Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Phân tích đề lập dàn ý bài văn nghị luận

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trịnh Thị Thái Dung
Ngày gửi: 10h:14' 13-08-2009
Dung lượng: 35.0 KB
Số lượt tải: 131
Số lượt thích: 0 người
Phân tích đề, lập dàn ý bài văn nghị luận
I/ Phân tích đề
1/ Tìm hiểu ngữ liệu
Gọi học sinh đọc sách giáo khoa - 23
2/ Thảo luận
Đề nào có định hướng cụ thể ? Đề nào đòi hỏi người viết phải tự xác định hướng triển khai?
Đây là câu hỏi về
*/ Kiểu đề
_ Đề 1 thuộc dạng đề có định hướng cụ thể, nêu rõ các yêu cầu về nội dung, giới hạn dẫn chứng
_ Đề 2,3 là đề mở : chỉ yêu cầu bàn về tâm sự của Hồ Xuân Hương trong bài Tự Tình II, một khía cạnh nội dung của bài thơ, còn lại người viết phải tự tìm xem tâm sự đó là gì, diễn biến ra sao, được biểu hiện như thế nào…Hoặc chỉ xác định đối tương nghị luận – bài thơ Câu cá mùa thu – người viết tự giải mã giá trị nội dung và hình thức của bài thơ
Vấn đề cần nghị luận của mỗi đề là gì ?
Đây là câu hỏi về
*/ Yêu cầu về nội dung bao gồm
_ Vấn đề cần nghj luận hay còn gọi là luận đề – nội dung chính của đề
_ Các luận điểm )
Phạm vi bài viết đến đâu ? Dẫn chứng, tư liệu thuộc lĩnh vực đời sống xã hội hay văn học?
Đây là câu hỏi về
*/ Yêu cầu về phương pháp bao gồm
_ Giới hạn dẫn chứng
_ Các thao tác nghị luận
Phân tích cho cô đề 1,2,3 theo 2 yêu cầu trên ?
$ Đề 1 :
_ Yêu cầu về nội dung :
+ Vấn đề cần nghị luận : Việc chuận bị hành trang vào thế kỉ mới
+ Luận điểm :
Người Việt Nam có nhiều điểm mạnh : Thông minh, nhạy bén với cái mới
Người Việt Nam cũng không ít điểm yếu : thiếu hụt về kiến thức cơ bản, khả
năng thực hành và sáng tạo hạn chế
Phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu là thiết thực chuẩn bị hành trang vào
thế kỉ 21
_ Yêu cầu về phương pháp
+ Phạm vi dẫn chứng : Thực tế cuộc sống xã hội
+ Các thao tác nghị luận : Sử dụng thao tác lập luận bình luận, giải thích, chứng minh
$ Đề 2 :
_ Yêu cầu về nội dung :
+ Vấn đề cần nghị luận : Tâm sự của Hồ Xuân Hương trong bài Tự tình 2
+ Luận điểm :
Nêu cảm nghĩ của mình về tâm sự của Hồ Xuân Hương : Cô dơn chán chường,
khát vọng được sống hạnh phúc
Phân tích diễn biến tâm trạng qua kết cấu của bài thơ
_ Yêu cầu về phương pháp
+ Phạm vi dẫn chứng : Tự tình 2 của Hô Xuân Hương
+ Các thao tác nghị luận : Sử dụng thao tác lập luận phân tích kết hợp với nêu cảm nghĩ
$ Đề 3 :
Học sinh tự làm
3/ Kết kuận
_ Đề văn nghị luận có 2 dạng đề : Đề có định hướng cụ thể và đề tự do sáng tạo hay còn gọi là đề nổi và đề chìm, đề đống và đề mở
_ Phân tích đề là một thao tác quan trọng trong quá trình viết văn. Thác tác này gồm : Xác định yêu cầu về nội dung, xác định yêu câu về phương pháp
II/ Lập dàn ý
1/ Khái niệm
Là sắp xếp các ý
 
Gửi ý kiến