Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

đề cương ôn tập toán 6 hk2

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Quốc Hoàn
Ngày gửi: 13h:01' 30-03-2013
Dung lượng: 1.6 MB
Số lượt tải: 146
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HKII
NĂM HỌC 2007-2008
Số học 6
Lý thuyết:
Các quy tắc: cộng, trừ, nhân,chia số nguyên.
Quy tắc bỏ dấu ngoặc; quy tắc chuyển vế.
Quy tắc: cộng, trừ, nhân, chia phân số.
Quy tắc so sánh phân số, quy tắc quy đồng mẫu hai hay nhiều phân số.
Hai phân số bằng nhau khi nào?
Tính chất cơ bản của phân số; của phép cộng phân số; của phép nhân phân số
Định nghĩa số nghịch đảo, số đối.
Quy tắc tìm giá trị phân số của một số cho trước; tìm một số biết giá trị một phân số của nó.
Bài tập:
Dạng 1: Thực hiện phép tính
Phương pháp:
Thứ tự thực hiện phép tính
Quy tắc bỏ dấu ngoặc
Quy tắc cộng, trừ, nhân, chia số nguyên và phân số
Tính chất cơ bản của phép cộng, phép nhân phân số
Aùp dụng: thực hiện phép tính:

 
Và các bài tập 68; 76; 93;107; 110 trong sgk


Dạng 2: Tính giá trị một biểu thức tại 1 giá trị nào đó:
Phương pháp:
Rút gọn biểu thức
Thay giá trị của x, y, a, b… vào biểu thức
Kết luận
Aùp dụng: tính giá trị của biểu thức:
 với 
 với 

Dạng 3: So sánh
Phương pháp;
Qui đồng các phân số với mẫu dương
So sánh tử số của các phân số
Hoặc sử dụng tính chất bắc cầu hoặc “cùng so sánh với 1” hoặc “cùng so sánh với 0” hoặc đưa về phân số cùng tử dương và so sánh mẫu số hoặc so sánh với một phân số trung gian khác
Aùp dụng:
Bài 1: so sánh:
 và 
,  và 
 và 
 và 
 và 

 và 
 và 
 và 
và 
 và  Bài 2: Chứng minh:
Bài 3:
Sắp xếp các phân số sau theo thứ tự tăng dần: 
Sắp xếp các phân số sau theo thứ tự giảm dần: 
Bài 4: Cho 
Hãy so sánh S và 
Dạng 4: Tìm x, y,z…
Phương pháp:
Quy tắc cộng, trừ, nhân, chia phân số
Định nghĩa hai phân số bằng nhau
Quy tắc bỏ dấu ngoặc và quy tắc chuyển vế
Aùp dụng:
Bài: Tìm x, biết;

Bài 2: Tìm x, y, z, biết: Bài 3: Tìm x(Z, biết;
Dạng 5: Bài toán cơ bản về phân số
Bài 1: Một lớp có 45 học sinh bao gồm ba loại: giỏi, khá và trung bình. Số học sinh trung bình chiếm số học sinh cả lớp. Số học sinh khá bằng  số học sinh còn lại. Tính số học sinh giỏi của lớp.
Bài 2: Một xí nghiệp đã thực hiện  kế hoạch, còn phải làm tiếp 560 sản phẩm nữa mới hoàn thành kế hoạch. Tính số sản phẩm xí nghiệp được giao theo kế hoạch
Bài 3: Một cửa hàng bán 356,5m vải gồm hai loại vải hoa và vải trắng. Biết số vải hoa bằng 78,25% số vải trắng, Tính số mét vải mỗi loại.
Bài 4: Học kì I, số học sinh giỏi của lớp 6D bằng số học sinh còn lại. Sang học kì II, số học sinh giỏi tăng thêm 8 bạn (số học sinh cả lơp không đổi), nên số học sinh giỏi bằng  số còn lại. Hỏi học kì I lớp 6D có bao nhiêu học sinh giỏi?
Bài 5: Một ca nô xuôi một khúc sông hết 3 giờ và ngược khúc sông đó hết 5 giờ. Biết vận tốc dòng nước là 3 km/h. Tính độ dài khúc sông đó?
Bài 6: Hai vòi nước cùng chảy vào một bể. Biết rằng để chảy được nửa bể, một mình vòi A phải mất 4 giờ 30 phút còn một mình vòi B chỉ mất 2 giờ 15 phút. Hỏi cả hai vòi cùng chảy vào bể đó thì sau bao nhiêu lâu để đầy bể?
Bài 7: Bạn An đọc một cuốn sách trong ba ngày. Ngày thứ nhất đọc  số trang. Ngày thứ hai đọc  số trang còn lại. Ngày
 
Gửi ý kiến