Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

BDTX

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thu Hà
Ngày gửi: 10h:11' 03-05-2013
Dung lượng: 97.0 KB
Số lượt tải: 264
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD & ĐT QUẢNG XƯƠNG
TRƯỜNG MẦM NON QUẢNG BÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc


Quảng Bình, ngày 20 tháng 3 năm 2013

KẾ HOẠCH CÁ NHÂN
BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2013 – 2014

Họ và tên giáo viên : Lê Thị Hà Trình độ chuyên môn : Đại học
Chức vụ : Giáo viên Tổ chuyên môn : Mẫu giáo
Công việc chuyên môn và nhiệm vụ được giao: : Giáo viên đứng lớp

I.MỤC TIÊU CỦA VIỆC BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên Mầm Non là căn cứ của việc quản lý, chỉ đạo, tổ chức, biên soạn tài liệu phục vụ công tác bồi dưỡng, tự bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên, nâng cao mức độ đáp ứng của giáo viên với yêu cầu phát triển giáo dục và yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên.

II. NỘI DUNG BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
1. Khối kiến thức bắt buộc
a.Nội dung bồi dưỡng 1 : Thời lượng : 30 tiết/năm học/giáo viên
- Theo hướng dẫn của Bộ giáo dục và đào tạo quy định cụ thể theo từng năm học các nội dung bồi dưỡng
b. Nội dung bồi dưỡng 2 : Thời lượng : 30 tiết/năm học/giáo viên
- Theo hướng dẫn của Sở giáo dục và đào tạo quy định theo từng năm học các nội dung bồi dưỡng
2. Khối kiến thức tự chọn
a. Nội dung bồi dưỡng 3 :

Yêu cầu bồi dưỡng
Mã mô đun
Tên và nội dung mô đun
Mục tiêu bồi dưỡng
Phân phối thời gian học
(Đơn vị tính :Tiết hoc)

Tự học
Tập trung


Lí thuyết
Thực hành

II. Nâng cao năng lực hiểu biết và xây dựng môi trường giáo dục của giáo viên
MN 9
Môi trường giáo dục cho trẻ 3 – 6 tuổi.
1.Những đặc thù của môi trường giáo dục trẻ 3 – 6 tuổi
2. Xây dựng môi trường trong lớp học cho trẻ 3 – 6 tuổi
3. Xây dựng môi trường ngoài lớp học cho trẻ 3 – 6 tuổi
4. Thực hành xây dựng môi trường giáo dục ngoài lớp học cho trẻ 3 – 6 tuổiKiến thức xây dựng môi trường giáo dục cho trẻ 3- 6 tuổi, những đặc thù của môi trường giáo dục trẻ 3- 6 tuổi, xây dựng môi trường giáo dục trong và ngoài lớp học co trẻ 3 – 6 tuổi ; thực hành xây dựng môi trường giáo dục ngoài lớp học cho trẻ 3 – 6 tuổi. Xác định được những đặc thù của môi trường giáo dục mầm non và ảnh hưởng của nó tới sự phát triển của trẻ đồng thời biết cách xây dựng môi trường giáo dục hiệu quả trong trường Mầm Non
9
6
0

VI. Tăng cường năng lực tổ chức các hoạt động giáo dục của giáo viên
MN 27
Thiết kế các hoạt động giáo dục lồng ghép nội dung bảo vệ môi trường, giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm, và giáo dục an toàn giao thông
1.Thiết kế các hoạt động giáo dục lồng ghép nội dung bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu
2. Thiết kế các hoạt động giáo dục lồng ghép nội dung giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm
3. Thiết kế các hoạt động giáo dục lồng ghép nội dung giáo dục an toàn giao thông
4. Thực hành thiết kế các hoạt động giáo dục lồng ghép
Mô đun thiêt kế các hoạt động giáo dục lồng ghép nội dung bảo vệ môi trường, giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và giáo dục an toàn giao thông gồm : Thiết kế các hoạt động giáo dục lồng ghép nội dung bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu ; thiết kế các hoạt động giáo dục lồng ghép nội dung giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm ; thiết kế các hoạt động giáo dục lồng ghép nội dung giáo dục an toàn giao thông ;thực hành thiết kế các hoạt động giáo dục lồng ghép. Giúp giáo viên Mầm Non biết thiết kế được các hoạt động giáo dục lồng ghép nội dung bảo vệ môi trường, giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và giáo dục an toàn giao thông
9
6
0

VII.
Tăng cường năng lực sử dụng thiết bị dạy học và ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học của giáo viên
MN 32
Thiết kế và sử dụng giáo án điện tử
1.khái niệm về giáo án điện tử ;
2.Vai trò của giáo an điện tử trong đổi mới giáo dục mầm non ;
3. Thiết kế giáo án điện tử
4. Sử dụng giáo án điện tử
5. Thực hành thiết kế và sử dụng giáo an điện tử
Mô
 
Gửi ý kiến