Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Kế ộach BDHS gỏi, phụ đạo HS yéu lớp 4

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Văn Toán (trang riêng)
Ngày gửi: 12h:44' 16-10-2013
Dung lượng: 26.2 KB
Số lượt tải: 1978
Số lượt thích: 0 người

TỔ CM ĐÁ KHÁNH
4B
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Kiên Thành, ngày 27 tháng 9 năm 2013KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI VÀ PHỤ ĐẠO HỌC SINH YẾU
Năm học 2013 - 2014

I. CƠ SỞ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH
- Căn cứ vào kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2013 – 2014 của trường Tiểu học Kiên Thành và kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2012 - 2013.
- Căn cứ vào kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu của BGH nhà trường.
Căn cứ vào kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu của TCM Trung Tâm.
- Căn cứ vào kết quả của học sinh cũng như danh sách học sinh giỏi, học sinh chậm yếu hai môn Toán, Tiếng Việt qua khảo sát chất lượng đầu năm học 2013-2014.
Nay giáo viên chủ nhiệm lớp 4B của TCM Đá Khánh trường Tiểu học Kiên Thành xây dựng kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi – phụ đạo học sinh yếu ở năm học 2013 - 2014 như sau:

II. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH.
1. Thống kê tình hình giáo viên, học sinh – cơ sở vật chất.
- Lớp 4B được biên chế 9 em với 1,5 giáo viên/lớp.
- 100% HS dân tộc thiểu số. Trong đó học sinh dân tộc H’mông 3 hs.
- Cơ sở vật chất đáp ứng đủ yêu cầu giảng dạy.
1.2 Chất lượng học sinh năm học 2012 – 2013:
a. Thống kê số học sinh đạt danh hiệu khen thưởng:

Lớp
Số học sinh Giỏi
Số HS Tiên tiến
Ghi chú

4B
1
2b. Thống kê số học sinh yếu:
- Đối với các môn đánh giá bằng nhận xét:
Năm học 2012 - 2013 không có học sinh xếp loại B(chưa hoàn thành).
Năm học 2012 – 2013 khối không có học sinh ở lại lớp.
2. Thống kê khảo sát chất lượng đầu năm 2 môn: Toán – Tiếng Việt


TS
HS
Môn Toán
Môn Tiếng Việt


Giỏi
Khá
TB
Yếu
Giỏi
Khá
TB
Yếu


SL
%
SL
%
SL
%
SL
%
SL
%
SL
%
SL
%
SL
%

9
1

2

4

2

1

2

4

23. Thống kê danh sách học sinh giỏi năm học 2013 – 2014.

TT
Họ và tên học sinh
Tiếng Việt
Toán
Ghi chú

01
Triệu Thị Giang
1
14. Thống kê danh sách học sinh chậm yếu ( có kiến thức chưa bền vững) năm học 2013 – 2014.
TT
Họ và tên học sinh
Tiếng Việt
Toán
Ghi chú

01
Dương Thị Thương
1
1


02
Lý Sinh Hoàng
1
1III. ĐÁNH GIÁ NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN CƠ BẢN:
1. Thuận lợi:
Năm học 2013 – 2014, lớp 4B có nhiều thuận lợi trong việc bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu như sau:
- Năm học 2012 – 2013, lớp đã thực hiện đạt được nhiều kết quả khả quan, trọng đó nổi bật nhất là tỉ lệ học sinh lên lớp của toàn lớp đạt 100%.
- 100% học sinh được đánh giá xếp loại Hạnh kiểm là hoàn thành 5 nhiệm vụ của người học sinh.
Đây là những yếu tố , những điều kiện và là những cơ sở, những động lực to lớn, giúp giáo viên, học sinh của lớp hoàn thành tốt về công tác bồi dưỡng học sinh giỏi , phụ đạo học sinh yếu ở năm học 2013 – 2014 này.
- Sự nhận thức và quan tâm đến chất lượng học tập của con em mình trong quần chúng nhân dân ngày càng rõ nét. Hoạt động của Ban đại diện CMHS lớp cùng với các đoàn thể ngày càng chặt chẽ và có hiệu quả.
2. Khó khăn: (cũng là nguyên nhân dẫn tới việc nảy sinh, xuất hiện đối tượng HS yếu kém)
Ngoài những mặt thuận lợi như đã phân tích ở trên, trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu của tổ cũng còn gặp phải những khó khăn, trở ngại như sau:
* Về sự lãnh, chỉ đạo của các tổ chuyên môn:
- Do công việc của giáo viên ngày càng nhiều nên việc dành thời gian để đi sâu nghiên cứu nội dung chỉ đạo trong tổ có lúc còn hạn chế.
* Về phía giáo viên:
-0,5 Giáo viên của lớp có hoàn cảnh
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓