Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

mẫu sổ nghị quyết tổ

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hoàng Ân (trang riêng)
Ngày gửi: 22h:38' 18-08-2009
Dung lượng: 879.5 KB
Số lượt tải: 2881
Số lượt thích: 3 người (Bùithị Thuỷ, Mai Thanh Vu, Nguyễn Thiên Minh)
SỞ (PHÒNG)…………………………….
TRƯỜNG…………………………….SỔ NGHỊ QUYẾT TỔ CHUYÊN MÔN

TỔ………………………………………………………
HỌ VÀ TÊN TỔ TRƯỞNG………………………….Năm học 200…..200…..

NHỮNG QUY ĐỊNH VỀ VIỆC GHI CHÉP, BẢO QUẢN SỔ

Sổ nghị quyết sổ chuyên môn là một loại hồ sơ của tổ. Tổ trưởng giao cho thư ký ghi chép trước mỗi cuộc họp chuyên môn của tổ.
Thư ký của tổ có nhiệm vụ ghi chép đầy đủ, ngắn gọn nghị quyết của tổ chuyên môn.
Các cuộc họp tháng 9 thông qua kế hoạch nhiệm vụ năm học của tổ, tháng 01 thông qua phương hướng nhiệm vụ năm học của tổ, tháng 01 thông qua phương hướng nhiệm vụ học kỳ II. Tháng 05 thông qua kết quả thi đua năm học cần ghi đầy đủ các chỉ tiêu kế hoạch thi đua và kết quả biểu quyết.
Hàng năm sau khi kết thúc năm học, tổ trưởng có trách nhiệm bàn giao sổ nghị quyết cho hiệu trưởng, hoặc phó hiệu trưởng phụ trách tổ để lưu trữ lâu dài. HỌP TỔ CHUYÊN MÔN THÔNG QUA KẾ HOẠCH NĂM HỌC 20… - 20….
Ngày ……tháng …năm ………

- Số giáo viên tham dự /tổng số: ………………….
+ Tên người vắng, lý do:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH TỔ .
II. NHỮNG CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU TRONG NĂM HỌC.
1. Đăng ký thi đua: các danh hiệu thi đua, cá nhân, tập thể giáo viên, lớp học sinh, chính quyền đoàn thể.
* Chỉ tiêu kết nạp Đảng.


* Xây dựng trường có đời sống văn hoá tốt:


* Xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia:


2. Duy trì số lượng học sinh (phổ thông, phổ cập).
3. Nền nếp kỷ cương trong chuyên môn.


4. Chất lượng chuyên môn (số lượng/tổng số-tỷ lệ %)
- Giáo viên học sinh: + Cấp Tỉnh:
+ Cấp huyện:
+ Cấp trường:
- Học sinh giỏi: + Cấp Tỉnh:
+ Cấp huyện:
+ Cấp trường:
- Sáng kiến kinh nghiệm: + Cấp Tỉnh:
+ Cấp huyện:
+ Cấp trường:
- Đồ dùng dạy học: + Cấp Tỉnh:
+ Cấp huyện:
+ Cấp trường:
- Chuyển lớp:
- Tốt nghiệp:
5. Các công tác khác.
- Lao động hướng nghiệp, xây dựng trường xanh sạch đẹp:


- Xã hội hoá giáo dục; khuyến học; trung tâm học tập cộng đồng.- Hoạt động phong trào.- Công đoàn, đoàn thanh niên, đội thiếu niên, sao nhi đồng.Biểu quyết nhất trí:
PHÊ DUYỆT CỦA BGH TỔ TRƯỞNG THƯ KÝ

HỌP TỔ CHUYÊN MÔN THÁNG 9
Ngày …. tháng …. năm ….

- Số giáo viên tham dự/tổng số
+ Tên người vắng, lý do:

- Nội dung cuộc họp: (ghi vắn tắt nội dung).

A. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THÁNG……- 200….
1. Tư tưởng chính trị, thi đua:
2. Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn:
a. Duy trì số lượng HS: lớp phổ thông, lớp phổ cập.

b. Thực hiện PCGDTHĐĐT-CMC-PCGDTHCS


c. Đánh giá tiến độ thực hiện chương trình, nền nếp, chất lượng dạy và học: Kết quả dự giờ thăm lớp, kết quả học tập cảu học sinh các lớp được kiểm tra đánh giá, chất lượng các mặt mũi nhọn: Giáo viên giỏi, học sinh giỏi, sử dụng đồ dùng, thiết bị dạy học:
d. Đánh giá về các hoạt động giáo dục thể chất, công tác chủ nhiệm lớp, phối hợp thực hiện hoạt động với đội thiếu niên, sao nhi đồng, đoàn thanh niên, công tác lao động hướng nghiệp, dạy nghề.


đ. Đánh giá kết quả tổ tham gia công tác XHH, khuyến học, trung tâm học tập cộng đồng, công tác khác. 
Gửi ý kiến