Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Các thì động từ trong tiếng anh

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hoàng Phương Thảo
Ngày gửi: 15h:14' 18-04-2013
Dung lượng: 109.5 KB
Số lượt tải: 365
Số lượt thích: 0 người
THÌ ĐỘNG TỪ

Động từ trong tiếng anh được chia làm 3 thì chính:
Quá khứ (Past)
Hiện tại (Present)
Tương lai (Future)
Mỗi thì chính lại chia thành nhiều thì nhỏ để diễn đạt tính chính xác của hành động.
====================
PRESENT TENSES (Các thì hiện tại):

1.1. PRESENT SIMPLE (Hiện tại đơn):

FORM:To be

Affirmative
(Khẳng định)
S + V1/V(s/es)…
S + am/is/are …

Negative
(Phủ định)
S + do/does + not + V…
S + am/is/are + not…

Interrogative
(Nghi vấn)
Do/does + S + V…?
Am/is/are + S… ?


1.1.2. USE:
- Diễn tả 1 hành động mang tính thường xuyên (regular action), 1 thói quen (habitual action) hoặc hành động lặp đi lặp lại.
- Diễn tả 1 chân lý, 1 sự thật hiển nhiên.
- Chỉ 1 lịch trình, thời khóa biểu.

NOTES:
* Simple present thường không dùng để diễn đạt hành động đang xảy ra ở thời điểm hiện tại (now), NGOẠI TRỪ các động từ thể hiện trạng thái (stative verb) sau: (Bảng 1)

Know
Understand
Have

Believe
Hate
Need

Hear
Love
Appear

See
Like
Seem

Smell
Want
Taste

Wish
Sound
Own

 * Các từ trong danh sách trên thường cũng không bao giờ xuất hiện trong thì tiếp diễn (hiện tại tiếp diễn, quá khứ tiếp diễn…).

* Dấu hiệu nhận biết: Thường xuất hiện các trạng từ chỉ tần suất:

always (luôn luôn)
usually (thường)
often (thường)
sometimes (thỉnh thoảng)
occasionally (thỉnh thoảng)
seldom (hiếm khi)
rarely (hiếm khi)
never (không bao giờ)
everyday/week/month (mỗi ngày/ tuần/ tháng)
once a week (mỗi tuần 1 lần)
twice a year (2 lần 1 năm)
from time to time (thỉnh thoảng)PRESENT PROGRESSIVE (Thì hiện tại tiếp diễn):

FORM:

Affirmative
(Khẳng định)
S + am/is/are + V-ing…

Negative
(Phủ định)
S + am/is/are + not + V-ing…

Interrogative
(Nghi vấn)
Am/is/are + S + V-ing… ?


USE:
- Diễn tả 1 hành động đang xảy ra vào thời điểm hiện tại (có thể diễn ra vào lúc nói hoặc không nhất thiết vào lúc nói).
- Diễn tả 1 hành động đang có sự biến đổi.
- Diễn tả 1 sự sắp xếp trong tương lai. (Dùng thay thế cho thì tương lai gần, đặc biệt là trong văn nói).
- Chỉ 1 hành động thường xuyên gây khó chịu cho người khác.

NOTES:
* Các động từ trạng thái (stative verb) ở bảng 1 không được chia ở thể tiếp diễn (bất cứ thì nào) khi chúng là những động từ tĩnh diễn đạt trạng thái cảm giác của hoạt động tinh thần hoặc tính chất của sự vật, sự việc.
* Dấu hiệu nhận biết: thường xuất hiện các trạng từ :

Now (bây giờ)
At the present time (hiện tại)

At the moment (bây giờ)
These days (những ngày này)

At the present (vào lúc này)
Always (tỏ ý khó chịu)

 1.3. PRESENT PERFECT (Thì hiện tại hoàn thành):

1.3.1. FORM:

Affirmative
(Khẳng định)
S + have/has + V3/Ved…

Negative
(Phủ định)
S + have/has + not + V3/Ved…

Interrogative
(Nghi vấn)
Have/has + S + V3/Ved… ?


1.3.2. USE:
- Diễn tả 1 hành động xảy ra trong quá khứ và kéo dài đến hiện tại. (never, ever, not…yet, since, for, so far, until now, up to now,…)
- Diễn tả 1 hành động vừa mới xảy ra (just, recently, lately)
- Diễn tả 1 hành động xảy ra trong quá khứ nhưng không rõ thời gian.
- Diễn tả 1 hành động mà kết quả còn lưu lại ở hiện tại.

1.3.3. NOTES:
* Dấu hiệu nhận biết: xuất hiện những trạng từ:

Just, recently,
No_avatarf

bài viết rất có ích cho em trong quá trình học trên lớp và tự học ở nhà

em rất cảm ơn mọi người đã post bài lên

hi vọng mọi người sẽ tiếp tục post bài

chie sẻ kiến thức để chúng em được học hỏi và có kiến thức tốt hơn nữa

 
Gửi ý kiến