Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

BAN DANG KY HOC TAP VA LAM THEO TAM GUONG HO CHI MINH

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thị Cẩm Nhung (trang riêng)
Ngày gửi: 21h:20' 29-05-2013
Dung lượng: 55.0 KB
Số lượt tải: 104
Số lượt thích: 0 người
ĐẢNG ỦY XÃ LONG HỮU ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ THCS LONG HỮU
*
Long Hữu, ngày 23 tháng 5 năm 2013BẢN ĐĂNG KÝ
“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”

Kính gửi: chi ủy chi bộ THCS Long Hữu

Tôi tên: TRẦN THỊ CẨM NHUNG
Chức vụ đảng:………………………………………........................................
Chức vụ chính quyền……………………………….........................................
Đơn vị công tác: Trường THCS Long Hữu
Tôi xin đăng ký học tập và làm theo “Tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2013 như sau:

1/ Gương mẫu chấp hành các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và chính sách, pháp luật của nhà nước; thực hiện nghiêm quy định số 2400-QĐ/TU ngày 27/8/2012 của Ban Thường vụ tỉnh ủy Trà Vinh về “Một số nội dung tự giác đi đầu, gương mẫu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp, các ngành trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, chỉ thị số 08-CT/TU ngày 16/8/2012 của Ban Thường Vụ Tỉnh ủy Trà Vinh “về việc cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức không được sử dụng rượu, bia trong giờ làm việc”; công văn số 288-CV/TU ngày 23/10/2012 của Ban Thường vụ tỉnh ủy Trà Vinh “Về việc uốn nắn việc chấp hành quy định trong giờ hành chính và việc chấp hành kỷ luật phát ngôn của cán bộ, đảng viên”. Thực hiện nền nếp, chế độ sinh hoạt đảng, các nội quy, quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị, địa phương.
- Luôn tuyên truyền, vận động gia đình, học sinh và bạn bè đồng nghiệp thực hiện quan điểm, đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Bản thân luôn tham gia đầy đủ các đợt học tập chính trị, học tập Nghị quyết do các cấp tổ chức. Có ý thức học tập ở bạn bè, đồng nghiệp, để bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, không ngừng nâng cao nhận thức. Luôn có ý thức tốt hưởng ứng tham gia cuộc vận động: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cũng như tiếp tục hưởng ướng các cuộc vận động: “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”, “Không để học sinh ngồi sai lớp”, “Không vi phạm đạo đức nhà giáo” và phong trào khác do Bộ Giáo dục – Đào tạo phát động như: “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, sáng tạo, tự học, tự rèn”; “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.
- Thực hiện tốt chỉ thị số 08-CT/TU ngày 16/8/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh không sử dụng rượu, bia trong giờ làm việc.
- Có thái độ văn minh, lịch sự trong quan hệ xã hội, trong giao tiếp với đồng nghiệp, phụ huynh học sinh và học sinh.
- Thực hiện tốt các nội qui, qui chế của ngành, đơn vị. Luôn thực hiện chế độ sinh hoạt đảng và đóng đảng phí theo quy định.
- Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.
2/ Chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Nêu cao tinh thần trách nhiệm trên lĩnh vực công tác được phân công; tận tụy với công việc, phấn đấu hoàn thành tốt nhệm vụ được giao; tích cực học tập, rèn luyện, nâng cao năng suất lao động hiệu quả trong công tác và học tập.
- Luôn chấp hành và thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ:
+ Thực hiện các loại văn bản, công văn của ngành đều được thảo luận bàn bạc ở tổ chuyên môn, rồi sau đó thống nhất thực hiện.
+ Các tiết dự giờ, thao giảng được nhận xét, đánh giá rút kinh nghệm xếp loại đúng quy định.
+ Đánh giá công chức, chuẩn nghề nghiệp cuối năm trong tổ được thực hiện đúng quy trình mang tính dân chủ, khách quan công bằng.
- Có ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành tuyệt đối sự phân công của BGH, Chi bộ Đảng.
- Với vai trò là tổ trưởng chuyên môn: luôn bám sát kế hoạch của nhà trường từ đó lên kế hoạch hoạt động phù hợp cho tổ chuyên môn. Sinh hoạt tổ chuyên môn thường xuyên (ít nhất 2 lần/ tháng) để học tập, góp ý đưa ra nhiều phương pháp dạy học phù hợp nâng cao hiệu quả dạy và học,…Theo dõi tốt các hoạt động chuyên môn
 
Gửi ý kiến