Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đồng phân quang học ở những hợp chất có nhiều nguyên tử C bất đối

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Hảo
Ngày gửi: 10h:26' 07-07-2009
Dung lượng: 2.1 MB
Số lượt tải: 347
Số lượt thích: 0 người
Bài 1(2t): ĐỒNG PHÂN QUANG HỌC Ở NHỮNG HỢP

CHẤT CÓ HAI HAY NHIỀU NGUYÊN TỬ CÁC BON BẤT ĐỐI TRONG PHÂN TỬ
Yêu cầu SV nhắc lại kiến thức cũ thế nào là nguyên tử cácbon bất đối (C*), ảnh hưởng của C* đến khả năng làm quay mặt phẳng của ánh sáng phân cực?
Những chất nào có khả năng làm quay mặt phẳng của ánh sáng phân cưc?


Đó là những chất chứa yếu tố bất đối xứng trong phân tử, như C*
Tìm những trung tâm bất đối xứng của các phân tử sau?
Viết các đồng phân quang học của các hợp chất : a.HO-CH2CHOH-CHOH-CHO; b. HOOC-CHOH-CHOH-COOH, chỉ rõ những chất đối quang, đồng phân đi-a, đồng phân meso ?
a
Có 4 đồng phân quang học :Cặp chất I ⅈ III&IV là các cặp đối quang, các chất còng lại là đồng phân đi-a của nhau như I&III, IV; II và III, IV.

Quan sát thêm một số phân tử hợp chất meso (có đối xứng nội phân tử)
Quan sát một số phân tử có yếu tố bất đối xứng (nhiều C*)
8
HĐ 3 Xác định các chất thuộc dãy đồng phân D, L của các chất sau:
Cơ sở của hệ danh pháp D-L dựa trên công thức chiếu Fise và so sánh với cấu hình của glixeranđêhit, trường hợp các aminoaxit thì căn cứ vào vị trí không gian của nhóm α-NH2 để xếp vào dãy D hay L
Nếu cho hợp chất L- 2,3 đihiđrôxianhđêhit có thể xác định được CTCT không?
Có thể viết được 2 CTCT, như vậy nếu có nhiều hơn số nguyên tử C* sẽ không xác định được cấu hình chính xác của từng chất vì vậy hệ danh pháp D-L còn nhiều hạn chế, hệ danh pháp R-S sẽ khắc phục được những nhược điểm này
HĐ 4
- Xác định qui tăc Can, Ingon và Preloc cho hệ danh pháp R-S
- So sánh độ hơn cấp của các nhóm thế
a. –F, -OH, -NH2, -CH3, -H
b.-CH3, -CH2CH3, -CH =CH2, - C_= C
c. – COOH, -CHO, - CH2OH, - CH=CH2
Xác định cấu hình R/S của một số chất?

Qui tăc Can, Ingon và Preloc cho hệ danh pháp R-S
Ta có thể gọi tên cấu hình theo danh pháp R/S trên CT chiếu Fise: Các nhóm thế có độ hơn cấp nhỏ dần đi ngược chiều kim đồng hồ là cấu hình R, cùng chiều kim đồng hồ là cấu hình S
chỉ rõ cấu hình R/S của từng C* trong các hợp chất sau

 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓