Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

giao an tieng anh lop 3(unit1)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Đức Anh
Ngày gửi: 14h:59' 11-08-2009
Dung lượng: 31.5 KB
Số lượt tải: 1407
Số lượt thích: 0 người
WEEK 1
Date of planning:
Date of teaching:
Period: 01
UNIT 1: HELLO.
Lesson 1: A1, A2, A3.
I. Objectives:
After this lesson, students will be able to greet their friends and other people then introduce their names.
* Contents: - Hi/ Hello
- I’m …
II. Teaching aids:
Teacher: Lesson plan, text book, workbook, teacher’s guide and pictures.
Students: Text book, workbook, notebook and pen.
III. Teaching procedure:

Teacher’s activities
Students’activities

1. Warm - up:
- Greet Ss in vietnamese.
- Introduce name and new subject.
2. Presentation:
- Ask Ss to look at the picture in SA1 and present people in it.
-Present new words:
Hello Alan
Hi LiLi
- Present model sentence:
Hello. I’m Nam.
Hi. I’m Mai.
I’m = I am.
- Call some Ss to read sentences in SA1.
3. Practice:
- Have Ss work in pairs, practise SA1: look and say.
- Check some pairs.4. Production:
- Have Ss work in groups greet and introduce themselves.
- Check some groups at class.
- Ask Ss to do Ex 1, 2 in workbook.
5. Consolidation:
- Consolidate the lesson.
- Give remarks.

- Greet in Vietnamese.
- Listen.

- Look at the picture and listen.

- Look, listen, repeat then take note.


- Listen, repeat then copy.- Read aloud.

- Work in pairs.

S1: Hello. I’m Alan.
S2: Hi. I’m LiLi.
S3: Hello. I’m Mai.
S4: Hi Mai. I’m Nam.

A: Hello.I’m …
B: Hi, …. . I’m …

- Do exercise 1, 2 in workbook


 
Gửi ý kiến