính gửi: Phụ huynh em:..................................................................................
Là học sinh lớp: 7A trường trung học cơ sở Cần Kiệm.
Xin trân trọng kính mời: Ông (bà)
Đến tại phòng học lớp 7A
Để nghe tổng kết năm học 2008 - 2009 và bàn phương hướng năm học 2009 - 2010
Vào hồi 14h 00 ngày 28 tháng 8 năm 2009 (chiều thứ 6)
Mong ông (bà) đến đúng giờ để cuộc họp đạt kết quả cao.

Cần Kiệm, ngày 26 tháng 08 năm 2009
GVCN

Nguyễn Thị Hương

Trường THCS Cần Kiệm
----------------------
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
=====o0o=====Giấy mời

Kính gửi: Phụ huynh em:..................................................................................
Là học sinh lớp: 8B Trường trung học cơ sở Cần Kiệm.
Xin trân trọng kính mời: Ông (bà)
Đến tại : Phòng học lớp 8B
Để nghe tổng kết năm học 2008 - 2009 và bàn phương hướng năm học 2009 - 2010
Vào hồi 14 giờ 00 ngày 28 tháng 8 năm 2009 (chiều thứ 6)
Mong ông (bà) đến đúng giờ để cuộc họp đạt kết quả cao.

Cần Kiệm, ngày 26 tháng 8 năm 2009
GVCN


Nguyễn Văn Thắng
Trường THCS Cần Kiệm
----------------------
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc
 
Gửi ý kiến