Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Giao an Dai so 7 (2 cot)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Sỹ Chiến
Ngày gửi: 23h:18' 30-08-2009
Dung lượng: 646.5 KB
Số lượt tải: 1072
Số lượt thích: 0 người

Ngày soạn:
Tiết 1 TẬP HỢP Q CÁC SỐ HỮU TỈ
I. Muùc tieõu:
- Hoùc sinh hieồu ủửụùc khaựi nieọm soỏ hửừu tổ, caựch bieồu dieón soỏ hửừu tổ treõn truùc soỏ, so saựnh soỏ hửừu tổ. bửụực ủa#u nhaọn bieỏt ủửụùc moỏi quan heọ giửừa caực taọp hụùp soỏ: N Z Q.
- Bieỏt bieồu dieón soỏ hửừu tổ treõn truùc soỏ, bieỏt so saựnh soỏ hửừu tổ.
II. Chuaồn bũ :
1. Giaựo vieõn : baỷng phuù, thửụực chia khoaỷng.
2. Hoùc sinh : thửụực chi khoaỷng.
III. Hoạt động dạy học:
1.ổn định lớp (1`)
2. Kiểm tra bài cũ:(4`)
Tìm các tử mẫu của các phân số còn thiếu:(4học sinh )
a) c) 
b) d) 
3. Bài mới:

Hoạt động của thầy và trò
Nội dung

GV: Các phân số bằng nhau là các cách viết khác nhau của cùng một số, số đó là số hữu tỉ
Gv: Các số 3; -0,5; 0; 2 có là hữu tỉ không.
Hs:
Gv: số hữu tỉ viết dạng TQ như thế nào .
Hs:
- Cho học sinh làm ?1;
? 2.

Gv: Quan hệ N, Z, Q như thế nào ?
Hs:
- Cho học sinh làm BT1(7)
- y/c làm ?3

GV: Tương tự số nguyên ta cũng biểu diễn được số hữu tỉ trên trục số
(GV nêu các bước)
-các bước trên bảng phụ


Hs:

*Nhấn mạnh phải đưa phân số về mẫu số dương.
- y/c HS biểu diễn trên trục số.
Hs:
- GV treo bảng phụ nd:BT2(SBT-3)

-Y/c làm ?4
Gv: Cách so sánh 2 số hữu tỉ.
Hs:
-VD cho học sinh đọc SGK
Gv: Thế nào là số hữu tỉ âm, dương.
Hs:
- Y/c học sinh làm ?5
1. Số hữu tỉ :(10`)
VD:
a) Các số 3; -0,5; 0; 2 là các số hữu tỉ .
b) Số hữu tỉ được viết dưới dạng (a, b)
c) Kí hiệu tập hợp số hữu tỉ là Q.


2. Biểu diễn số hữu tỉ trên trục số:
* VD: Biểu diễn trên trục số

B1: Chia đoạn thẳng đv ra 4, lấy 1 đoạn làm đv mới, nó bằng đv cũ
B2: Số nằm ở bên phải 0, cách 0 là 5 đv mới.
VD2:Biểu diễn trên trục số.
Ta có: 2. So sánh hai số hữu tỉ:(10`)

a) VD: S2 -0,6 và
giải (SGK)
b) Cách so sánh:
Viết các số hữu tỉ về cùng mẫu dương4. Củng cố:
1. Dạng phân số
2. Cách biểu diễn
3. Cách so sánh
- Y/c học sinh làm BT2(7), HS tự làm, a) hướng dẫn rút gọn phân số .
- Y/c học sinh làm BT3(7): + Đưa về mẫu dương
+ Quy đồng
5. Dặn dò

- Làm BT; 1; 2; 3; 4; 8 (tr8-SBT)
- HD : BT8: a) và 
d) 
V. Rút kinh nghệm
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….

Ngày soạn:
Tiết 1 CỘNG, TRỪ SỐ HỮU TỈ
I. Mục tiêu:
- Học sinh nẵm vững quy tắc cộng trừ số hữu tỉ , hiểu quy tắc chuyển vế trong tập số hữu tỉ .
- Có kỹ năng làm phép tính cộng trừ số hữu tỉ nhanh và đúng
- Có kỹ năng áp dụng quy tắc chuyển vế.
II. Chuẩn bị :
1. Giáo viên : bảng phụ.
2. Học sinh :
III. Hoạt động dạy học:
1. ổn định lớp (1`)
2.. Kiểm tra bài cũ:(4`)
Học sinh 1: Nêu quy tắc cộng trừ phân số học ở lớp 6(cùng mẫu)?
Học sinh 2: Nêu quy tắc cộng trừ phân số không cùng mẫu?
Học sinh 3: Phát biểu quy tắc chuyển vế?
3. Bài mới:

Hoạt động của thầy và trò

Nội dung

BT: x=- 0,5, y = 
Tính x + y
No_avatar
Toi tai ve may. nhung giai nen khong duoc. Nho thay Chien chi gium. Can on thay.
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓