Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Báo cáo tóm tắt thành tích cá nhân

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đinh Việt Cường (trang riêng)
Ngày gửi: 07h:35' 29-05-2009
Dung lượng: 108.5 KB
Số lượt tải: 123
Số lượt thích: 0 người
BÁO CÁO TÓM TẮT THÀNH TÍCH CÁ NHÂN
Đề nghị .........................................................
( Năm Học: 200.... – 200.... / Giai Đoạn 200.... – 200....)

– Họ và tên:
– Năm sinh:
– Nơi sinh (ghi rõ 03 cấp):
– Đơn vị:
Chức vụ kiêm nhiệm:
Chính quyền:
Đảng, Đoàn thể:
Kiêm nhiệm khác:
– Ngày vào biên chế:
– Số năm trong ngành:
– Chuyên ngành đào tạo, nơi đào tạo
I. THÀNH TÍCH ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC (tính trong các năm liên tiếp gần đây)
Công tác được giao:

Thuận lợi và khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ:

Hiệu quả đào tạo (quản lý):
( Khai số học sinh giỏi, tỉ lệ học sinh lên lớp, tốt nghiệp, ...)

Kết quả hội giảng, thi giáo viên giỏi:
(Khai vắn tắt số tiết dạy, xếp loại, thời gian và địa điểm thực hiện)

Tinh thần thái độ làm việc, SKKN đạt được:
(Khai đầy đủ tên đề tài, SKKN , xếp loại, số QĐ và năm được công nhận )

Tự học tập bồi dưỡng và nâng cao trình độ:

Các hạn chế, tồn tại cần khắc phục:

Nguyên nhân đạt được các thành tích trên:





III. KẾT QUẢ KHEN THƯỞNG VÀ DANH HIỆU THI ĐUA
Các Danh hiệu Thi đua, Giấy khen, Bằng khen đã đạt được của cá nhân :
Năm 200... - 200...

( Phải khai rõ số Quyết định, năm được công nhận Danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng…chẳng hạn như:
- Chiến sĩ thi đua Cơ sở, Quyết định số ... / QĐ–SGDĐT ngày ... /... /200...,
- Chiến sĩ thi đua Cấp tỉnh, Quyết định số ... / QĐ–CT ngày ... /... /200...,
- Chiến sĩ thi đua Cấp Bộ, cấp Toàn quốc, Quyết định số 000/ ......ngày ... /... /200...,
- Bằng khen của UBND tỉnh, Quyết định số ... /QĐ–CT ngày ... /... /200...,
- Bằng khen của Bộ GD&ĐT, Quyết định số ... /QĐ–BGDĐT ngày ... /... /200...,
- Giấy khen của Sở GD&ĐT, Quyết định số ... /QĐ–SGDĐT ngày ... /... /200...,
- Giấy khen của UNND huyện, thị, Quyết định số ... /QĐ–CT ngày ... /... /200...,)
( Chú ý tính liên tục, không được gián đoạn khi đề nghị từ cấp Tỉnh trở lên.)
Năm 200... - 200...

Năm 200... - 200...

Năm 200... - 200...

Năm 200... - 200...

Các hình thức khen khác:


Trên đây là những thành tích bản thân tôi đạt được trong ................................... qua, xin báo cáo và đề nghị ................ xét tặng ................ .





- Tóm tắt cần ghi rõ ràng, vắn tắt các thành tích tiêu biểu, được đánh máy trên 02 mặt của 01 trang giấy A4.
- Sử dụng font chữ, canh lề, định trang theo đúng quy định. Kê khai số năm đạt thành tích và kết quả khen thưởng phù hợp với từng loại hình khen.
- Đối với Cán bộ quản lý, giáo viên kiêm nhiệm công tác quản lý; ngoài việc khai thành tích đạt được của cá nhân phải khai thêm sơ lược thành tích của tập thể hoặc bộ phận được giao phụ trách (theo mẫu báo cáo thành tích của tập thể; phần số liệu thống kê và kết quả khen thưởng của tập thể hoặc bộ phận được giao phụ trách)
- Mẫu này dùng chung cho các loại hình khen Bậc cao của cá nhân, danh hiệu Vinh dự Nhà nước (HC, TTg, Bộ, NGƯT …). Số lượng: 04 bản.
 
Gửi ý kiến