Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

giao an tu chon sinh hoc 10 (35 tiet)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hà Kim Chung (trang riêng)
Ngày gửi: 00h:04' 21-08-2013
Dung lượng: 1.0 MB
Số lượt tải: 1577
Số lượt thích: 2 người (Đỗ Thị Hương Thơm, Đinh Thị Kim Quyên)
CHỦ ĐỀ 1 – HỆ THỐNG HÓA KIẾN THỨC CƠ BẢN CỦA SINH HỌC TẾ BÀO
A. PHẦN LÍ THUYẾT

Tự chọn tiết : 1, 2.
VẤN ĐỀ 1: THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA TẾ BÀO

Mục tiêu: Sau khi học xong tiết này học sinh phải:
1.1. Kiến thức:
Trình bày được một cách có hệ thống về thành phần hoá học của tế bào: Các nguyên tố cấu tạo tế bào và cơ thể, nước, vai trò của nước.
Trình bày được cấu tạo và chức năng của các hợp chất hữu cơ: cacbohyđrat và lipít và prôtêin.
1.2. Kỹ năng:
Rèn luyện kỹ năng phân tích, so sánh và khái quát hóa
1.3. Thái độ:
Từ việc ôn tập có hệ thống, lôgic khoa học và vận dụng được lí thuyết để giải thích trả lời các câu hỏi liên quan đến các kiến thức đã học giúp các em ngày cảng yeeuthichs môn học hơn.
Chuẩn bị:
2.1. Học sinh:
Chuẩn bị trước các nội dung về thành phần hoá học của tế bào trong bài và những câu hỏi, bài tập cần giải đáp.
2.2. Giáo viên:
2.2.1. Phương tiện dạy học:
SGK, SGV, tài liệu chủ đề tự chọn bám sát sinh học 10 chương trình chuẩn
Chuẩn kiến thức kĩ năng sinh học 10 theo tinh thần giảm tải
Các tài liệu tham khảo: Hướng dẫn học và ôn tập Sinh học 10 – Lê Đình Trung – NXB Giáo dục, Ôn tập và kiểm tra sinh học 10 – Phan Thu Hương – NXB Đại học sư phạm, ...
2.2.2) Thiết kế hoạt động dạy – học
Ổn định tổ chức
Giới thiệu chương trình Sinh học tự chọn 10
Kiểm tra bài cũ:
Giới thiệu chủ đề 1
Câu 1: Thế nào là nguyên tố đại lượng, vi lượng, cho ví dụ? Vai trò của chúng đối với tế bào ?
Câu 2: Trình bày đặc tính lí hóa và vai trò của nước?
Nội dung bài học:
Hoạt động 1: Hệ thống hóa và ôn tập về các chất vô cơ trong tế bào

Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh

CH1: Hãy liệt kê liệt kê các nguyên tố hóa học có trong tế bào? Những nguyên tố nào chiếm tỉ lệ cao nhất?

CH2: Trong tế bào các nguyên tố hóa học được chia thành mấy nhóm? vái trò của mỗi nhóm? Cho ví dụ?
Hợp chất vô cơ đầu tiên quyết định đến sự tồn tại của sự sống đó là H2O
CH3: Nước có cấu trúc lí hoá như thế nào? Vai trò của nước đối với hoạt động sống của tế bào?
Liên hệ kiến thức cũ và nêu cấu trúc lí hoá của nước
HS vận dụng kiến thức mục I SGK SH 10 để trả lời: .... có khoảng 25 NT trong đó có 4 nguyên tố C, H, O, N là cơ bản và chiếm 96,0%.
Vận dụng kiến thức để trả lời gồm 2 loại nguyên tố: Đa lượng và vi lượng ...


Liên hệ kiến thức cũ và nêu cấu trúc lí hoá của nước

VẤN ĐỀ 1: THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA TẾ BÀO
1. Các chất vô cơ trong tế bào
1.1. Thành phần nguyên tố của tế bào
- Trong số 92 NT có trong TN, có khoảng 25 NT có trong cơ thể sống là phổ biến và cần thiết cho sự sống. Trong đó có 4 nguyên tố C, H, O, N là cơ bản và chiếm 96,0%.
- Gồm 2 loại nguyên tố: Đa lượng và vi lượng.
1.2. Nước và vai trò của nước
- Nước là TP vô cơ quan trọng bậc nhất đối với tế bào và cơ thể không chỉ ở hàm lượng chiếm 70% mà còn ở vai trò đặc biệt quan trọng của chúng đối với hoạt động sống.
- Do tính phân cực của các PT nước ( các PT nước có thể LK với nhau nhờ LK hiđrô và có thể liên kết với các phân tử khác ( PT nước có nhiều vai trò quan trọng đối với cơ thể sống như: là dung môi hoà tan các chất, điều hoà nhiệt, là môi trường khuếch tán.

Hoạt động 2: Hệ thống hóa và ôn tập về các chất hữu cơ trong tế bào

CH4: Qua kiến thức đã học trong Chương I – Thành phần hóa học của tế bào, em hãy nêu một số loại hợp chất hữu quan trọng?
CH5: Hãy lập bảng liệt kê các dạng cacbonhiđrat, cấu trúc và vai trò của chúng trong cơ thể
HS: Có 4 loại hợp chất hữu cơ quan trọng như Cacbonhiđrat, lipit, prôtêin và axit Nu

Liên hệ kiến thức cũ thảo luận nhómđại diện lên trình bày
Dạng
Cấu trúc
Vai trò
 
Gửi ý kiến