Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thư mục bị lỗi
Gốc >

KE HOACH BDTX CUA TIEU HOC CA NHAN NH 2012 - 2013

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đoàn Thị Hồng Loan
Ngày gửi: 05h:17' 29-03-2013
Dung lượng: 10.6 KB
Số lượt tải: 764
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD & ĐT ĐƠN DƯƠNG
TRƯỜNG TH SUỐI THÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Đạ Ròn , ngày 2 tháng 2 năm 2013


kế hoạch
bồi dưỡng thường xuyên của cá nhân
năm học 2012 - 2013

PHẦN I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên : ĐOÀN THỊ HỒNG LOAN

Trình độ chuyên môn: Đại học Tiểu học
Nhiệm vụ được giao: GVCN lớp 4a

PHẦN II. KẾ HOẠCH
I. NHỮNG CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH TỰ BDTX
Căn cứ Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo; Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên ban hành kèm theo Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo.
Căn cứ Công văn số 104/PGD&ĐT-GDTH ngày 24/7/2012 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Đơn Dương về kế hoạch bồi dưỡng hè 2012 cho giáo viên tiểu học ;
Căn cứ kế hoạch số 16/KH-PGDĐT ngày 24/01/2013 của phòng giáo dục đào tạo Đơn Dương về việc xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2012 -2013;
Căn cứ thực kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên năm học 2012-2013 của trường tiểu học Suối Thông .
II. MỤC ĐÍCH.
- Trang bị kiến thức cho giáo viên về tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, về đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chính sách phát triển giáo dục tiểu học, chương trình, sách giáo khoa, kiến thức các môn học, hoạt động giáo dục thuộc chương trình giáo dục tiểu học .
- Bồi dưỡng thường xuyên nhằm phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng , tự đánh giá hiệu quả BDTX; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng của bản thân .
- Bồi dưỡng thường xuyên làm cho bản thân luôn luôn đạt chuẩn quy định.
III. NỘI DUNG, THỜI LƯỢNG BỒI DƯỠNG.
1. Khối kiến thức bắt buộc:
1.1 Nội dung bồi dưỡng 1: 30 tiết/ năm học/ giáo viên
Nội dung bồi dưỡng của Bộ GD&ĐT đã thực hiện trong năm
1.2. Nội dung bồi dưỡng 2: 30 tiết/năm học/ giáo viên.
- Công tác chuyên đề cấp tiểu học ( 5 tiết).
- Điều chỉnh nội dung dạy học đối với môn Toán, Tiếng Việt, các môn học khác ( 5 tiết).
- Dạy học tăng thời lượng môn Toán, Tiếng Việt cho học sinh dân tộc, vai trò của việc dạy tăng thời lượng, lập kế hoạch dạy học tăng thời lượng, dự giờ tiết áp dụng dạy học tăng thời lượng ( 15 tiết).
- Lập kế hoạch dạy học tăng buổi/ tuần ( 5 tiết)
1.3. Nội dung bồi dưỡng 3: (60 tiết/năm học/giáo viên( khối kiến thức tự chọn). (Tổng hợp theo mẫu 1)
2. Khối kiến thức tự chọn: 60 tiết/năm học.
Căn cứ tình hình thực tế của cá nhân, khối kiến thức tự chọn trong chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên ban hành kèm theo các thông tư tương ứng, bản thân tôi tự chọn các mô đun bồi dưỡng đảm bảo theo kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của trường, phòng giáo dục Đơn Dương trong năm học 2012 – 2013.
Nội dung bồi dưỡng năm 2012 -2013 (Khối kiến thức tự chọn).

Yêu cầu chuẩn nghề nghiệp cần bồi dưỡng
Tháng
Tên và nội dung mô đun
Mục tiêu
bồi dưỡng
Thời gian
tự học
(tiết
Thời gian học
tập trung (tiết)


Lý thuyết
Thực hành

I.Nâng cao năng lực hiểu Biết về đối tượng giáo dục
1+2
2013
TH1:
Một số vấn đề về tâm lí học dạy học ở tiểu học
1. Tâm lí học về sự phát triển trí tuệ học sinh tiểu học
2. Tâm lí học về sự hình thành kĩ năng học tập của học sinh tiểu học
3. Tâm lí học về giáo dục đạo đức học sinh tiểu học


Nắm vững một số vấn đề cơ bản về tâm lí học dạy học ở tiểu học để vận dụng trong dạy học, giáo dục ở trường tiểu học
10

2
3
TH 2:
Đặc
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓