Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài tập- ôn tập vật lí 9(hay)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Cao Văn Thế (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:01' 25-04-2013
Dung lượng: 193.5 KB
Số lượt tải: 1471
Số lượt thích: 0 người
B . CÁC DẠNG BÀI TẬP
TÍNH ĐIỆN TRỞ KHI BIẾT THÔNG SỐ CÁC ĐẠI LƯỢNG CÒN LẠI
Bài 1 : Một dây dẫn khi đặt nó vào một hiệu điện thế 6V thì cường độ dòng điện qua dây dẫn là 0,5A.Dây dẫn ấy có điện trở là bao nhiêu ?
Bài 2 : Hai điện trở R1 và R2 = 2R1 mắc nối tiếp vào hiệu điện thế 12V .Cường độ dòng điện trong mạch là 0,5A .Tính giá trị của hai điện trở này.
Bài 3 : Một dây dẫn bằng đồng dài l1 = 2m có điện trở R1 và một dây đồng cùng tiết diện, cùng bằng đồng và có chiều dài là l2 = 6m có điện trở R2 .So sánh R1 và R2 .
Bài 4 : Một dây dẫn bằng đồng dài 20m có điện trở .Tính điện trờ của 1m dây.
Bài 5 : Một dây đồng có điện trở .Cắt dây này thành hai đoạn bằng nhau rồi nối đầu dây từng đôi một. Điện trở của bộ dây này là bao nhiêu?
Bài 6 : Hai dây đồng có cùng chiều dài, tiết diện dây thứ nhất gấp 3 lần dây thứ hai. Tìm mối quan hệ của hai dây.
Bài 7 : Một dây đồng tiết diện S1 có điện trờ R1 = . Một dây đồng thứ hai có cùng chiều dài nhưng có tiết diện S2= 2S1 sẽ có điện trở R2 là bao nhiêu ?
Bài 8 : Hai dây nhôm có cùng chiều dài và tiết diện tương ứng là : l1= 2l2 ; S2 = 2S1. Tìm mối quan hệ giữa điện trở R1 và R2.
Bài 9 : Một dây đồng dài 10m, tiết diện 0.2mm2 .Đồng có điện trở suất 1,7.10-8 , điện trở suất của dây đồng là bao nhiêu ?
Bài 10 : Khi điện trở R1= và R2 = mắc vào hiệu điện thế 20V .Tính điện trở toán mạch (điện trở tương đương) của mạch khi :
Hai điện trở mắc song song
Hai điện trở mắc nối tiếp

TÍNH ĐIỆN ÁP KHI BIẾT CÁC THÔNG SỐ CÒN LẠI
Bài 1 : Đặt và hai đầu điện trở R = hiệu điện thế U, thì dòng điện qua mạch là 1,2A. Tính giá trị của U?
Bài 2 : Khi điện trở R1= và R2 = mắc vào hiệu điện thế 20V .Tính hiệu điện thế hai đầu mỗi điện trở nếu
a. Hai điện trở mắc song song
Hai điện trở mắc nối tiếp
Bài 3 : cho hai điện trở R1 = và R2 = mắc nối tiếp vào mạch điện . Hiệu điện thế hai đấu điện trở R1 đo được là 4V thì hiệu điện thế hai đầu mạch điện là bao nhiêu ?
Bài 4 : cho mạch điện như hình vẽ :
Biết U = 6V ; R1 = R2 = 2R3
Số chỉ của vôn kế V1 và V2 là bao nhiêu ?
TÍNH DÒNG ĐIỆN KHI BIẾT CÁC YẾU TỐ KHÁC
Bài 1 : một dây dẫn có điện trở R = vào hiệu điện thế 3V thì cường độ dòng điện qua dây dẫn là bao nhiêu ?
Bài 2 : mắc dây dẫn có điện trở R vào hiệu điện thế 4V thì cường độ dòng điện qua nó là 0,2A .Khi mắc dây ấy vào hiệu điện thế 6V thì cường độ dòng điện qua nó là bao nhiêu ?
Bài 3 : một dây dẫn khi mắc vào hiệu điện thế 5V thì cướng độ dòng điện qua nó là 100mA. Khi hiệu điện thế tăng thêm 20% giá trị ban đầu thì cường độ dòng điện qua nó là bao nhiêu ?
Bài 4 : một dây điện trở mắc vào một hiệu điện thế U thì dòng điện qua mạch là 0,5A .Cắt dây ấy thành hai đoạn bằng nhau rồi nối cả hai đoạn dây vào hiệu điện thế trên thì cường độ dòng điện qua mạch là bao nhiêu ?
Bài 5 : cho mạch điện như hình vẽ
Biết U = 12V ; R1 = ; R2 = . Số chỉ của ampe kế và vôn kế là bao nhiêu ?
Phần 2 : mạch hỗn hợp – SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ VÀO VẬT LIỆU LÀM DÂY DẪN – BIẾN TRỞ A . KIẾN THỨC CẦN NHỚ
MẠCH MẮC ĐIỆN TRỞ HỖN HỢP
Tùy thuộc vào từng đoạn mạch , ta phân tích đoạn mạch hỗn hợp thành từng đoạn mạch nhỏ dưới dạng nối tiếp hay song song
Tương ứng với đoạn mạch nối tiếp , ta áp dụng định luật ôm cho đoạn mạch mắc mối tiếp
Tương ứng với đoạn mạch mắc song song, ta áp dụng định luật ôm cho đoạn mạch song song
Cường độ dòng điện trong mạch chính bằng tổng dòng điện trong mạch nhánh
BIẾN TRỞ LÀ GÌ ? CÓ TÁC DỤNG NHƯ THẾ NÀO? NÊU CẤU TẠO CỦA BIẾN TRỞ CON CHẠY. HÃY KỂ TÊN MỘT SỐ BIẾN TRỞ THƯỜNG SỬ DỤNG.
Hướng dẫn
Biến trở: là điện trở có thể thay đổi trị số và được dùng để thay đổi cường độ dòng điện trong mạch.
Cấu tạo của biến trở con chạy (tay
No_avatar
ko có đáp án
 
Gửi ý kiến