Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

HD dang ky BDTX 2013-2014

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hoàng Đức Giang (trang riêng)
Ngày gửi: 22h:42' 23-04-2013
Dung lượng: 113.0 KB
Số lượt tải: 90
Số lượt thích: 0 người
UBND TỈNH PHÚ THỌ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 521/SGDĐT-ĐTBD Phú Thọ, ngày 17 tháng 4 năm 2013
V/v: Đăng ký nội dung BDTX

Kính gửi: - Hiệu trưởng các trường THPT, PT DTNT tỉnh;
- Giám đốc các trung tâm GDTX, GDTX-HN, KTTH-HN,
Ngoại ngữ - Tin học tỉnh;
- Trưởng phòng GD&ĐT các huyện, thị, thành.

Thực hiện Kế hoạch BDTX giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên, Sở GD&ĐT yêu cầu Hiệu trưởng các trường THPT, PT DTNT tỉnh, Giám đốc các trung tâm GDTX, GDTX-HN, KTTH-HN, NN-TH tỉnh, Trưởng phòng GD&ĐT các huyện, thị, thành thực hiện một số nội dung sau:
I. Về đăng ký nội dung BDTX năm học 2013-2014: Căn cứ tình hình thực tế, Sở GD&ĐT định hướng đăng ký nội dung bồi dưỡng 3 cho năm học 2013-2014 như sau:
1. ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN MẦM NON:
1.1. Nhóm Môđun 1 (Ký hiệu MĐ1-MN):
Gồm các môđun MN 1, MN 3, MN 4, MN 6.
1.2. Nhóm Môđun 2 (MĐ2-MN):
Gồm các môđun MN 7, MN 10, MN 12, MN 14.
1.3. Nhóm Môđun 3 (MĐ3-MN):
Gồm các môđun MN 17, MN 18, MN 20, MN 26.
1.4. Nhóm Môđun 4 (MĐ4-MN):
Gồm các môđun MN 27, MN 29, MN 33, MN 34.
1.5. Nhóm Môđun 5 (MĐ5-MN):
Gồm các môđun MN 39, MN 40, MN 41, MN 44.

2. ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN TIỂU HỌC:
2.1. Nhóm Môđun 1 (Ký hiệu MĐ1-TH):
Gồm các môđun TH 1, TH 7, TH 12, TH 24.
2.2. Nhóm Môđun 2 (MĐ2-TH):
Gồm các môđun TH 1, TH 13, TH 25, TH 34.
2.3. Nhóm Môđun 3 (MĐ3-TH):
Gồm các môđun TH 1, TH 15, TH 26, TH 35.
2.4. Nhóm Môđun 4 (MĐ4-TH):
Gồm các môđun TH 1, TH 16, TH 27, Th36.
2.5. Nhóm Môđun 5 (MĐ5-TH):
Gồm các môđun TH 1, TH 14, TH 37, TH 38.3. ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN THCS:
3.1. Nhóm Môđun 1 (Ký hiệu MĐ1-THCS):
Gồm các môđun THCS 1, THCS 2, THCS 4, THCS 5.
3.2. Nhóm Môđun 2 (MĐ2-THCS):
Gồm các môđun THCS 10, THCS 12, THCS 13, THCS 14.
3.3. Nhóm Môđun 3 (MĐ3-THCS):
Gồm các môđun THCS 17, THCS 18, THCS 19, THCS 20.
4.4. Nhóm Môđun 4 (MĐ4-THCS):
Gồm các môđun THCS 23, THCS 24, THCS 25, THCS 26.
5.5. Nhóm Môđun 5 (MĐ5-THCS):
Gồm các môđun THCS 31, THCS 32, THCS 35, THCS 36.
4. ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN THPT:
4.1. Nhóm Môđun 1 (Ký hiệu MĐ1-THPT):
Gồm các môđun THPT 1, THPT 2, THPT 5, THPT 6.
4.2. Nhóm Môđun 2 (MĐ2-THPT):
Gồm các môđun THPT 7, THPT 8, THPT 9, THPT 10.
4.3. Nhóm Môđun 3 (MĐ3-THPT):
Gồm các môđun THPT 13, THPT 14, THPT 15, THPT 16.
4.4. Nhóm Môđun 4 (MĐ4-THPT):
Gồm các môđun THPT 17, THPT 18, THPT 19, THPT 20.
5.5. Nhóm Môđun 5 (MĐ5-THPT):
Gồm các môđun THPT 23, THPT 24, THPT 25, THPT 26.
5. ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN GDTX:
5.1. Nhóm Môđun 1 (Ký hiệu MĐ1-GDTX):
Gồm các môđun GDTX 3, GDTX 6, GDTX 8, GDTX 28.
5.2. Nhóm Môđun 2 (MĐ2-GDTX):
Gồm các môđun GDTX 4, GDTX 17, GDTX 23, GDTX 28.
5.3. Nhóm Môđun 3 (MĐ3-GDTX):
Gồm các môđun GDTX 5, GDTX 13, GDTX 25, GDTX 28.
5.4. Nhóm Môđun 4 (MĐ4-GDTX
 
Gửi ý kiến