Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH LỚP 6 NĂM HỌC 2013-2014

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Hồng Dung
Ngày gửi: 08h:23' 06-05-2013
Dung lượng: 57.0 KB
Số lượt tải: 108
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT PHÚ GIÁO
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS BÙI THỊ XUÂN
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: /KH-THCSBTX
Tân Long, ngày 22 tháng 4 năm 2013


KẾ HOẠCH
Tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2013 – 2014

Thực hiện kế hoạch năm học; trường THCS Bùi Thị Xuân lập kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2013-2014 với những nội dung như sau:
I. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH:
a. Danh sách hội đồng tuyển sinh theo quyết định của Phòng giáo dục và đào tạo Phú Giáo.
b. Chỉ tiêu tuyển sinh: Tuyển 100% học sinh hoàn thành chương trình tiểu học các trường TH Tân Long, An Long và một số học sinh vùng giáp ranh.
II. ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN:
Quy định tại điều 4; điều 5 chương II của quy chế tuyển sinh THCS ban hành kèm theo thông tư 02/2013/TT-BGDĐT ngày 30/01/2013 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo:
1.1 Tuổi của học sinh lớp 6 là 11 tuổi (tính từ năm sinh đến năm dự tuyển ) căn cứ theo giấy khai sinh hợp lệ theo điều lệ trường THCS được ban hành kèm theo thông tư 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
1.2 Hồ sơ dự tuyển hợp lệ gồm có:
a. Đơn xin dự tuyển vào lớp 6 trung học cơ sở
b. Bản chính học bạ tiểu học có xác nhận đã hoàn thành chương trình tiểu học.
c. Bản sao giấy khai sinh hợp lệ (giấy khai sinh từ tiểu học).
III. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TUYỂN SINH:
Chỉ tiêu tuyển sinh: 195 học sinh trong đó: 100% học sinh hoàn thành tiểu học trong địa bàn (TH Tân Long: 117; TH An Long: 33) và một số học sinh vùng giáp ranh.
Thời gian tuyển sinh:
Trường sẽ nhận hồ sơ và đơn xin dự tuyển của học sinh từ ngày 01/7/2013 đến ngày 07/7/2013.
Thời gian nhận hồ sơ : + Buổi sáng từ 7giờ 30 phút đến 11 giờ
+ Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút.
3. Địa điểm tuyển sinh:
Tại văn phòng trường THCS Bùi Thị Xuân
Ấp 2 xã Tân Long, Huyện Phú Giáo-Tỉnh Bình Dương
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Thời gian thực hiện
- Từ 22/4 đến 14/5/2013: Lập tờ trình đề nghị nhân sự của hội đồng tuyển sinh gởi về PGDĐT Phú Giáo.
- 5/2013: Thông báo lịch tuyển sinh vào lớp 6 để các trường TH Tân Long, TH An Long, TH Lai Uyên B, và TH Trừ Văn Thố và các phụ huynh học sinh khối 5 biết.
- Từ 01/7/2013 đến 07/7/2013 nhận đơn dự tuyển.
- Từ 09/7/2013 đến 14/7/2013: Duyệt hồ sơ và lập danh sách trúng truyển vào lớp 6 nộp về PGD&ĐT Phú Giáo.
- Từ 11/7/2013 đến 14/7/2013: Tiếp nhận hồ sơ xét tuyển vào lớp 6 theo địa bàn những học sinh không trúng tuyển vào lớp 6 tạo nguồn.
2. Biện pháp thực hiện:
- Xây dựng kế hoạch và phương án tuyển sinh năm học 2013-2014.
- Thông báo đến phụ huynh và ban giám hiệu trường TH Tân Long, TH An Long và TH Lai Uyên B và TH Trừ Văn Thố.
- Niêm yết công khai kế hoạch tuyển sinh của nhà trường.
- Hội đồng tuyển sinh tổ chức nhận hồ sơ theo đúng thời gian quy định từ 01/7/2013 đến 07/7/2013.
- Báo cáo danh sách về phòng giáo dục ngày 14/7/2013.
Trên đây là kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2013-2014 của trường THCS Bùi Thị Xuân đề nghị các bộ phận và cá nhân có liên quan căn cứ kế hoạch thực hiện./.
Nơi nhận:
 HIỆU TRƯỞNG

- UBND xã Tân Long, An Long;
- Hiệu trưởng các trường TH
- Lưu VT, CM.

Nguyễn Văn Trung
PHÒNG GD&ĐT PHÚ GIÁO
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS BÙI THỊ XUÂN
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tân Long, ngày 22 tháng 4 năm 2013

THÔNG BÁO
Tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2013
 
Gửi ý kiến