Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Phân phối chương trình nghề PT môn Tin học năm học 2013-2013

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Sở GD&ĐT Nghệ An
Người gửi: Lê Như Huân (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:25' 27-08-2013
Dung lượng: 75.5 KB
Số lượt tải: 305
Số lượt thích: 0 người
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGHỆ AN


PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC NGHỀ PHỔ THÔNG
MÔN TIN HỌC THCS
THỜI LƯỢNG 70 TIẾT
(Áp dụng từ năm học 2013 - 2014)


HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN

1. Tổ chức dạy học
- Nội dung chương trình giáo dục nghề Tin học dành cho Trung học cơ sở (THCS) gồm các phần sau:
1. Hệ điều hành Microsoft Windows;
2. Phần mềm soạn thảo văn bản Microsoft Word;
3. Chương trình bảng tính Microsoft Excel;
4. Mạng máy tính và Internet.
- Thời lượng dạy học chương trình giáo dục nghề phổ thông THCS là 70 tiết. Được thực hiện dạy và kết thúc môn học trước kì thi của từng năm học.
- Dạy đủ số tiết cho cả phần bài học lý thuyết và phần thực hành của từng bài học, từng chương. Nếu thấy cần thiết và điều kiện cho phép, có thể bổ sung thời lượng cho Bài thực hành, bài tập, ôn tập.
- Trong thời lượng phân phối cho các bài cần dành thời gian để hướng dẫn HS trả lời câu hỏi và làm bài tập trong sách giáo khoa.
- Ở một số nội dung, để học lí thuyết hiệu quả hơn cần sử dụng máy chiếu, phần mềm, tranh, ảnh, sơ đồ trực quan. Đặc biệt, phần lớn các nội dung lí thuyết của chương 2, chương 3 và chương 4 dạy trên máy tính sẽ hiệu quả hơn.

2. Kiểm tra, đánh giá
- Phải thực hiện đổi mới kiểm tra, đánh giá theo hướng dẫn của Bộ GDĐT. Việc kiểm tra, đánh giá phải bám sát chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình môn học.
- Phải đảm bảo thực hiện đúng, đủ các tiết kiểm tra, kiểm tra thực hành, kiểm tra hết môn.
- Phải đánh giá được cả kiến thức, kĩ năng, cả lí thuyết, thực hành và phải theo nội dung, mức độ yêu cầu được quy định trong chương trình môn học.
- Về kiểm tra thường xuyên theo quy định. Nên tiến hành đánh giá và cho điểm học sinh trong các tiết, bài thực hành để nâng cao hiệu quả tiết học. Điểm này là điểm kiểm tra thường xuyên (hệ số 1).
- Việc kiểm tra hết môn phải được thực hiện ở cả hai nội dung lí thuyết và thực hành trên máy.

Vinh, ngày …tháng…năm 2013
GIÁM ĐỐC SỞ GD&ĐT NGHỆ AN

B. PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC NGHỀ PHỔ THÔNG
MÔN: TIN HỌC THCS (70 TIẾT)


Chương I. Hệ điều hành MICROSOFT WINDOWS


Tiết 1, 2, 3
Bài 1. Hệ điều hành WINDOWS
Bài 2. Tổ chức thông tin trong máy tính

Tiết 4, 5, 6
Thực hành bài 1 và bài 2


Chương II. Phần mềm soạn thảo văn bản MICROSOFT WORD


Tiết 7, 8, 9
Bài 3. Phần mềm soạn thảo văn bản
Bài 4. Bước đầu soạn thảo văn bản

Tiết 10, 11
Thực hành bài 3 và bài 4

Tiết 12, 13
Bài 5. Định dạng văn bản

Tiết 14, 15
Thực hành bài 5

Tiết 16, 17
Bài 6. Làm việc với bảng

Tiết 18, 19
Thực hành bài 6

Tiết 20, 21
Bài 7. Thực hành soạn thảo văn bản

Tiết 22, 23
Bài 8. Một số chức năng soạn thảo nâng cao

Tiết 24, 25
Thực hành bài 8

Tiết 26, 27, 28
Bài 9. Các công cụ trợ giúp
Bài 10. Trình bày trang văn bản và in

Tiết 29, 30
Thực hành bài 9 và bài 10

Tiết 31, 32
Bài 11. Thực hành tổng hợp

Tiết 33
Ôn tập

Tiết 34
Kiểm tra


Chương III. Chương trình bảng tính MICROSOFT EXCEL


Tiết 35, 36, 37
Bài 12. Làm quen với chương trình bảng tính
Bài 13. Dữ liệu trên trang tính

Tiết 38, 39
Thực hành bài 12 và bài 13

Tiết 40, 41
Bài 14. Tính toán trên trang tính

Tiết 42, 43
Thực hành bài 14

Tiết 44, 45
Bài 15. Sử dụng hàm

Tiết 46, 47
Thực hành bài 15

Tiết 48, 49, 50
Bài 16. Sao chép dữ liệu trên trang tính
Bài 17. Trình bày trang tính

Tiết 51, 52, 53
Thực hành bài 16 và bài 17

Tiết 54, 55, 56
Bài 18. Sắp xếp và lọc dữ liệu
Bài 19. Biểu diễn dữ liệu bằng biểu đồ

Tiết 57, 58
Thực hành bài 18 và bài
 
Gửi ý kiến