Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

BAO O SO KET 3 NAM GVT-DVN

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Ngô Thị Hằng
Ngày gửi: 14h:40' 17-04-2013
Dung lượng: 68.5 KB
Số lượt tải: 255
Số lượt thích: 0 người
THIỆU HOÁ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS VẬN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số : 07/ BC
Vận, ngày 17 tháng 4 năm 2013

BÁO CÁO
SƠ KẾT 3 NĂM THỰC HIỆN PHONG TRÀO “ GIỎI VIỆC NƯỚC, ĐẢM VIỆC NHÀ” TỪ 2010- 2012

Thực hiện Hướng dẫn số 99/HD-CĐN ngày 22/3/2012 của Ban Thường vụ CĐGD Việt Nam về việc khen thưởng phong trào thi đua “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”, công văn số 05/CĐN-TGNC ngày 22/3/2013 của Ban Thường vụ CĐGD Việt Nam về việc hướng dẫn sơ kết phong trào “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”, hướng dẫn số 20/ HD- CĐGD huyện ngày 16/4/2013 của CĐGD Huyện V/V tổ chức sơ kết phong trào “giỏi việc trường, đảm việc nhà” giai đoạn 2010- 2012. BCH công đoàn trường đã tiến hành tổ chức sơ kết phong trào theo tinh thần công văn, sau đó báo cáo kết quả về công đoàn ngành. Thay mặt cho BCH công đoàn nhà trường, tổng hợp và báo cáo kết quả phong trào “giỏi việc trường, đảm việc nhà” giai đoạn 2010- 2012 như sau:
I- ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
1- Tình hình chung
a- Thuận lợi:
- 100% chị em đã đạt trình độ chuẩn và trên chuẩn, có năng lực sư phạm, có phẩm chất lao động cần cù, có tinh thần trách nhiệm và nghị lực vượt khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao .
- Nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong sự nghiệp giáo dục, chị em luôn có ý thức tự học, tự rèn để nâng cao trình độ. Luôn học tập, trao đổi kinh nghiệm để nâng cao tay nghề.
- Ban nữ công hoạt động có nề nề nếp, đi vào chức năng nên giúp đỡ chị em vừa đảm bảo được việc nhà vừa hoàn thành tốt việc trường.
- Nội dung phong trào phù hợp với tâm tư, nguyện vọng của nữ nên được chị em nhiệt tình hưởng ứng.
- Kinh tế gia đình thời gian gần đây tương đối ổn định tạo điều kiện cho chị em yên tâm công tác.
- Đa số CBGV nữ trẻ, khỏe, nhiệt tình, tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể, hưởng ứng các phong trào do Ngành và Công đoàn phát động; đoàn kết giúp đỡ nhau trong công tác, trong đời sống .
2- Khó khăn : Do trình độ nhận thức của chị em không đồng đều nên ít nhiều ảnh hưởng đến sự phấn đấu trong nâng cao trình độ, trong chuẩn hóa.
Ban nữ công ở đơn vị chưa thật sự hoạt động có hiệu quả, còn mang tính hình thức.
Đời sống CBGVNV có ổn định song lương vẫn còn thấp. Vì thế việc hưởng ứng các phong trào trong đơn vị có phần hạn chế sự nhiệt tình cống hiến cao.
Bản thân 1 chị em còn tư tưởng an phận, bằng lòng với hiện tại, thiếu ý chí vươn lên và có những chị em sức khỏe giảm sút, bệnh tật ốm đau đã ảnh hưởng đến công việc chung.
II- Đáh giá công tác chỉ đạo, triển khai
CBGVNV nữ nhà trường hàng năm chiếm tỷ lệ gần 90% tổng số CBGV NV của toàn trường. Nhận thức rõ vị trí, vai trò quan trọng của đội ngũ nữ CBGV trong phát triển sự nghiệp giáo dục ở đơn vị, BCH CĐGD phối hợp với chuyên môn thường xuyên quan tâm bồi dưỡng, phát triển đội ngũ nữ CBGV về mọi mặt, chỉ đạo ban nữ công tổ chức có hiệu quả hoạt động nữ công trường học và phong trào “ Giỏi việc trường – Đảm việc nhà”
Hàng năm các CĐ trường học sơ kết trong dịp kết thúc năm để đánh giá rút kinh nghiệm phong trào thi đua “ Giỏi việc trường – Đảm việc nhà”. Theo đó nội dung của phong trào, các tiêu chuẩn thi đua đối với tập thể nữ, đối với cá nhân cùng với các chuẩn mực của người phụ nữ ngành GD trong thời kỳ CNH, HĐH đất nước đã được Ban nữ công Công đoàn nhà trường quán triệt đến từng nữ CBGVNV.
Căn cứ vào chương trình công tác nữ công của Công đoàn Giáo dục Huyện và đặc điểm tình hình của đơn vị, hàng năm, Ban nữ công Công đoàn Trường đều xây dựng chương trình hoạt nữ công và triển khai đến từng nữ công vào dịp 20/10.
Kỷ niệm 8/3 hàng năm, BCH Công đoàn đã chỉ đạo cho Ban nữ công tổ chức nhiều hoạt động phong phú và đa dạng như sinh hoạt câu lạc bộ làm kinh tế giỏi, nuôi dạy con ngoan con khỏe, xây dựng gia đình ấm no hạnh phúc, Tổ chức hội thảo, tổ chức nhiều hoạt đông vui chơi giải trí…nhằm tuyên truyền nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban nữ công trường học và biện pháp tổ chức thực hiện phong
 
Gửi ý kiến