Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Hướng dẫn thực hiện chương trình SGK Tiếng Anh cấp Tiểu học

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Xuân Long (trang riêng)
Ngày gửi: 07h:50' 24-09-2013
Dung lượng: 164.0 KB
Số lượt tải: 22
Số lượt thích: 0 người
UBND HUYỆN TÂN CHÂU
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 289 /PGDĐT–GDTH
V/v hướng dẫn sử dụng SGK, tài liệu
và kiểm tra đánh giá môn Tiếng Anh tiểu học
năm học 2013-2014
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tân Châu, ngày 29 tháng 8 năm 2013


Kính gửi: - Hiệu trưởng các trường tiểu học tổ chức giảng dạy tiếng Anh trong huyện.

Thực hiện công văn số 2530/SGDĐT-GDTH của Sở Giáo dục và Đào tạo ngày 16/8/2013 về việc hướng dẫn sử dụng SGK, tài liệu kiểm tra đánh giá môn Tiếng Anh tiểu học năm học 2013 – 2014. Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đơn vị thực hiện như sau:
I. Sách giáo khoa và tài liệu dạy Tiếng Anh tiểu học.
1. Sách giáo khoa và tài liệu dạy Tiếng Anh tiểu học đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành cho phép sử dụng gồm:
Sách giáo khoa Tiếng Anh 3, Tiếng Anh 4, Tiếng Anh 5, Tổng chủ biên Hoàng Văn Vân, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.
Dựa theo phân phối nội dung chương trình dạy học, tài liệu hướng dẫn giảng dạy, giáo viên thiết kế và triển khai các bài dạy với yêu cầu đảm bảo các mục tiêu của Chương trình tiếng Anh tiểu học.
2. Tài liệu thay sách giáo khoa tiếng Anh tiểu học đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép sử dụng dạy tự chọn:
- Let’s Go, Nhà xuất bản Đại học Oxford, áp dụng theo hình thức dạy học tự chọn tại các địa bàn đã triển khai từ năm học 2003-2004.
3. Thiết bị dạy học
Bộ thiết bị dạy học Tiếng Anh 3 thí điểm gồm các loại thiết bị sau: Đĩa Audio CD; Bộ quân rối; Bộ thẻ từ; Bộ tranh; Robot teachers’.
II. Kiểm tra đánh giá môn Tiếng Anh lớp 3, lớp 4, lớp 5
1. Hình thức kiểm tra và yêu cầu về bài kiểm tra
Đề kiểm tra được biên soạn theo 4 kỹ năng cho mọi đối tượng học sinh, đảm bảo các yêu cầu về kiến thức và kỹ năng, ưu tiên kiểm tra các kỹ năng nghe và nói trong đó phần nghe chiếm 50% về thời lượng, số câu hỏi và điểm số; phần đọc-viết chiếm 40%; phần nói chiếm 10%. Tổ chức kiểm tra đồng loạt nếu dùng đề chung. Để đảm bảo tính khách quan, chính xác nên cho nghe bằng máy và có thể sử dụng giáo viên bộ môn khác coi kiểm tra phần nghe, đọc-viết. Các câu hỏi phải viết bằng tiếng Anh với tiêu chí ngắn gọn, quen thuộc và phải có câu trả lời mẫu. Mỗi bài không quá 4 trang A4 (kể cả hình vẽ).
2. Cấu trúc bài kiểm tra
Gồm 10 Questions, mỗi Question gồm 4 câu, mỗi câu 0,25 điểm, chia làm 3 phần (Part).
Part I. Listening (20’)
Bài kiểm tra kỹ năng nghe được thiết kế riêng vào 1 tờ giấy A4 (2 mặt) gồm 05 Questions, mỗi Question gồm 4 câu, mỗi câu 0,25đ.
Question 1. Listen and number.
Question 2. Listen and colour.
Question 3. Listen and draw the lines./ Listen and match.
Question 4. Listen and tick./ Listen and circle.
Question 5. Listen and complete.
Part II. Reading and writing (15’)
Bài kiểm tra kỹ năng đọc-viết được thiết kế riêng vào 1 tờ giấy A4 (2 mặt) gồm 04 Questions, mỗi Question gồm 4 câu, mỗi câu 0,25đ.
Có sự khác biệt về yêu cầu giữa các lớp như sau:
Lớp 3:
Question 6. Look and read. Put a tick or a cross () in the box
Question 7. Look and read. Write Yes or No on the line
Question 8. Look at the pictures and the letters. Write the words
Question 9. Fill in each gap with a suitable word from the box
Lớp 4:
Question 6. Look and read. Put a tick or a cross in the box
Question 7. Read and write the suitable words in the gaps
Question 8. Look at the pictures and the letters. Write the words
Question 9. Fill in each gap with a suitable word from the box
Lớp 5:
Question 6. Choose the correct words and put them in the line.
Question 7. Read and colour. Insert the missing letters in the gaps
(2 x 0,25 đ/màu + 2 x 0,25 đ/từ)
Question 8. Read and write one or more words in each gap.
Question 9. Fill in each gap with a suitable word from the box.
Part III. Speaking (5’)
 
Gửi ý kiến