Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

KE HOACH TU CHỌN TOAN 6

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Binh
Ngày gửi: 20h:33' 25-06-2009
Dung lượng: 32.0 KB
Số lượt tải: 140
Số lượt thích: 0 người
Kế hoạch
dạy môn tự chọn toán 6 – chủ đề bám sát

I. Đặc điểm tình hình
Thuận lợi
Có điều kiện rèn kỹ năng cho các em, tìm được phần kiến thức hổng để có biện pháp rèn luyện.
Khó khăn
Học sinh nhận thức chậm và nhiều kiến thức bị hổng
Nhiều em thiếu tự tin vào bản thân
Hạ thấp trọng tâm kiến thức
Rèn kỹ năng khó khăn
Chỉ tiêu phấn đấu
Phấn đấu sau khoá học các em nắm được kiến thức cơ bản của môn toán và dần dần theo kịp các bạn cùng lớp.

II. Giải pháp thực hiện

Chủ đề Tự chọn 1
ôn tập và bổ túc về số tự nhiên
1. Thời gian thực hiện
Từ tuần 1 đến tuần 8 (từ tiết 1 – 16)
2. Yêu cầu chung
a. Kiến thức
- Học sinh được ôn tập có hệ thống về số tự nhiên: các phép tính cộng, trừ, nhân, chia, các tính chất chia hết của một tổng, dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9.
- Học sinh được làm quen với các thuật ngữ và các kí hiệu về tập hợp.
- Học simnh được hiểu một số khái niệm luỹ thừa, số nguyên tố, ước, bội ước chung, ước chung lớn nhất, bội chung, bội chung nhỏ nhất.
b. Kĩ năng
- Học sinh có kỹ năng thực hiện đúng các biểu thức không phức tạp, biết vận dụng các kiến thức để tính nhanh, tính nhẩm, biết sử dụng MTBT để tính toán.
- Nhận biết một số có chia hết cho 2, 3, 5, 9 hay không, biết vận dụng phân tích một số ra thừa số nguyên tố.
- Tìm được ƯCLN và BCNN trong trường hợp hai hoặc ba số.
- Học sinh được vận dụng các kiến thức đã học để giải các bài toán có lời văn.
3. Bài giảng cần tập trung rút kinh nghiệm
- Kiến thức về luỹ thừa.
- Tìm ƯCLN và BCNN.
4. Dự kiến kiểm tra
Kiểm tra 15 phút: 1
Kiểm tra 45 phút: 0
5. Công việc chuẩn bị
Tài liệu: Sách giáo khoa, sách giáo viên, sách tham khảo, sách nâng cao, sách bài tập, trang thiết bị được cấp và bảng phụ phục vụ dạy và học
Thời gian nghiên cứu tài liệu, viết bảng phụ.
Nghiên cứu kỹ giáo án trước khi lên lớp
6. Các biện pháp thực hiện mục tiêu
- Nghiên cứu kỹ tài liệu sách giáo khoa, sách giáo viên và các tài liệu có liên quan. Tập chung vào nội dung trọng tâm của bài. Tìm chỗ hay bị sai của học sinh để có biện pháp cụ thể để sửa chữa. Sử dụng các trang thiết bị được cấp cho môn toán 6 một cách triệt để và có hiệu quả.
- Đây là chương hệ thống về kiến thức về số tự nhiên đã được học ở Tiểu học nên chú ý đến thực hành tính toán và biết lựa chọn phương pháp làm bài phù hợp.
Về hình thức tổ chức dạy học thay đổi hình thức dạy học: tổ chức ho HS hoạt động nhóm, tổ, thảo luận,... phù hợp với đối tượng HS và điều kiện cho phép.

Chủ đề Tự chọn 2
Số nguyên
1. Thời gian thực hiện
Từ tuần 9 đến tuần 17 (từ tiết thứ 17 – 34)
2. Yêu cầu chung
a. Kiến thức
- Học sinh biết được sự cần thiết của số nguyên trong thực tiễn và trong toán học.
- Biết phân biệt số nguyên âm, dương với số 0, tìm được số đối và giá trị tuyệt đối.
b. Kĩ nă
 
Gửi ý kiến