Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Biên bản bàn giao hồ sơ sổ sách.

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Phạm Chiến (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:02' 14-06-2009
Dung lượng: 4.0 KB
Số lượt tải: 5457
Số lượt thích: 0 người
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---(((---

BIÊN BẢN BÀN GIAO HỒ SƠ SỔ SÁCH

Hôm nay; vào hồi 16 giờ 15 phút ngày .... / .... / ....
Tại văn phòng Trường PTCS Nà Nghịu - Sông Mã chúng tôi tiến hành bàn giao hồ sơ sổ sách lớp 4B.

I. Thành phần:
1) Đồng chí: Lê Phạm Chiến - Người bàn giao.
2) Đồng chí: Bùi Thị Oanh - Người nhận bàn giao.

II. Nội dung bàn giao gồm có:
Sổ kế hoạch chủ nhiệm : 1 quyển.
Sổ điểm : 1 quyển.
Học bạ học sinh : 20 quyển. (đã hoàn tất điểm HK I).
Sách Giáo viên : 1 bộ.
Sách học sinh : 1 bộ.
Danh sách HS nộp các khoản tiền quỹ nhà trường năm học 2008-2009
(Đã nộp đủ các khoản quỹ cho thủ quỹ nhà trường, có danh sách kèm theo)
Tài liệu tập huấn dạy học trẻ đặc thù trong lớp học hoà nhập: 6 quyển.
Tài liệu hướng dẫn tăng cường Tiếng Việt : 1 quyển.
Kế hoạch phù đạo HS yếu kém : 1 quyển.
Phân phối chương trình : 1 quyển.
Sổ báo giảng : 1 quyển.
Tiền quỹ lớp : 750.000đ (Bảy trăm năm mươi nghìn đồng chẵn)

Biên bản này được in thành 2 bản, người bàn giao giữ 1 bản, người nhận bàn giao giữ 1 bản.
Biên bản kết thúc vào hồi 17 giời 00’ cùng ngày.

Người nhận bàn giao Người bàn giao
(Ký, ghi rõ họ và tên) (Ký, ghi rõ họ và tên)
................................... Lê Phạm Chiến
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓