Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bai thu hoach Chinh tri he 2013 VNK

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Võ Nguyên Khương
Ngày gửi: 21h:59' 10-07-2013
Dung lượng: 46.0 KB
Số lượt tải: 2273
Số lượt thích: 1 người (Võ Nguyên Khương)

BÀI THU HOẠCH
BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ HÈ CHO CÁN BỘ, GIÁO VIÊN NĂM 2013

Câu hỏi thu hoạch:
Để thực hiện Kết luận số 51-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chương trình hành động của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chương trình hành động số 165-Ctr/TU của Tỉnh uỷ và Kế hoạch số: 56/KH-UBND của Uỷ ban nhân dân Tỉnh, là cán bộ- giáo viên, đồng chí sẽ làm gì (1.1) để góp phần thực hiện thành công chủ trương của Đảng, của ngành về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa và hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; đồng thời đề xuất thêm những giải pháp (1.2) sát với tình hình địa phương để thực hiện trong thời gian tới.
Bài làm
1.1. Là một giáo viên dạy lớp, bản thân sẽ thực hiện những nội dung công việc như sau:
- Quán triệt đầy đủ các chương trình hành động cụ thể quan điểm giáo dục đào tạo là quốc sách hàng đầu.
- Tiếp tục thực hiện việc đổi mới tư duy, đổi mới nội dung, phương pháp dạy học cho phù hợp với đối tượng học sinh của lớp mình.
- Thực hiện tốt Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011-2020.
- Khắc phục tiêu cực trong tình trạng dạy thêm, học thêm, trong thi cử nhằm đảm bảo sự công bằng với học sinh.
- Học tập chương trình bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên nhằm nâng cao năng lực nghề nghiệp của đội ngũ theo yêu cầu chuẩn nghề nghiệp giáo viên các cấp.
- Nghiên cứu Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa đảm bảo nội dung dạy học đạt yêu cầu cơ bản, thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường.
- Tiếp tục, duy trì ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy nhằm đổi mới nội dung dạy và học theo hướng hiện đại.
- Thực hiện theo sự chỉ đạo của ngành, đơn vị về chương trình xoá mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ; chương trình giáo dục thường xuyên đáp ứng yêu cầu người học.
- Tự học và tìm hiểu thêm về ngoại ngữ để hiểu biết và sử dụng trong dạy học ứng dụng công nghệ thông tin.
- Phối hợp với các bậc cha mẹ học sinh tìm hiểu gia đình của học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn; vận động mạnh thường quân hỗ trợ về đồ dùng học tập, phương tiện đi lại...nhằm tạo điều kiện cho các em được đến trường học tốt.
- Thực hiện về Đề án " Đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, đẩy mạnh xã hội hoá một số loại hình dịch vụ sự nghiệp công nghiệp ".
- Thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.
- Thực hiện chương trình đào tạo lại, chương trình bồi dưỡng thường xuyên đội ngũ nhà giáo.
- Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức sâu sắc của hệ thống chính trị và toàn xã hội về " Giáo dục và đào tạo là sự nghiệp của toàn Đảng, của Nhà nước và của toàn dân ", " Phát triển giáo dục là quốc sách hàng đầu ", " Đầu tư cho giáo dục và đào tạo là đầu tư cho phát triển".
- Thực hiện mục tiêu nâng cao chuẩn năng lực giáo viên; thực hiện Quy định về đạo đức nhà giáo.
- Phát huy vai trò trách nhiệm, tăng cường công tác tuyên truyền tạo sự đồng thuận của cha mẹ học sinh.
- Nâng cao chất lượng giảng dạy trên lớp, phụ đạo học sinh có học lực yếu; luôn đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá, thi cử theo hướng đánh giá khách quan, đúng thực chất năng lực của học sinh.
- Giúp học sinh được tăng thời lượng tự học có hướng dẫn tại trường, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.
- Thực hiện nghiêm túc, đúng quy chế thi và đánh giá định kỳ kết quả học tập học sinh theo các Thông tư hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Tuyên truyền đến người dân nâng cao nhận thức và tham gia thực hiện tích cực công tác phổ cập giáo dục, xoá mù chữ.
- Nâng cao chất lượng hiệu quả việc đổi mới phương pháp dạy và học để đảm bảo chất lượng giáo dục và phổ cập.
- Thực hiện tốt duy trì sĩ số học sinh và chống lưu ban, bỏ học.

1.2. Những nội
 
Gửi ý kiến