Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Báo cáo tổng kết công tác thanh tra công đoàn

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Đức Tuyến
Ngày gửi: 14h:44' 14-09-2009
Dung lượng: 35.5 KB
Số lượt tải: 535
Số lượt thích: 0 người
Công đoàn giáo dục thọ xuân Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
CĐ trường Tiểu học xuân quang Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Báo cáo tổng kết
công tác thanh tra nhân dân
Năm học: 2009 - 2010
Trường Tiểu học Xuân Quang

Phần thứ nhất
Báo cáo tổng kết công tác thanh tra
nhiệm kì: 2007 – 2010

I. Đặc điểm tình hình chung:
Ban thanh tra gồm 3 đ/c được bầu ra trong Đại hội công đoàn nhiệm kì 2007- 2010:
+ Đ/c: Lê Đức Tuyến – Trưởng ban.
+ Đ/c: Đỗ Thị Thảo – Phó ban.
+ Đ/c: Lê Thị Hoa – Ban viên.
Các đồng chí trong Ban TTND đều nhiệt tình trong công việc, công bằng, khách quan, dân chủ, hiệu quả công tác tốt. Tuy nhiên tuổi trẻ nên khinh nghiệm chưa nhiều, nên trong quá trình thực hiện đôi lúc còn hạn chế.

II. Đánh giá chung công tác thanh tra năm học 2007- 2008 :
Sau khi Đại hội xong, Ban TTND đã họp và phân công công việc cụ thể cho từng đ/c như sau:
+ Đ/c: Lê Đức Tuyến: Phụ trách chung, tổng hợp tình hình, phản ánh báo cáo và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo.
+ Đ/c: Đỗ Thị Thảo: Giám sát việc thực hiện nội qui, qui chế, chính sách, chế độ trong nhà trường.
+ Đ/c: Lê Thị Hoa: Giám sát việc thực hiện thu chi các khoản tiền của HS, HĐ Công đoàn, bảo vệ CSVC trong nhà trường.
- Ban TTND hoạt động theo nguyên tắc khách quan, công khai, dân chủ và kịp thời, lấy giám sát, ngăn ngừa là chủ yếu.
- Căn cứ vào Nghị quyết, quyết nghị của Đại hội viên chức, Nghị quyết BCH cơ sở, nội qui, qui chế của đơn vị, của ngành, yêu cầu của thanh tra nhà nước, ý kiến của thủ trưởng đơn vị, Ban TTND đẫ lập KH hoạt động công tác quí và cả năm.
- Ban TTND thực hiện chế độ làm việc tập thể và biểu quyết theo số đa. Trưởng ban TTND chịu trách nhiệm điều hành mọi công việc của Ban TT.
- Ban TTND họp định kĩ mỗi qúi một lần để kiểm diểm việc thực hiện chương trình công tác, bàn bạc thống nhất chương trình qúi sau, kiến nghị giải quyết các vấn đề tồn đọng.
- Hằng quí, Ban TTND báo cáo tình hình hoạt động với BCH công đoàn trường, hàng năm tổng kết và báo cáo trước Hội nghị CC viên chức đầu năm học.

III. Kết quả cụ thể:
1. Về giám sát việc thực hiện chế độ chính sách, pháp luật của Nhà nước, qui chế của chuyên môn, của ngành:
- Mọi chế độ chính sách tiền lương đều được đảm bảo đến từng CBGV trong nhà trường như: Tiền lương hàng tháng, tăng lương, tiền thưởng,… đầy đủ, kịp thời, có tác dụng động viên, khích lệ CBGV.
- Tất cả các CBGV đều thực hiện tốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, qui chế của ngành, của chuyên môn trong cơ quan, đơn vị.
- Thực hiện dạy đúng, đủ theo PPCT, khô
 
Gửi ý kiến