Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

phiếu du gio

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hoàng Lê Minh
Ngày gửi: 08h:04' 08-07-2009
Dung lượng: 125.0 KB
Số lượt tải: 31
Số lượt thích: 0 người
Phiếu đánh giá tiết dạy THCS
Họ và tên người dạy::..............................................................................................................................................................................................
Tên bài dạy:.................................................................................................................................................................................................................
Môn......................Lớp:......................Tiết PPCT:.............Tuần thứ:..........Ngày dạy:......................
Người cùng đi dự: :...............................................................................................................................................................................................

Nhận xét chung về tiết dạy

Các
mặt

Các yêu cầu
Điểm
0-1-2Nội
Dung
(
Chính xác, Khoa học ( khoa học bộ môn và quan điểm tư tưởng, lập trường chính trị ).
2
 Đảm bảo tính hệ thống, đủ nội dung, làm rõ trọng tâm.
3
Liên hệ với thực tế ( nếu có ), có tính giáo dục.


Phương
pháp
(
Sử dụng phương pháp phù hợp với đặc trưng bộ môn,với nội dung của kiểu bài lên lớp.
5
Kết hợp tốt các phương pháp trong các hoạt động dạy và học.
(
 Sử dụng và kết hợp tốt các phương tiện, thiết bị dạy học phù hợp với nội dung của kiểu bài lên lớp.
7
Trình bày bảng hợp lý, chữ viết, hình vẽ, lời nói rõ ràng, chuẩn mực, giáo án hợp lý.
Tổ
chức
8
Thực hiện linh hoạt các khâu lên lớp, phân phối thời gian hợp lý ở các phần, các khâu.
(
Tổ chức và điều khiển học sinh học tập tích cực, chủ động phù hợp với nội dung của kiểu bài, với các đối tượng, học sinh hứng thú học.Kết
quả
10
 Đa số học sinh hiểu bài, nắm vững trọng tâm, biết vận dụng kiến thức.Tổng số điểm đạt được:Xếp loại giờ dạy:...........................................
Điểm ở các mục có thể cho lẻ đến 0,5 Ngày ...... tháng......... năm 200......
1. Loại giỏi: + Điểm tổng cộng đạt từ 17 - 20 điểm Người dự giờ
+ Các yêu cầu: 1,4,6,9 phải đạt 2 điểm
2 Loại khá: + Điểm tổng cộng đạt từ 13 - 16,5 điểm
+ Các yêu cầu: 1,4,9 phải đạt 2 điểm
3. Loại TB: + Điểm tổng cộng đạt từ 10 - 12,5 điểm .............................................................
+ Các yêu cầu: 1,4 phải đạt 2 điểm Họ tên, chữ ký người dạy
4. loại Yếu: + Tổng điểm cộng từ 9,5 trở xuống.

...........................................................

Ghi chép trong quá trình dự giờ
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
Nội dung kiến thức

Phiếu đánh giá tiết dạy THCS
Họ và tên người dạy::..............................................................................................................................................................................................
Tên bài dạy:.................................................................................................................................................................................................................
Môn......................Lớp:......................Tiết PPCT:.............Tuần
Avatar
Phiếu dự giờ nay tôi thấy vẫn chưa ổn lắm. Thầy Lê Minh ơi, nếu nội dung được 0,5 đ; 1,5 đ thí ta ghi ở đâu? Bởi cột điểm của thầy chỉ có 0-1-2. Theo tôi cột điểm chia làm 3 cột thì dễ ghi hơn. Ví dục: nếu được 0 đ  hoặc 0,5 đ ta ghi vào cột 0 đ, nếu được 1 đ hoặc 1,5 đ ta ghi vào cột 1 đ có lẽ hay hơn phải không thầy . Còn phần ghi chép trong quá trình dự giờ theo tôi ghi là tóm tắt quá trình dự giờ và chia làm 3 cột ( HĐ của GV, HĐ của HS, nhận xét ). Chúc thầy khỏe!
 
Gửi ý kiến