Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bản đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo ức Hồ Chí Minh năm 2013

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lưu Thị Lạng
Ngày gửi: 09h:46' 08-04-2013
Dung lượng: 40.5 KB
Số lượt tải: 4777
Số lượt thích: 0 người
ĐẢNG BỘ XÃ QUẢNG NGÃI ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ TRƯỜNG THCS ***
***
BẢN ĐĂNG KÝ
NỘI DUNG HỌC TẬP LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH
Năm 2013

Chủ đề học tập
“Dân chủ, kỷ cương, nêu gương, trách nhiệm”

Tên tôi là : A
Sinh ngày: 12/02/1971
Ngày vào đảng: 26/8/1995 chính thức 26/8/1996
Chức vụ Đảng : Phó Bí thư Chi bộ
Chức vụ chính quyền: Phó Hiệu trưởng
Qua tiếp thu chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình cá nhân theo Nghị quyết Trung ương IV khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.
Tôi xin đăng ký “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2013 với những nội dung như sau:
- Về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống:
+ Thường xuyên trau dồi, học tập lý luận chính trị, nắm vững đường lối, chủ trương cách mạng của Đảng và vận dụng đúng đắn đường lối chủ trương đó vào thực tiển nhiệm vụ công tác được giao.
+ Luôn lắng nghe, tiếp thu các ý kiến đóng góp của cá nhân, tập thể để ngày càng hoàn thiện bản thân hơn; lấy phê bình và tự phê bình, phát huy dân chủ để xây dựng đoàn kết thống nhất, gắn bó trong nội bộ và tự soi rọi lại bản thân để có sự điều chỉnh phù hợp. Không định kiến, hẹp hòi, bè phái gây mất đoàn kết.
+ Sống lành mạnh, giản dị, không vụ lợi cho cá nhân, không bè phái, cậy chức, cậy quyền để vụ lợi cá nhân, giải quyết công việc phải vì việc chung.
+ Lời nói đi đôi với việc làm, không nói suông, khi làm phải công khai minh bạch, rõ ràng, cẩn thận, chu đáo và làm đến nơi đến chốn, đúng pháp luật, không qua loa đại khái, chiếu lệ. Hết lòng hết sức giúp đỡ nhân dân, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp.
+ Chấp hành đúng chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của nhà nước; thực hiện tốt nội quy, quy chế của đơn vị đề ra.
- Về thời gian làm việc :
+ Chấp hành đủ thời gian làm việc, không đi trễ, về sớm
+ Thực hiện thời gian làm việc ngoài giờ theo yêu cầu nhiệm vụ đột xuất của chi bộ, cơ quan.
- Việc sử dụng thời gian làm việc:
+ Có hiệu quả, chất lượng và năng suất nhiệm vụ được phân công đúng thời gian quy định;
+ Không sử dụng thời gian làm việc vào công việc cá nhân họăc la cà uống cà phê, nhậu nhẹt .v.v;
+ Không đi làm trễ hoăc về sớm trước so với thời gian quy định.
- Về công việc được giao:
+ Hoàn thành tốt, đúng yêu cầu những việc được giao; không sao nhãng hay làm đại khái cho qua việc;
+ Những công việc được giao hoặc có kế hoạch thì bản thân tự chủ động làm không để quá hạn quy định, không chờ lãnh đạo nhắc nhở;
+ Những công việc cần đề xuất, xin ý kiến lãnh đạo cần phải có sự chuẩn bị trước, tham mưu đề xuất các vụ việc cần phải căn cứ vào các quy định của pháp luật hiện hành hiện hành; không tham mưu đề xuất đại khái gây ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, đơn vị.
+ Luôn đi sâu sát cơ sở, nắm sát tình hình thực tiễn, tâm tư nguyện vọng của quần chúng nhân dân để tham mưu đề xuất phù hợp, đúng đắn, kịp thời.
- Về thái độ phục vụ nhân dân:
+ Nghiêm túc, văn minh, lịch sự khi tiếp công dân đến liên hệ công việc hết lòng phục vụ nhân dân, vì lợi ích của nhân dân và tuyệt đối không có thái độ xem thường hoặc hách dịch cửa quyền.
- Về sinh hoạt cơ quan, đoàn thể:
+ Tham gia đầy đủ các buổi họp của cơ quan, trong cuộc họp có tham gia đóng góp ý kiến xây dựng.
+ Tham gia các buổi sinh hoạt đoàn thể, các phong trào văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao do ngành phát động.
- Về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí:
+ Sử dụng trang thiết bị được giao đúng mục đích và nhiệm vụ chung của đơn vị; không sử dụng vào mục đích cá nhân.
+ Máy móc, thiết bị văn phòng (như máy vi tính, máy in, các vật dụng văn phòng) sử dụng, bảo quản tốt, tiết kiệm; không sử dụng vì mục đích cá nhân hay lãng phí, tiết kiệm
No_avatarf

fff

 
Gửi ý kiến