Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bản tự kiểm điểm đảng viên năm 2013

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Hoa
Ngày gửi: 08h:06' 04-12-2013
Dung lượng: 61.5 KB
Số lượt tải: 101
Số lượt thích: 0 người
ĐẢNG BỘ XÃ THẠCH VĂN
CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC
*
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM


Thạch Văn, ngày 03 tháng 12 năm 2013

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN
(theo Hướng dẫn số 22 - HD/BTCTW, ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Ban Tổ chức Trung ương)
________________

Họ và tên: Trần Huy Sơn
Ngày sinh: 12/ 03/ 1976
Chức vụ Đảng: Phó bí thư chi bộ
Chức vụ chính quyền, đoàn thể: Phó Hiệu trưởng
Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Thạch Văn
Chi bộ: Trường Tiểu học Thạch Văn, Đảng bộ xã Thạch Văn.

1. Về tư tưởng chính trị
- Kiên định với đường lối của Đảng; trung thành với chủ nghĩa Mác Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh; nói, viết và làm theo Nghị quyết, quan điểm, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước;
Luôn luôn chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước;
- Tuyên truyền, vận động gia đình thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước; sống tuân thủ pháp luật;
- Chấp hành đầy đủ chế độ học tập lí luận chính trị và không ngừng tự học để nâng cao kiến thức trình độ, năng lực chuyên môn nghiệp vụ.
2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống
- Chấp hành thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, thường xuyên đấu tranh chống tham nhũng, quan liêu và các biểu hiện tiêu cực khác;
- Thực hiện tốt cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh";
- Không vi phạm những điều cấm đảng viên không được làm theo quy định của Bộ chính trị;
- Luôn luôn trau dồi phẩm chất đạo đức;
- Giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng, giữ gìn đoàn kết nội bộ cơ quan;
- Trung thực với Đảng, có ý thức thực hiện xây dựng Đảng;
- Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân;
- Tôn trọng và tiếp thu ý kiến đóng góp của đồng chí, đồng nghiệp và của phụ huynh, học sinh; nghiêm túc trong phê bình và tự phê bình.
3. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao
- Bản thân là một đảng viên, được phân công phụ trách công tác chuyên môn trong nhà trường, tôi luôn cố gắng để hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao: nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, nâng cao chất lượng giáo toàn diện, đưa chất lượng mũi nhọn không ngừng tăng lên, hoàn thành công tác phổ cập, tham mưu để hiệu trưởng xây dựng kế hoạch phát triển cho nhà trường một cách phù hợp;
- Thực hiện tốt việc thường xuyên giữ mối liên hệ với chi uỷ, đảng uỷ cơ sở và làm tốt nghĩa vụ công dân nơi cư trú;
- Thực hiện tốt công tác xây dựng chi bộ, cơ quan, đoàn thể đoàn kết, vững mạnh;
- Tham gia đầy đủ các hoạt động trong cơ quan, tích cực trong mọi hoạt động của các đoàn thể cá nhân có tham gia sinh hoạt.
4. Về tổ chức kỉ luật
- Chấp hành và thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, có ý thức tổ chức kỉ luật; Phục tùng mọi sự phân công của Đảng, của cấp trên;
- Thực hiện tốt chế độ sinh hoạt Đảng và đóng đảng phí đúng quy định;
- Thực hiện tốt các nội quy, quy chế của tổ chức Đảng, của cơ quan.
5. Kết quả phát huy ưu điểm, khắc phục, sửa chữa yếu kém, khuyết điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)
Tiếp tục lắng nghe các ý kiến đóng góp của đồng chí, đồng nghiệp, của phụ huynh, học sinh nhằm phát huy hơn nữa các ưu điểm của bản thân và nghiêm chỉnh khắc phục, sửa chữa yếu kém, khuyết điểm, không ngừng hoàn thiện mình;
Tìm các biện pháp thích hợp để góp ý, tư vấn tiếp tục giúp đỡ đồng nghiệp nâng cao kiến thức chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm.
6. Hạn chế, yếu kém, khuyết điểm, nguyên nhân
- Là người được phân công phụ trách công tác chuyên môn, chịu trách nhiệm trước hiệu trưởng về hoạt động chuyên môn của nhà trường nhưng một số lĩnh vực chuyên môn chưa đạt yêu cầu như:
+ Công tác bồi dưỡng đội ngũ còn nhiều hạn chế: hiện tạ trong đội ngũ vẫn còn một số đồng chí còn yếu về chuyên môn, chưa yêu nghề, chưa tận tuỵ với công việc.
+ Chất lượng dạy học và giáo dục nói chung mà đặc biệt là chất lượng mũi nhọn có được nâng lên song chưa thật vững chắc.
+ Việc tham mưu với hiệu
 
Gửi ý kiến