Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Giáo án phụ đạo toán 9

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phan Thị Lệ Thủy (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:24' 08-09-2009
Dung lượng: 1.7 MB
Số lượt tải: 3125
Số lượt thích: 1 người (Tăng Quỳnh Anh)


Buổi 1: Ôn tập các dạng phương trình
và bất phương trình bậc nhất một ẩn
A. Mục tiêu :
Ôn luyện lại các dạng PT bậc nhất đã học ở lớp 8 : PT bậc nhất 1 ẩn ; PT chứa ẩn ở mẩu ; PT chứa dấu GTTĐ
- Ôn luyện và rèn luyện kĩ năng giải các bất PT bậc nhất 1 ẩn .
B. Nội dung :
1, PT bậc nhất một ẩn
Là PT có dạng ax +b = 0 (a ≠0)
( ax = -b ( x =
Bài tập : Giải các PT sau :
a, 2x +5 = 28 - 3 (5x +7 ) b, 4x + = 8 -
( 2x + 15x = 28 -21 -5 ( 4x .30 + 5 (3x -4) =8 .30 - 6(7x +9)
( 17 x = 2 ( 120x +15 x -20 = 240 - 42x -54
( x = ( 93x = 206
( x =
2, PT dạng tích :
A(x) .B(x) ... =0 ( A(x) =0 Hoặc B(x) = 0 ....
Bài tập : Giải các PT sau
a, 3x ( 5 - 7x ) = 0
( x = 0 ; x =
b, 4x2 -9 + 2x +3 = 0 ( ( 2x +3 )(2x -3 ) + 2x +3 =0
( (2x +3 ) ( 2x - 2 ) = 0 (
3. PT chứa ẩn ở mấu
B1: Đặt ĐK của ẩn ; Qui đồng khữ mẩu
B2: Biến đổi PT đưa về dạng ax +b = 0 rồi giải
B3: Đối chiếu ĐK và trả lời nghiệm
Bài tập :
Giải các Pt sau :
a,
b,
Đk: x ≠ -1 ; x ≠ 3
( x( x+1) + x( x -3 ) = 4x
( 2x2 - 6x = 0
( 2x ( x -3 ) =0 ( x =0 ( tm)
x =3 ( loại )
4. PT chứa dấu GTTĐ
Giải PT :
(1)
GV hướng dẫn HS giải theo hai cách
C1: Mở dấu GTTĐ
C2: Chuyển vế rồi đặt ĐK ở vế phải rồi giải
5. Bất phương trình bậc nhất một ẩn
Định nghĩa: BPT bậc nhất một ẩn là BPT có dạng a.x+b>0 hoặc a.x+b<0
VD: a, 2x-5< 0
b; 27-3x> 0
Cách giải:
Bài 1: Giải BPTsau:
a; , 2x-5< 0
2x<5x
b, 27-3x> 0 3x>-27 xx<9
Bài 2; Giải BPT sau:


Giải: 5(3x-5) - 4x.5.6 + 2.6 >(2+5x). 10
15x-25-120x+12 >20+50x
15x-120x-50x>20+25-12
-155x > 33
x
C. Hướng dẫn về nhà :
- Xem kĩ lại các bài tập đã giải ở lớp
- Làm thêm bài tập sau : Giải PT và BPT
a, 3x- 8 + =
b,
Buổi2: Ôn tập Căn bậc hai - Điều kiện tồn tại và hằng đẳng thức 
Liên hệ giữa phép nhân ; phép chia và phép khai phương
A- Lí thuyết :
1- Định nghĩa:
CBH của một số không âm a là và -
CBHSH của một số không âm a là (x= ( Vớia)

2- Điều kiện tồn tại :  có nghĩa khi A
3- Hằng đẳng thức : =
4- Liên hệ giữa phép nhân ; phép chia và phép khai phương .
+ Với A ta có 
+Với A ta có 
No_avatar
ban có thể xác nhận giúp mình để mình làm blog violet (thành viên violet í mà) này được không?
 
Gửi ý kiến