Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bản đăng ký-Làm theo tấm g­­­ương đạo đức Hồ Chí Minh

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Dương Thúy Anh (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:16' 22-08-2009
Dung lượng: 31.5 KB
Số lượt tải: 7536
Số lượt thích: 0 người
01-2009

Đảng bộ: ………………... Đảng cộng sản việt nam
Chi : …………………………..

……., ngày … tháng 8…năm 2009

Bản đăng ký
Làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Thực hiện Cuộc vận động Học tập và làm theo tư tưởng,
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Họ và tên: …………………………….
Chức vụ: ………………………………
Qua học tập, nghiên cứu tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tôi xin trình bày về nhận thức và đăng ký làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với những nội dung cụ thể như sau:
1/ Về nhận thức (Nhận thức về tấm gương của Bác, trọng tâm là tư tưởng và tấm gương của Bác về “Cần”, “Kiệm”, “Liêm”, “Chính”, “Chí công vô tư”, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân).
Trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và xây dựng xã hội mới Đảng và Bác Hồ kính yêu luôn luôn chăm lo, giữ gìn và phát huy truyền thống đạo đức tốt đẹp của dân tộc.
Trong sự nghiệp đổi mới đất nước, truyền thống đạo đức của dân tộc đã được phát triển và bổ xung thêm những giá trị mới…Đó là những phẩm chất đạo đức mới, tiến bộ được xã hội thừa nhận.
Qua học tập, nghiên cứu tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tôi đã nhận thức và đăng ký làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Trọng tâm là tư tưởng, tấm gương của Bác về “Cần”, “Kiệm”, “Liêm”, “Chính”, “Chí công vô tư”, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. “ Cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư” là nền tảng của đời sống mới, là phẩm chất trọng tâm của đạo đức cách mạng trong tư tưởng đạo đức của Hồ Chí Minh, là mối quan hệ “với tự mình”.
* Cần: là lao động cần cù, siêng năng…, Kiệm: là tiết kiệm sức lao động, tiết kiệm thì giờ…, Liêm: là trong sạch, không tham ô…, Chính: ngay thẳng, chính trực…, Chí công: công bằng, công tâm, Vô tư: không có lòng riêng, không thiên vị.
2/ Đăng ký phấn đấu làm theo tấm gương đạo đức của Bác:
* Về ý thức trách nhiệm trước quê hương, đất nước, trước Đảng, trước cơ quan, đơn vị và nhân dân:
Bản thân tôi luôn làm hết sức mình, hết khả năng, luôn đặt lợi ích của tập thể, lợi ích của quê hương lên trên hết. Nguyện cống hiến hết sức mình cho sự nghiệp “Trồng người”. Để góp phần tạo ra những nhân tài trong tương lai, góp phần cùng nhau xây dựng quê hương, đất nước Việt Nam ngày một giàu đẹp hơn.
* Về ý thức tự rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng:
Tôi luôn ý thức rằng việc rèn luyện đạo đức cách mạng phải hết sức bền bỉ mới thành “Đạo đức cách mạng không phải trên trời xa xuống, nó do đấu tranh rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà phát triển và củng cố, cũng như : Ngọc càng ngày càng sáng. Vàng càng luyện càng trong”.
Tóm lại: Phải rèn luyện đạo đức suốt đời-tự rèn luyện mình có vai trò rất quan
No_avatarf

viet do qua

No_avatar

hjghpj'

No_avatar

Kem qua, kho an thua

 

No_avatar

Viet thieu tum lum...

 
Gửi ý kiến