Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Giáo án Tiếng Anh 9 soạn 4 cột cả năm

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Cấn Văn Thắm (trang riêng)
Ngày gửi: 07h:13' 06-08-2013
Dung lượng: 73.2 KB
Số lượt tải: 174
Số lượt thích: 0 người
Date of preparing:
Date of teaching:
LESSON PLAN

Unit: 1 A VISIT FROM A PEN PAL
Lesson: 1 GETTING STRARTED – LISTEN & READ
Week: 1 ; Period: 1
Date of teaching:
I/ Objectives: By the end of the lesson ss will be able to know about interesting places in VN, realize the simple past tense and get used to know “wish” clause
II/ Language contents:
Vocabulary: a mosque, (to) correspond, to be impress by, (to) pray, worship, atmosphere, (to) keep in touch
Grammar: S + wish + S + V2/ed
III/ Teaching aids: Text book, posters, pictures
IV/ Procedures:

Time
Teacher’s activities
 Ss’ activities
 Stages and contents

5’

8’


10’

10’10’


3’
*Ask ss some questions for chatting

*Follow the steps of the presentation the vocab.*Checking memory
*Ask ss to listen to the T & choose the correct option to complete the sentence
Ask ss to read the passage again & check their answers
Feedback


*Ask ss to read the text & find out the sentence use the simple past tense
Elicit from ss the form, use

*Text base the sentence with “wish” clause
Elicit from ss the form, meaning, use*Write on the board
*Answer
Possible answers:
I think I’ll take our friends to the temples, churches, to the beach, mountains, theaters, restaurants
*Follow the T
Guess the words
Repeat
Copy

*Rewrite

*Listen to the T & choose the correct option
*Read the text & check

*Read & find out the sentence

Answer for the T*Find out the sentence with “wish” clause
Answer

*Copy & carry out
I/ Warmer: Chatting
-Do you have any pen pals?
-Where does he/she live?
-Has she/he ever visited your city?
-What activities would you do during the visit?
II/ Pre-teach vocabulary:
-(to) correspónd: giao thiệp, trao đổi bằng thư từ (explan)
-a mosque: nhà thờ Hồi giáo (picture)
-(to) be impéssed by: có ấn tượng(explan)
(to) pray: cầu nguyện
*Checking: W & W
III/ Activities:
Multiple choice:
a/ Lan and Maryam usually write to one another every........ (C) two weeks
b/ Maryam was impressed because............
(B) Ha Noi people were friendly
c/ The girls went to see........ (D) all the above.
d/ Maryam wanted to...........(B) invite Lan to KuaLa Lumpur
Consolidate old language:
-The simple past tense:
Ex: Maryam wanted to visit the mosque on Hang Luoc Street.
+Form:
S + Ved/2 + O

+Use: Diễn tả hành động xảy ra tại 1 thời điểm xác định trong quá khứ
Present the new language
Ex: I wish you had a longer vacation
+Form:
S + wish + S + V2/ed

+Meaning: Ước muốn
+Use: Diễn tả 1 ước muốn không có thật ở hiện tại
IV/ Homework:
-Prepare the new lesson part speakDate of preparing:
Date of teaching:
LESSON PLAN

Unit 1: A VISIT FROM A PEN PAL
Lesson 2: SPEAK
Week 1 ; Period 2
Date of teaching:
I/ Objectives: By the end of the lesson ss will be able to make and respond to introduction.
II/ Language contents:
Vocabulary: (to) introduce, industrial city, especially
Grammar:
III/ Teaching aids: posters, text book, pictures, cards
IV/ Procedures:

Times
 Teacher’s activities
 Ss’ activities
 Stages & contents

8’
7’

7’


10’10’


3’
*Stick the cards on the board
Divide the class in to 2 groups
Give instruction
*Follow the steps of presentation the vocabulary*Ask ss to do exercises a page 8
*Get feed back
Ask ss to practise the dialogue
No_avatar

giáo án tiếng anh sai chuẩn kiến thức kỹ năng phần mục tiêu cũng chưa chuẩn theo sách nội dung còn sơ sài

 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓