Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

vat ly 10

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Anh Phong
Ngày gửi: 18h:54' 07-06-2013
Dung lượng: 48.0 KB
Số lượt tải: 9
Số lượt thích: 0 người
Bài 10: BA ĐỊNH LUẬT NIUTƠN
(Tiết 2)


I. Mục tiêu
1. Về kiến thức
-Phát biểu được định luật III Niutơn
-Phát biểu được đặc điểm của lực và phản lực
-Viết đựoc công thức của định luật III Niutơn
-Nắm được ý nghĩa của định luật III Niutơn
2. Về kĩ năng
-Vận dụng được định luật I, II, III Niutơn để giải một số bài tập.
-Chỉ ra được đặc điểm của cặp “lực và phản lực”. Phân biệt cặp lực này với cặp lực cân bằng.
-Vận dụng phối hợp định luật II và III để giải các bài tập.
3. Thái độ
II. Chuẩn bị
Gv: Chuẩn bị thêm một số ví dụ về các định luật của Niu-tơn, nhằm tăng niềm tin cho học sinh vào tính đúng đắn của định luật.
III. Tiến trình giảng dạy
Ổn định lớp
Kiểm tra bài cũ (5’)
- Hãy phát biểu và viết biểu thức định luật II Niu-tơn, tên gọi và đơn vị của từng đại lượng. Định nghĩa và tính chất của khối lượng?
- Phát biểu định luật I Niu-tơn? Quán tính là gì? cho ví dụ?
3. Bài mới
Hoạt động 1: Tìm hiểu khái niệm trọng lực và trọng lượng.
TG
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Nội dung

7’
- Ở lớp 6 em đã biết trọng lực. Vậy trọng lực là gì?


- Trọng lượng là gì?


- Chú ý trọng lực gây ra gia tốc rơi tự do.
- Nêu hệ thức liên hệ giữa khối lượng và trọng lượng?
- Do đâu mà có hệ thức đó?
- Hãy vận dụng ĐL II vào chuyển động rơi tự do của vật.
- Nhận xét: g = 9,8m/s2 nếu vật có khối lượng m = 1kg thì P = 9,8N.
- Hãy giải thích tại sao ở cùng một nơi trên mặt đất la luôn có:

- Trọng lực là lực hút của trái đất đặt vào vật, có phương thẳng đứng có chiều từ trên xuống.
- Trọng lượng là độ lớn của trọng lực. Trọng lực được đo bằng lực kế.


-P = 10m

-Một vài ý kiến.
- Vận dụng ĐL II ta được:
- Hs vận dụng kiến thức để chứng minh.

3. Trọng lực. Trọng lượng
a. trọng lực là lực của trái đất tác dụng vào các vật, gây ra cho chúng gia tốc rơi tự do.
b. Độ lớn của trọng lực tác dụng lên một vật gọi là trọng lượng, kí hiệu P. Trọng lượng được đo bằng lực kế.
c. Công thức tính trọng lực


Hoạt động 2: Tìm hiểu định luật III Niu-tơn.
TG
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Nội dung

15’
- Cho 2 hòn bi va chạm. Em có nhận xét gì về chuyển động của hòn bi A và B

- Như vậy qua va chạm cả A và B đều thu được gia tốc. Theo em những lực nào gây ra gia tốc đó?

- Vậy khi A va chạm vào B không những A tác dụng lực lên B mà ngược lại, B cũng tác dụng lực lên A
- Giới thiệu và phân tích các ví dụ (H10.3, 10.4)
- Qua tất cả ví vụ trên, hãy rút ra kết luận khái quát.

- Hai lực này giá, chiều, độ lớn như thế nào?


- Hs quan sát rồi trả lời: B đang đứng yên thì chuyển động. A đang chuyển động thì đổi hướng vận tốc.
- TL trả lời: lực do A tác dụng lên B gây ra gia tốc cho B, lực do B tác dụng lên A gây ra gia tốc cho A
-Lắng nghe.- Chú ý các ví dụ.

- Nếu A tác dụng lên B một lực thì B cũng tác dụng lên A một lực.
- Cùng giá, ngược chiều, cùng độ lớn.

III. Định luật III Niu-tơn
1. Sự tương tác giữa các vật

2. Định luật
Trong mọi trường hợp, khi vật A tác dụng lên vật B một lực, thì vật B cũng tác dụng lại vật A một lực. Hai lực này cùng giá, cùng độ lớn, nhưng ngược chiều.Hoạt động 3: Tìm hiểu đặc điểm của cặp “lực và phản lực”.
TG
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Nội dung

12’
- Các em hãy đọc C5.
- Có phải búa tác dụng lực lên đinh còn đinh không tác dụng
 
Gửi ý kiến