Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Sổ thăm lớp dự giờ THCS

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Thanh (trang riêng)
Ngày gửi: 08h:21' 15-08-2009
Dung lượng: 121.0 KB
Số lượt tải: 499
Số lượt thích: 0 người

SỞ GD-ĐT NGHỆ AN
PHÒNG GD- ĐT NAM ĐÀN
TRƯỜNG THCS ANH XUÂN
BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------
SỐ: 10227/THPT Hà Nội, ngày 11 tháng 9 năm 2001.
V/V ĐÁNH GIÁ GIỜ DẠY
HƯỚNG DẨN ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI
GIỜ DẠY BẬC TRUNG HỌC
Thực hiện nghị quyết 40/2000/QH10, Bộ GD và ĐT đã ban hành văn bản số 3668/VP ngày 11/5/2001 về kế hoạch triển khai NQ 40/2000/QH10 của QuốcHội về đổi mới giáo dục phổ thông .
Việc xây dựng chương trình ,biên soạn SGK & tổ chức thí điểm dạy & học ở trung học cơ sở đã và đang được tiến hành .Cùng với việc đổi mới nội dung & phương pháp dạy học,việc đánh giá chất lượng giờ dạy phải phù hợp với chủ trương nầy . Trên cơ sở tập hợp các kinh nghiệm và góp ý của các địa phương v/v đánh giá giờ dạy của GV trong những năm qua ,đồng thời căn cứ vào mục tiêu giáo dục phổ thông và thực trạng của các trường trung học hiện nay ,Bộ GD - ĐT chủ trương thực hiện thí điểm đánh giá và xếp loại giờ dạy ở bậc trung học.
Để đảm bảo sự đồng bộ và thống nhất tương đối giữa các địa phươưng trong việc đánh giá giờ dạy trong tổ chuyên môn ,của các cấp quản lý giáo dục đ/v GV,Bộ GĐ-ĐT hướng dẩn một số vấn đề như sau :
I. Yêu cầu về đánh giá giờ dạy .
Giờ lên lớp là một khâu trong quá trình dạy học được kết thúc trọn vẹn trong khuôn khổ nhất định về thời gian theo qui định của kế hoạnh dạy học.Do đó,trong mỗi giờ lên lớp ,hoạt động dạy của GV và hoạt động học của HS đều được thực hiện dưới sự tác động tương hổ giửa các yếu tố cơ bản của quá trình dạy học.Đó là mục đích ,nội dung ,phương pháp ,phương tiện và hình thức tổ chức dạy học .
( Đánh giá một giờ dạy, phải xem xét ,phân tích giờ dạy đó đã giải quyết được mức độ nào theo mục đích đặt ra trên cơ sở sử dụng phương pháp ,phương tiện và cách tổ chức phù hợp với nội dung của giờ dạy đó .Nghĩa là phải đánh giá giờ dạy của GVmột cách toàn diện theo yếu tố của quá trình dạy.
( Xem xét ,phân tích giờ dạy có phù hợp với đặc điểm của bộ môn,của kiểu bài lên lớp thuộc bộ môn đó .
( Đánh giá giờ dạy phải căn cư vào điều kiện cụ thể về đối tượng HS,về cơ sở vật chất,thiết bị dạy học của giờ lên lớp mà người GV đó thực hiện .
( Phân tích,xem xét kết quả giờ dạy thể hiện ở mức độ nhận thức của HS trong giờ đó thông qua vấn đáp, trao đổi với HS hoặc kiểm tra trắc nghiệm từ 3 đến 5 phút.
II . Tiêu chuẩn đánh giá ,xếp loại giờ dạy bậc trung học:

1/ Tiêu chuẩn:

Các mặt
Các yêu cầu
Điểm0đ
1đ
2đ

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

NỘI DUNG
1
Chính xác,khoa học;(khoa học bộ môn & quan đỉểm tư tưởng,lập trường chính trị).

2
Bảo dảm tính hệ thống ,đủ nội dung , làm rõ trọng tâm.

3
Liên hệ thực tế( nếu có),có tính giáo dục .
PHƯƠNG
PHÁP
4
Sử dụng phương pháp phù hợp với đặc trưng bộ môn ,với nội dung của kiểu bài lên lớp .

5
Kết hợp tốt các phương pháp trong hoạt động dạy & học.
PHƯƠNG
TIỆN
6
Sử dụng và kết hợp tốt các phương tiện ,thiết bị dạy học phù hợp với nội dung của kiểu bài lên lớp.

7
Trình bày bảng hợp lý ,chữ viết ,hình vẽ ,lời nói rõ ràng ,chuẩn mực ,giáo án hợp lý.
TỔ
CHỨC
8
Thực hiện linh hoạt các khâu lên lớp,phân phối thời gian hợp lỉ ở các phần, các khâu.

9
Tổ chức và điều khiển HS học tập tích cực, chủ động phù hợp với nội dung của kiểu bài, với các đối tượng HS;HS hứng thú học tập.
KẾT QUẢ
10
Đa số HS hiểu bài ,nắm vững trọng tâm ,biết
 
Gửi ý kiến