Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

ga vat lí 11 chuong 4,5

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hồ Thị Thanh Xuân
Ngày gửi: 15h:37' 01-12-2013
Dung lượng: 1.0 MB
Số lượt tải: 265
Số lượt thích: 0 người
CHƯƠNG IV. TỪ TRƯỜNG
Tiết 38. Bài 19: TỪ TRƯỜNG


I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
+ Biết được từ trường là ǵì và nêu lên được những vật nào gây ra từ trường.
+ Biết cách phát hiện sự tồn tại của từ trường trong những trường hợp thông thường.
+ Nêu được cách xác định phương và chiều của từ trường tại một điểm.
+ Phát biểu được định nghĩa và nêu được bốn tính chất cơ bản của đường sức từ.
2. Kĩ năng
+ Biết cách xác định chiều các đường sức từ của dòng điện chạy trong dây dẫn thẳng dài, ḍòng điện chạy trong dây dẫn uốn thành vòng tṛòn.
+ Biết cách xác định mặt Nam hay mặt Bắc của một dòng điện chạy trong mạch kín.
II. CHUẨN BỊ
Giáo viên: Chuẩn bị các thí nghiệm chứng minh về: tương tác từ, từ phổ.
Học sinh Ôn lại phần từ trường ở Vật lí lớp 9.
III. TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC
Hoạt động 1 (5 phút) : Giới thiệu chương tŕnh học kỳ II và những nội dung sẽ nghiên cứu trong chương.
Hoạt động 2 (5 phút) : Tìm hiểu nam châm.
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Nội dung cơ bản


Giới thiệu nam châm.
Yêu cầu học sinh thực hiện C1.
Cho học sinh nêu đặc điểm của nam châm (nói về các cực của nó)
Giới thiệu lực từ, từ tính.


Ghi nhận khái niệm.
Thực hiện C1.
Nêu đặc điểm của nam châm.

Ghi nhận khái niệm.
Thực hiện C2.
I. Nam châm
+ Loại vật liệu có thể hút được sắt vụn gọi là nam châm.
+ Mỗi nam châm có hai cực: bắc và nam.
+ Các cực cùng tên của nam châm đẩy nhau, các cực khác tên hút nhau. Lực tương tác giữa các nam châm gọi là lực từ và các nam châm có từ tính.

Hoạt động 3 (5 phút) : Tìm hiểu từ tính của dây dẫn có dòng điện.
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Nội dung cơ bản


Giới thiệu qua các thí nghiệm về sự tương tác giữa ḍng điện với nam châm và ḍng điện với ḍng điện.

Kết luận về từ tính của ḍng điện.


II. Từ tính của dây dẫn có ḍòng điện
Giữa nam châm với nam châm, giữa nam châm với ḍng điện, giữa ḍng điện với ḍng điện có sự tương tác từ.
Dòng điện và nam châm có từ tính.

Hoạt động 4 (10 phút) : Tìm hiểu từ trường.
Nêu được từ trường tồn tại ở đâu và có tính chất gì.
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Nội dung cơ bảnYêu cầu học sinh nhắc lại khái niệm điện trường. Tương tự như vậy nêu ra khái niệm từ trường.


Giới thiệu nam châm nhỏ và sự định hướng của từ trường đối với nam châm thử.
Giới thiệu qui ước hướng của từ trường.


Nhắc lại khái niệm điện trường và nêu khái niệm từ trường.Ghi nhận sự định hướng của từ trường đối với nam châm nhỏ.

Ghi nhận qui ước.
III. Từ trường
1. Định nghĩa
Từ trường là một dạng vật chất tồn tại trong không gian mà biểu hiện cụ thể là sự xuất hiện của của lực từ tác dụng lên một ḍòng điện hay một nam châm đặt trong nó.
2. Hướng của từ trường
Từ trường định hướng cho cho các nam châm nhỏ.
Qui ước: Hướng của từ trường tại một điểm là hướng Nam – Bắc của kim nam châm nhỏ nằm cân bằng tại điểm đó.

Hoạt động 5 (10 phút) : Tìm hiểu đường sức từ.
Nêu được các đặc điểm của đường sức từ của thanh nam châm thẳng, của nam châm chữ U.
Vẽ được các đường sức từ biểu diễn và nêu các đặc điểm của đường sức từ của dòng điện thẳng dài, của ống dây có dòng điện chạy qua và của từ trường đều.

Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Nội dung cơ bảnCho học sinh nhắc lại khái niệm đường sức điện trường.
Giới thiệu khái niệm.

Giới thiệu qui ước.Giới thiệu dạng đường sức từ của ḍng điện thẳng dài.

Giới thiệu qui tắc xác định chiều đựng sức từ của ḍng điện thẳng dài.
Đưa ra ví dụ cụ thể để học sinh áp dụng qui tắc.


Giới
 
Gửi ý kiến