Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

boi duong thuong xuyen th 2012-2013

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đàm Minh Chính
Ngày gửi: 17h:38' 22-04-2013
Dung lượng: 280.5 KB
Số lượt tải: 218
Số lượt thích: 0 người

Phòng GD & ĐT Mai Sơn
Trường:TH Chiềng Sung 2

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do- Hạnh phúc Chiềng Sung , ngày 08 tháng12năm 2012


KẾ HOẠCH
BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
CỦA CÁ NHÂN NĂM HỌC 2012 - 2013

THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: Đàm Minh Chính
Năm sinh: 1972 ; Năm vào ngành: 1991
Trình độ đào tạo: Trung cấp tiểu học
Nhiệm vụ được phân công: Chủ nhiệm lớp 4 D
I/ CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH.
Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ giáo dục và Đào tạo về việc “Ban hành quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, PT và giáo dục thường xuyên”;
Căn cứ vào thông tư số 32/2011 ngày 8/8/2011 của Bộ GD&ĐT về ban hành chương trình BDTX cho giáo viên TH;
Căn cứ Kế hoạch số 994/ KH-SGDĐTcủa sở giáo dục và đào tạo tỉnh Sơn La  ngày 08/11/2012 về việc  bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2012-2013;
Căn cứ Công văn số 526.GD&ĐT- GDTX ngày 27 tháng 11 năm 2012 của phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mai Sơn, với các nội dung và mô đun về BDTX cho năm học 2012-2013.
Thực hiện sự chỉ đạo của chuyên môn nhà trường về công tác BDTX năm học 2012-2013.
Căn cứ thực tế trường tiểu học Chiềng Sung 2 và bản thân, cá nhân tôi xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2012-2013 như sau:
II/ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
* Thuận lợi:
- Được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của Ban giám hiệu nhà trường.
- Là một giáo viên nhiệt tình, năng nổ, có tinh thần đoàn kết có trách nhiệm cao, có tâm huyết với nghề nghiệp, “tất cả vì học sinh thân yêu”.
- Đảng uỷ, chính quyền địa phương, hội phụ huynh quan tâm và tạo điều kiện tốt cho sự nghiệp giáo dục
* Khó khăn:
Tài liệu học tập còn hạn chế.
III/ NỘI DUNG KẾ HOẠCH VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN
Mục đích bồi dưỡng thường xuyên:
GV học tập BDTX để cập nhật kiến thức chính trị, kinh tế, xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn kiến thức nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của địa phương, yêu cầu đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục. Đồng thời phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên, năng lực hiệu tự đánh giá hiệu quả BDTX; năng lực tổ chức quản lý tự học, bồi dưỡng của giáo viên nhà trường và các cấp quản lý giáo dục đào tạo.
Nắm vững mục tiêu đổi mới chương trình, tinh thần giảm tải, sách giáo khoa theo tinh thần nghị quyết 40/QH khoá 10 của Quốc Hội, chỉ thị 12/2001 CT-TTg của thủ tướng chính phủ và chỉ thị 40-CT/TƯ của Ban bí thư trung ương về việc xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và CBQL giáo dục.
Nắm vững yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học theo chương trình sách giáo khoa.
Thực hiện kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên thông tư 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ giáo dục và Đào tạo về việc “Ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, PT và giáo dục thường xuyên”.
2. Đối tượng bồi dưỡng.
Toàn bộ GV trong tổ.
3. Nội dung bồi dưỡng:
1. Khối kiến thức bắt buộc:
1.1. Nội dung bồi dưỡng 1: Đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học theo cấp học (sau đây gọi là nội dung bồi dưỡng 1): Bộ GDĐT quy định cụ thể theo từng năm học các nội dung bồi dưỡng về đường lối, chính sách phát triển giáo dục tiểu học, chương trình, sách giáo khoa, kiến thức các môn học, hoạt động giáo dục thuộc chương trình giáo dục tiểu học.
1.1.1. thời lượng: 30 tiết/ năm học.
1.1.2 Nội dung.
- Nhiệm vụ năm học 2012-2013 của cấp học.
- Các văn bản chỉ đạo của Bộ GD - ĐT, Sở GD - ĐT, UBND tỉnh, huyện, các sở ban ngành về công tác chuiyên môn và các hoạt động khác có liên quan đến cấp học tiểu học.
- Các văn bản chỉ đạo theo danh mục sở GD - ĐT cung cấp năm học 2012
 
Gửi ý kiến