Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bai12_11_NC

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thanh Tâm
Ngày gửi: 20h:13' 05-09-2009
Dung lượng: 72.5 KB
Số lượt tải: 22
Số lượt thích: 0 người
GIÁO ÁN GIẢNG DẠY


Bài 12: ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NHÂN TỐ MÔI TRƯỜNG ĐẾN HÔ HẤP
Đồ dùng dạy học: Máy tính, projector, bút angten.
Giáo viên hướng dẫn: Cô Huỳnh Thị Thúy Diễm - Bộ môn Sinh - Khoa Sư phạm.
MỤC ĐÍCH BÀI DẠY
Kiến thức cơ bản
Học sinh trình bày được mối quan hệ chặt chẽ giữa hô hấp và nhiệt độ, hàm lượng nước, nồng độ CO2 và O2.
Giải thích được quá trình vận dụng mối liên quan giữa hô hấp và các điều kiện môi trường trong bảo quản nông sản, thực phẩm, rau quả.
Xây dựng ý thức vận dụng kiến thức học được vào việc giải quyết các vấn đề thực tiễn.
Kĩ năng
Phát triển năng lực phân tích, so sánh, khái quát hóa, vận dụng vào thực tiễn sản xuất.
Rèn luyện kỹ năng thảo luận nhóm và làm việc độc lập với SGK.
Giáo dục tư tưởng
HS nhận thức rõ vai trò quan trọng của quá trình hô hấp.
Giáo dục ý thức tìm hiểu và ứng dụng trong bảo quản nông sản.
PHƯƠNG PHÁP VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
Phương pháp
Nêu vấn đề.
Đặt câu hỏi.
Thảo luận nhóm.
Diễn giảng.
Phương tiện
Máy tính, máy projector, bút angten (bút Laser).
NỘI DUNG VÀ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP
Chuẩn bị
Giáo viên
Phóng to các hình 12.1; 12.2 SGK và phiếu học tập thảo luận nhóm.
Học sinh
Lần lượt từng HS trả lời các câu hỏi kiểm tra bài cũ.
Chuẩn bị phiếu học tập để thảo luận nhóm.
Xem trước bài mới, tìm hiểu về sự ảnh hưởng của các nhân tố môi trường đến hô hấp ở thực vật.


Vào bài
Mô tả thí nghiệm (xem hình ảnh trực quan) trên hạt đậu, hạt lúa nảy mầm trong điều kiện ẩm độ, nhiệt độ, hàm lượng oxi để cho HS thấy mối quan hệ giữa môi trường với sự hô hấp ở thực vật.
GV: Qua những hình ảnh trên, hãy cho biết :
Các nhân tố nào ảnh hưởng đến sự nảy mầm của hạt giống ?
HS: Các nhân tố môi trường ảnh hưởng đến sự nảy mầm của hạt là nước (độ ẩm), nhiệt độ, hàm lượng oxi.
GV: Sự nảy mầm của hạt có liên quan đến hoạt động hô hấp ở thực vật hay không ?
HS: Trong giai đoạn nảy mầm hoạt động hô hấp ở thực vật là rất lớn để tăng cường phân giải chất hữu cơ phục vụ cho sự sống và sinh sản.
GV: Môi trường có ảnh hưởng rất lớn đến sự nảy mầm của hạt, sự nảy mầm của hạt có liên quan trực tiếp đối với hoạt động hô hấp. Vậy, ta nhận thấy rằng hoạt động hô hấp ở thực vật chịu sự ảnh hưởng của các nhân tố môi trường. Cụ thể là nhiệt độ, hàm lượng nước, nồng độ oxi, nồng độ CO2. Chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu chi tiết sự ảnh hưởng của các nhân tố đó đến hô hấp ở thực vật như thế nào và đề ra biện pháp bảo quản nông sản một cách hợp lý nhất. Các em vào bài 11: Ảnh hưởng của các nhân tố môi trường đến hô hấp.
Trình bày tài liệu mới

NỘI DUNG LƯU BẢNG
THỜI GIAN
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ

I. Nhiệt độ
Hô hấp phụ thuộc chặt chẽ vào nhiệt độ, vì hô hấp bao gồm các phản ứng hóa học do các enzim xúc tác.II. Hàm lượng nước
Cường độ hô hấp tỷ lệ thuận với hàm lượng nước.

III. Nồng độ O2 và CO2

1. Nồng độ O2
O2 tham gia trực tiếp vào oxy hóa các chất hữu cơ và trong hô hấp hiếu khí.

2. Nồng độ CO2
Nếu tăng nồng độ CO2 thì hô hấp giảm ,vì hô hấp hấp thụ O2 và thải CO2.
IV. Hô hấp và vấn đề bảo quản nông sản

1. Mục tiêu của bảo quản
Giữ được mức tối đa số lượng và chất lượng sản phẩm bảo quản.

2. Hậu quả của hô hấp đối với quá trình bảo quản nông sản
Gây tiêu hao chất hữu cơ, giảm chất lượng và số lượng nông sản.3. Các biện pháp bảo quản
- Bảo quản khô: Hạt được phơi khô với độ ẩm khoảng 13% - 16% tùy theo từng loại hạt. Bảo quản hạt trong các kho lớn.
- Bảo quản lạnh:
+ Đa số các loại thực phẩm rau quả.
+ Nông
 
Gửi ý kiến