Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Phụ lục 7 - Đề án vị trí việc làm

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Văn Đệ (trang riêng)
Ngày gửi: 14h:11' 22-04-2013
Dung lượng: 56.0 KB
Số lượt tải: 39
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD - ĐT XUÂN TRƯỜNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS XUÂN TÂN
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 01/20113 /ĐA-THCS XT
Xuân Tân, ngày 25 tháng 04 năm 2013

ĐỀ ÁN VỊ TRÍ VIỆC LÀM
Phần I
SỰ CẦN THIẾT VÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ
I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN
1. Khái quát đặc điểm, nội dung và tính chất hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập
1.1. Nội dung hoạt động của đơn vị chủ yếu là dạy và học của giáo viên và học sinh
1.2. Đối tượng, phạm vi, tính chất hoạt động của đơn vị: Đối tượng chủ yếu là giáo viên và học sinh, phạm vi trên địa bàn xã............., tính chất hoạt động của đơn vị là dạy và học
1.3. Cơ chế hoạt động của đơn vị: Đơn vị hoạt động trên cơ sở Điều lệ trường học của cấp học và các quy định của Sở GD - ĐT, Phòng GD - ĐT...
2. Những yếu tố tác động đến hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập
Các yếu tố tác động: số lớp học, học sinh của nhà trường, phụ huynh học sinh…
II. CƠ SỞ PHÁP LÝ
Căn cứ Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08/3/2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức; Thông tư số 07/2010/TT-BNV ngày 26/7/2010 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều quy định tại Nghị định số 21/2010/NĐ-CP; Căn cứ Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 14/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP; Căn cứ Thông tư liên tịch số 35/2006/TTLT-BGDĐT-BNV về định mức biên chế trong các đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường phổ thông cơ sở và trường phổ thông có nhiều cấp học; Thông tư số 41/2010/ TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường tiểu học; Thông tư số 05/2011/TT- BGDĐT ngày 10/02/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Điều lệ trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ- BGDĐT ngày 07/8/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Phần II
XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ VIỆC LÀM, SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC VÀ CƠ CẤU VIÊN CHỨC THEO CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP
I. XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ VIỆC LÀM
Căn cứ Điều 1, Điều 2, Điều 3, Điều 4 của Thông tư số 14/2012/TT-BNV, xác định danh mục vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập theo thứ tự sau:
1. Vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành
1.1. Vị trí cấp trưởng đơn vị là Hiệu trưởng
1.2. Vị trí cấp phó của người đứng đầu đơn vị là các phó hiệu trưởng
2. Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp
2.1. Vị trí việc làm là dạy học
2.2. Vị trí việc làm: Tổng phụ trách đội
………………
3. Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ
3.1. Vị trí việc làm: Kế toán, Thư viện TB, Y tế trường học …….
3.2. Vị trí việc làm ……..
……………….
II. XÁC ĐỊNH SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC
Căn cứ Điều 5, Điều 6 của Thông tư số 14/2012/TT-BNV, xác định số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập như sau:
TT
VỊ TRÍ VIỆC LÀM
Số lượng người làm việc

I
Vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành


1
Vị trí cấp trưởng đơn vị sự nghiệp công lập


2
Vị trí cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập


3
Vị trí cấp trưởng đơn vị thuộc và trực thuộc


4
Vị trí cấp phó của người đứng đầu đơn vị thuộc và trực thuộc


II
Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp


1
Vị trí việc làm …


2
Vị trí việc
 
Gửi ý kiến