Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

De kiem tra HK 1-Let's Go 2A

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bùi Thị Thu Huyền
Ngày gửi: 11h:53' 11-09-2009
Dung lượng: 32.0 KB
Số lượt tải: 838
Số lượt thích: 0 người
Phòng Giáo dục TP Hạ Long
Trường tiểu học Trần Hưng Đạo
-------------------------------------
Đề kiểm tra học kỳ I - năm học 2008- 2009
Môn: Tiếng Anh- (Chương trình Let’s go 2A)
Thời gian: 35 phút, không kể thời gian giao đề

Họ và tên: .......................................................Lớp 4A.............
I. Listen and fill: (2 points)
1. Those are ____________.
2. Who are they? They are Mr and Mrs Smith. They are_____________.
3. Are they ____________? No, they aren’t. They are _____________.
II. Circle the odd one out: (2 points)
trees
nurse
hot
net
frogs
teacher
fat
bag
birds
notebook
big
pet

III. Match: (2 points)
A
B

1. Who are they?
2. Is he a police officer?
3. Are those frogs?
4. Are these teachers?
a. No, they aren’t. They are trees.
b. They are Tony and Kate. They are students.
c. No, they aren’t. They are farmers.
d. Yes, he is.


IV. Write: (4 points)
1. are/ Mr John/ and / taxi drivers/ Mr Jack
.....................................................................................................................................
2. are/ puzzles/ those?
...................................................................................................................................
3. are/ police officers/ they
.....................................................................................................................................
5. Mrs Yolanda/ is / shopkeeper/ a?
.....................................................................................................................................


Key ( Let’s Go 2a)

I: 2 điểm, mỗi câu đúng 0,5 điểm.

1. flowers
2. shopkeepers
3. farmers – nurses

II: 2 điểm, mỗi câu đúng 0,5 điểm.

1. trees
2. notebook
3. hot
4. bag

III. 2 điểm, mỗi câu đúng 0,5 điểm.
b
d
a
c

IV: 4 điểm, mỗi câu đúng 1 điểm.

1. Mr John and Mr Jack are taxi drivers.
2. Are those puzzles?
3. They are police officers.
4. Is Mrs Yolanda a shopkeeper?


 
Gửi ý kiến